Advocaat

Remko Roosjen

Remko Roosjen werkt sinds 2008 als advocaat en is mede-oprichter van MAAK Advocaten. Remko adviseert en procedeert over allerlei soorten commerciële zaken.

Een belangrijk deel van zijn werk gaat over het opstellen en beoordelen van commerciële contracten, bijvoorbeeld zakelijke samenwerkingsvormen (koopcontracten, distributie, franchise en agentuur), NDA’s, LOI’s en algemene voorwaarden. Remko adviseert en procedeert ook bij geschillen tussen handelsondernemingen. Remko treedt daarbij op als procesadvocaat voor de Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven of arbitrage-instituten.

De afgelopen periode heeft Remko zich verder gespecialiseerd op de sector maakindustrie en de juridische vragen die in de (producerende) keten van fabrikant tot eindgebruiker leven. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de contractuele kansen optimaal worden benut en risico’s op aansprakelijkheid beheersbaar worden gemaakt?  Remko heeft daarnaast een bijzondere interesse in vragen over CE-markering en de (uitleg van de) machinerichtlijn.

Nevenactiviteiten

Lid van de Vereniging voor Distributie, Franchise & Agentuur (DFA)
Lid van de Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV)
Vaste spreker jaarcongres Safety Event, Eindhoven

Opleiding

Grotius Nationaal en Internationaal Contracteren, postdoctorale opleiding (2012-2013)
Universiteit Helsinki, international School of Law (2008)
Universiteit van Tilburg, privaatrecht (2007)

Talen

Nederlands, Duits en Engels

Mocht u eventuele vragen hebben, dan ben ik daarvoor te bereiken onder de volgende nummers: (0) 20 210 31 38 / (0) 6 13 16 68 74 of per e-mail onder: remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Neem contact op