Verjaring en het stuiten van verjaring

Verjaring van een vordering en het stuiten ervan komt veel terug in onze praktijk. Onze advocaat verjaring adviseert hier regelmatig over en dit thema kent verschillende termijnen, afhankelijk per omstandigheid. Verjaring voorkomen van een lange tijd openstaande vordering, zoals een een onbetaalde declaratie? Dit kunt u doen door uw vordering op uw contractspartij te ‘stuiten’. Volgens vaste rechtspraak gaat het bij stuiting van een rechtsvordering om een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar dat hij er, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, mee rekening moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal opdat hij zich tegen een alsnog ingestelde vordering van de schuldeiser behoorlijk kan verweren. Onze advocaat verbintenissenrecht gaat in op dit veelvoorkomende thema.

Neem contact met ons op

Door tijdsverloop verjaren vorderingen. De consequentie daarvan is dat het recht om iets te vorderen vervalt. Van een schuldenaar mag niet worden verwacht dat hij voor een onbepaalde periode in onzekerheid of onwetendheid moet blijven, totdat besloten wordt de vordering te verhalen. Verjaring kan – in afwijking tot andere omringende landen – worden gestuit. Dit betekent dat er weer een nieuwe periode gaat lopen waarop de eisende partij zijn vorderingsrecht kan effectueren. Het stuiten van de verjaring van een vordering is niet beperkt tot het sturen van een brief.

Er zijn kort gezegd drie mogelijkheden:

Stuiten verjaring door een daad van rechtsvervolging

Ten eerste kan de verjaring worden gestuit door een zogeheten ‘daad van rechtsvervolging‘. Dit betekent dat een procedure wordt opgestart en hierin de rechtsvordering wordt ingesteld. Dit kan in een reguliere bodemprocedure voor de civiele rechter, maar ook door het opstarten van een kort geding (spoedprocedure).  Het initiatief hoeft niet bij de partij met de vordering te liggen, deze staat het ook vrij een tegeneis in te stellen (zogenoemde ‘eis in reconventie’).

Stuiten verjaring door erkenning

Ten tweede kan de verjaring van een vordering worden gestuit door ‘erkenning‘. Erkenning van het recht van de schuldeiser wordt gedaan door de schuldenaar of iemand die de schuldenaar (bevoegd) vertegenwoordigt. Vanzelfsprekend zal het de zaak dienen wanneer dat op schrift gebeurt en er expliciet wordt stilgestaan bij het recht van de schuldeiser en de vordering.

Stuiten verjaring door schriftelijke aanmaning of mededeling

Ten derde kan de verjaring van een vordering worden gestuit door een ‘schriftelijke aanmaning’ of een ‘schriftelijke mededeling‘ waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het bij een dergelijk schrijven moet gaan om een ‘voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar dat hij er ook na het verstrijken van de verjaringstermijn rekening mee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog ingestelde rechtsvordering behoorlijk kan verweren’.

In de praktijk kan er veel discussie ontstaan of er nu wel of niet een stuitingsbrief is geschreven. Ook kan er een levendig debat worden gevoerd over de vraag of degene die de brief zou hebben geschreven, daartoe wel bevoegd is en/of nadien deze handeling mogelijk bekrachtigd is.

Advocaat verjaring

Onze advocaten adviseren veel over het wel of niet instellen van vorderingen, of het opbouwen van een verweer tegen een vordering. wanneer enige tijd is verstreken wordt altijd eerst gecontroleerd of een vordering mogelijk verjaard is. Enerzijds kan dat een goed verweer zijn tegen een mogelijke vordering, anderzijds zal dit een argument zijn om wel of niet te procederen. Laat u hierover goed adviseren. U kunt onze advocaat op onderstaande gegevens bereiken:

T: +31 (0)20 – 210 31 38
E: renso.vanwieringhenborski@maakadvocaten.nl

Neem contact met ons op

Advocaat gespecialiseerd in verjaring nodig?

Wij helpen u graag bij het bereiken van succes. We hebben ervaring met het opstellen van stuitingsbrieven of het beoordelen van een vordering op het gebied  van verjaring. Samen met u brengen we uw positie in kaart. Een advocaat spreken? Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.