Meteen naar de inhoud

De Verordening inzake elektromotoren en aandrijfeenheden met variabele snelheid (EU) 2019/1781

De Verordening inzake aandrijfmotoren en aandrijfeenheden met variabele snelheid (EU 2019/1781) is met ingang van 1 juli 2021 van toepassing geworden. De nieuwe Verordening vervangt de Verordening inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren (EG) nr. 640/2009. Onze advocaat aansprakelijkheidsrecht, productveiligheid en productregelgeving Martin Krüger licht de kernpunten van de nieuwe Verordening (EU) 2019/1781 toe.

Juridisch advies over de Verordening 2019/1781

De Ecodesign normen kunnen worden gebruikt in de CE-conformiteitsprocedure voor de interne markt van de Europese Unie. Door de Brexit en het daarmee verbonden uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU geldt voor het Verenigd Koninkrijk dat de procedures van de UKCA-markering moeten worden toepgast.

Eisen inzake ecologisch ontwerp

De eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren en Variable-Speed-Drives (VSD’s) van 2021 zullen het toepassingsgebied van de (technische) normen uitbreiden tot aandrijfeenheden met variabele snelheid.

De nieuwe regel is van toepassing op inductiemotoren met één snelheid die werken bij 50 Hz, 60 Hz of 50/60 Hz en de volgende kenmerken hebben:

  • 2 tot 8 polen
  • eenfasig of driefasig
  • nominaal vermogen tussen 0,12kW en 1000kW
  • nominale spanning van 50V tot 1000V
  • nominaal op basis van continubedrijf en directe on-line werking

De vermogensverliezen van deze aandrijvingen mogen na 1 juli 2021 niet groter zijn dan de maximale vermogensverliezen die overeenstemmen met het nieuwe IE2-efficiëntieniveau voor aandrijvingen. Let wel, dit mag niet worden verward met de equivalente IE2-classificatie voor motoren. In de Ecodesign-Verordeningen van 2019 moesten fabrikanten van aandrijvingen de vermogensverliezen opgeven als percentage van het nominaal vermogen. Niet alleen bij acht verschillende bedrijfstrappen, maar ook als stand-by vermogen.

Uitsluitingen Ecodesign requirements

Op de Ecodesign Eisen Elektromotoren & VSD’s zijn enkele uitzonderingen van toepassing, zodat deze eisen niet van toepassing zijn op:

  • Regeneratieve en laag-harmonische aandrijvingen waarbij de THD minder is dan 10%;
  • Aandrijvingen met meervoudige wisselstroomuitgangen en eenfasige aandrijvingen;
  • Situaties waarin de aandrijving deel uitmaakt van een kast en de aandrijfmodule zelf al is beoordeeld;
  • Gelijkstroomaandrijvingen, middenspanningsaandrijvingen, geïntegreerde aandrijvingen en tractieaandrijvingen;

Ook servoaandrijvingen zijn als uitzondering opgenomen. Bij servoaandrijvingen moet er wel op worden gelet dat dergelijke aandrijvingen wel onder het toepassingsgebied vallen, indien deze ook kunnen worden gebruikt met inductiemotoren. Daarbij gelden wel vrijstellingen voor servoaandrijvingen die uitsluitend zijn ontwikkeld voor gebruik met servomotoren.

Voordelen Verordening Ecodesign

In de EU zijn er momenteel ongeveer acht miljard elektromotoren in bedrijf. Deze verbruiken samen een grote hoeveelheid energie. De meeste van deze actieve motoren hebben geen snelheidsregeling. Gezien in de context van ambitieuze doelstellingen voor de verlaging van emissies, energieverbruik en koolstofemissies, betekent dit dat motoren en aandrijvingen met hoog rendement een belangrijke rol spelen, zodat de voordelen van de Verordening Ecodesign duidelijk zijn.

De vraag is welke bedrijven uit de nieuwe Verordening inzake aandrijfmotoren en aandrijfeenheden (EU 2019/1781) en de daarmee verbonden eisen hun voordeel halen. De technologie om verder te gaan dan de huidige norm is reeds beschikbar. De IE4- en IE5-motoren worden steeds gebruikelijker. Fabrikanten zijn naar verwachting daardoor ook goed voorbereid op de volgende ronde verbeteringen van de wetgeving in 2023.

Naar mening van onze advocaten productveiligheid en CE-markering is het voordeel van de nieuwe Verordening EU) 2019/1781 door de betere prestaties en lagere onderhoudskosten van de huidige hoogrendementsmotoren en -aandrijvingen duidelijk zichtbaar.

Contact opnemen met een advocaat CE-markering

Wilt u contact opnemen met een advocaat CE-markering of advies inwinnen over de Verordening inzake aandrijfmotoren en aandrijfeenheden (EU 2019/1781)? Of heeft u behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van de conformiteitsbeoordelingsprocedure (door een notified body / aangemelde instantie), het opstellen van de technische documentatie, het aanbrengen van de CE-markering, het opstellen van de EU-conformiteitsverklaring, een discussie met de toezichthouder / inspectie of een geschil met een klant of toeleverancier of andere vraagstukken over productregelgeving & CE-markering of de bijbehorende contracten? MAAK Advocaten beschikt over een ervaren team van advocaten in Amsterdam met een sterke focus op de spelers in de maakindustrie. Neem dan contact op met onze advocaat CE-markering Martin Krüger in Amsterdam.

+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.