De verjaring en stuiting van een rechtsvordering

Recent is er een interessant arrest gewezen over de verjaringen stuiting van een rechtsvordering op een rechtspersoon (hier horeca-onderneming), wanneer deze (na faillissement en vereffening) is opgehouden te bestaan. Advocaat verjaring en stuiten rechtsvordering, bespreekt de belangrijkste zaken uit dit arrest.

WETTELIJKE EISEN BIJ VERJARING NA VEREFFENING VENNOOTSCHAP

In de wet is vastgelegd dat een verjaringstermijn niet afloopt, zolang de vereffening van de rechtspersoon niet is heropend. In deze zaak is een horeca-onderneming eerst in staat van faillissement komen te verkeren en vervolgens ontbonden door de opheffing van het faillissement (bij gebrek aan baten). Vanwege dit gebrek aan baten is deze horeca-onderneming opgehouden te bestaan. Wanneer er – en dat speelde hier – na het tijdstip waarop de onderneming is opgehouden te bestaan, nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo opkomt (of wanneer er nog vermogen blijkt te zijn), kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende de vereffening heropenen. Wanneer daarvan sprake is geldt dat de verjaringstermijn pas zes maanden na heropening van deze vereffening verstrijkt.

eisen voor het STUITEN VAN VERJARING

De eisen voor het stuiten van verjaring zijn in de wet verankerd. Op grond van dit arrest kan (nogmaals) worden vastgesteld dat in dergelijke zaken de vordering niet apart moet worden gestuit. ‘Stuiting’  is voor juristen een bekend begrip, maar vaak minder herkenbaar voor u als ondernemer. Wanneer u of uw tegenpartij een rechtsvordering stuit, wenst u, c.q. uw tegenpartij een recht op nakoming ondubbelzinnig voor te behouden. Dit kan bijvoorbeeld door een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling, maar ook door het opstarten van een procedure bij de rechter. In sommige gevallen, zoals in het onderhavige, is dat niet nodig. Afhankelijk van de aard van de vordering geldt een specifieke verjaringstermijn. Laat u hierover tijdig door een gespecialiseerde advocaat verbintenissenrecht adviseren.

VERJARING EN het verrichten van een STUITINGSHANDELING

Volgens de Hoge Raad herleeft de vennootschap ter afwikkeling van de heropende vereffening en concludeert de Hoge Raad als volgt:

“3.3.3. Art. 2:23c lid 2 BW in verbinding met art. 3:320 BW geeft een regel voor het tijdstip waarop een verjaringstermijn van een vordering op een rechtspersoon eindigt nadat die rechtspersoon is opgehouden te bestaan. Die regel veronderstelt dat een lopende verjaringstermijn in elk geval niet afloopt zolang de vereffening van de rechtspersoon niet is heropend op de voet van art. 2:23c lid 1 BW. Dit brengt mee dat heropening van de vereffening geen vereiste is voor het (voort)lopen van de verjaringstermijn. Om dezelfde reden behoeft een verjaringstermijn van een vordering op een niet meer bestaande rechtspersoon niet te worden gestuit gedurende de periode dat die rechtspersoon niet meer bestaat.”

Ons eerste overleg met een advocaat over verjaring en stuiting is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.

HIER GEEN VERJARING OF STUITEN VORDERING NODIG

Heeft u een vordering op een onderneming die (eerst failliet is verklaard) en daarna vereffend en opgehouden te bestaan, weet dan dat uw vordering niet zomaar verjaart. Pas nadat er een heropening van een vereffening van de rechtspersoon gaat er een nieuwe zes maanden termijn lopen. Gedurende het niet-bestaan van de rechtspersoon is een stuiting dan ook niet nodig. Laat u hierover door een Advocaat verjaring adviseren.

ADVOCATEN GESPECIALISEERD IN VERJARING

MAAK Advocaten heeft specialisten in het verbintenissenrecht, kent de valkuilen die spelen bij verjaring en stuiting en stelt waar nodig brieven op die de verjaring van uw vordering kunnen stuiten. Bij geschillen over verjaring kunnen we als advocaat uw belangen behartigen. Wil u sparren met een advocaat gespecialiseerd in verjaring, neemt u dan gerust contact met ons op.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht

nv-author-image

Remko Roosjen

Remko Roosjen is als advocaat / partner contractenrecht verbonden aan MAAK Advocaten. Een belangrijk deel van zijn werk ziet op het adviseren en procederen over commerciële overeenkomsten. Remko treedt op voor zowel fabrikanten, distributeurs, resellers en internationaal opererende handelspartijen. Remko is een bevlogen advocaat die snel schakelt.