Meteen naar de inhoud

Verjaring en stuiting van een rechtsvordering


Verjaring
 voorkomen van een lange tijd openstaande vordering, zoals een een onbetaalde declaratie? Dit kunt u doen door uw vordering op uw contractspartij te ‘stuiten’. Volgens vaste en recente rechtspraak gaat het bij verjaring en stuiting van een rechtsvordering om een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar dat hij er, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, mee rekening moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal opdat hij zich tegen een alsnog ingestelde vordering van de schuldeiser behoorlijk kan verweren. Onze advocaat verbintenissenrecht gaat in op dit veelvoorkomende thema.

Wat is verjaring?

Door tijdsverloop verjaren vorderingen. De consequentie daarvan is dat het recht om iets te vorderen vervalt. Van een schuldenaar mag niet worden verwacht dat hij voor een onbepaalde periode in onzekerheid of onwetendheid moet blijven, totdat besloten wordt de vordering te verhalen. Verjaring kan – in afwijking tot andere omringende landen – worden gestuit. Dit betekent dat er weer een nieuwe periode gaat lopen waarop de eisende partij zijn vorderingsrecht kan effectueren. Het stuiten van de verjaring van een vordering is niet beperkt tot het sturen van een brief.

Er zijn kort gezegd drie mogelijkheden:

STUITEN VERJARING DOOR EEN DAAD VAN RECHTSVERVOLGING

Ten eerste kan de verjaring worden gestuit door een zogeheten ‘daad van rechtsvervolging‘. Dit betekent dat een procedure wordt opgestart en hierin de rechtsvordering wordt ingesteld. Dit kan in een reguliere bodemprocedure voor de civiele rechter, maar ook door het opstarten van een kort geding (spoedprocedure).  Het initiatief hoeft niet bij de partij met de vordering te liggen, deze staat het ook vrij een tegeneis in te stellen (zogenoemde ‘eis in reconventie’).

STUITEN VERJARING DOOR ERKENNING

Ten tweede kan de verjaring van een vordering worden gestuit door ‘erkenning‘. Erkenning van het recht van de schuldeiser wordt gedaan door de schuldenaar of iemand die de schuldenaar (bevoegd) vertegenwoordigt. Vanzelfsprekend zal het de zaak dienen wanneer dat op schrift gebeurt en er expliciet wordt stilgestaan bij het recht van de schuldeiser en de vordering.

STUITEN VERJARING DOOR SCHRIFTELIJKE AANMANING OF MEDEDELING

Ten derde kan de verjaring van een vordering worden gestuit door een ‘schriftelijke aanmaning’ of een ‘schriftelijke mededeling‘ waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het bij een dergelijk schrijven moet gaan om een ‘voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar dat hij er ook na het verstrijken van de verjaringstermijn rekening mee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog ingestelde rechtsvordering behoorlijk kan verweren’.

In de praktijk kan er veel discussie ontstaan of er nu wel of niet een stuitingsbrief is geschreven. Ook kan er een levendig debat worden gevoerd over de vraag of degene die de brief zou hebben geschreven, daartoe wel bevoegd is en/of nadien deze handeling mogelijk bekrachtigd is.

Advocaat gespecialiseerd in verjaring en stuiting

Wilt u advies inwinnen over verjaring en stuiting van een rechtsvordering? Neemt u dan contact op met onze advocaat contractenrecht, Remko Roosjen. Remko is een ervaren procesadvocaat die kan informeren over uw positie en uw belangen kan behartigen bij een (potentieel) geschil.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

nv-author-image

Remko Roosjen

Remko Roosjen is als advocaat / partner contractenrecht verbonden aan MAAK Advocaten. Een belangrijk deel van zijn werk ziet op het adviseren en procederen over commerciële overeenkomsten. Remko treedt op voor zowel fabrikanten, distributeurs, resellers en internationaal opererende handelspartijen. Remko is een bevlogen advocaat die snel schakelt.