Meteen naar de inhoud

Wat zijn de voorwaarden voor het leggen van conservatoir beslag op aandelen?

Wat zijn de voorwaarden voor het leggen van conservatoir beslag op aandelen? Voor het leggen van conservatoir beslag op aandelen zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Ten eerste is verlof van de voorzieningenrechter vereist, wat wordt gevraagd via een verzoekschrift dat moet voldoen aan de eisen van art. 700 Rv. Na het verkrijgen van dit verlof kan het beslag worden gelegd conform de voorschriften van art. 474c Rv, waarbij details zoals de nummers en aantallen van de aandelen en de plaats waar de hoofdzaak aanhangig is of zal worden, in het exploot van conservatoire beslaglegging moeten worden opgenomen. Daarnaast moet het conservatoire beslag zo snel mogelijk aan de beslagschuldenaar worden medegedeeld en moet een afschrift van het proces-verbaal van het gelegde beslag binnen acht dagen na het leggen van het beslag aan hem worden betekend. Indien dit niet gebeurt, vervalt het beslag. Bovendien moet het conservatoire beslag, indien mogelijk, in het register van aandeelhouders worden aangetekend, waarbij de medewerking van de vennootschap mag worden verwacht. De artikelen 474b lid 2 Rv, 474ba Rv en 711 lid 1 en 2 Rv zijn van overeenkomstige toepassing op conservatoire beslagen tot verhaal van een geldvordering op aandelen op naam.

Conservatoir beslag leggen: hoe werkt het?

Wanneer kunt u conservatoir beslag leggen?

U kunt conservatoir beslag leggen bij grote geldvorderingen en wanneer er een vermoeden is dat de schuldenaar zijn bezittingen snel gaat verkopen zodra hij in een rechtszaak wordt betrokken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de schuldenaar veel schulden heeft.

Hoe werkt het?

 1. Toestemming van de rechter: Uw advocaat vraagt de rechter om toestemming om beslag te leggen. Dit kan al binnen enkele uren, afhankelijk van de urgentie.
 2. Uitvoering door een deurwaarder: Zodra toestemming is verkregen, voert een deurwaarder het beslag uit.
 3. Starten van de hoofdprocedure: Als beslaglegger bent u verplicht om een hoofdprocedure te starten. Hierin vraagt u de rechter om een uitspraak over het conflict.

Wat gebeurt er na de uitspraak in de hoofdprocedure?

 • Toewijzing van de vordering: Als de rechter uw vordering toewijst, wordt het beslag executoriaal, wat betekent dat het uitvoerbaar is. U kunt dan de in beslag genomen bezittingen definitief opeisen en verkopen.
 • Afwijzing van de vordering: Als de rechter uw vordering afwijst, vervalt het beslag. U kunt dan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die door het beslag is veroorzaakt.

Hoe leg je beslag op aandelen?

Onze beslagadvocaten dienen regelmatig verzoeken in tot het leggen van beslag op aandelen. Om beslag te leggen op aandelen, moet je de volgende stappen ondernemen:

Procedure voor beslaglegging op aandelen

 1. De deurwaarder gaat naar het kantooradres van de onderneming waarvan de aandelen in beslag worden genomen.
 2. Via een exploot (gerechtelijke aanzegging) wordt aangekondigd dat de aandelen op naam van de schuldenaar in beslag worden genomen.
 3. Als het aandeelhoudersregister aanwezig is, maakt de deurwaarder hierin een aantekening van de beslaglegging. Indien niet aanwezig, wordt de onderneming gesommeerd dit binnen enkele dagen te tonen, zodat de aantekening kan worden gemaakt.
 4. Er moet een gegronde vrees voor verduistering worden gesteld om beslag op aandelen te kunnen leggen. Het enkele onbetaald blijven van een vordering is hiervoor onvoldoende.

Procedure voor verkoop van in beslag genomen aandelen

 1. Om over te gaan tot verkoop van de in beslag genomen aandelen, moet een verzoekschrift worden opgesteld voor een zitting bij de rechtbank.
 2. Tijdens de zitting worden partijen gehoord over de voorgenomen verkoop. De rechter zal beoordelen of verkoop zinvol is en welke procedure hiervoor moet worden gevolgd.
 3. Na enkele weken geeft de rechter een beschikking met al dan niet toestemming voor de verkoop en de te volgen procedure.

Het leggen van beslag op aandelen kan een effectieve manier zijn om druk uit te oefenen op de schuldenaar om tot betaling over te gaan, ook al is de daadwerkelijke verkoop van de aandelen een omslachtige procedure.

Belangrijkste eisen voor een beslaglegging op aandelen

De belangrijkste voorwaarden voor het leggen van conservatoir beslag op aandelen zijn:

 1. Er moet een geldvordering bestaan op de aandeelhouder (schuldenaar) waarop het beslag wordt gelegd.
 2. De feiten en de vordering moeten goed worden beschreven in het verzoekschrift, zodat de summierlijke deugdelijkheid van de vordering vaststaat.
 3. Er moet een vrees voor verduistering worden aangetoond, wat betekent dat er een redelijke kans bestaat dat de aandelen waarop beslag zal worden gelegd, aan het verhaal worden onttrokken.
 4. De rechter moet verlof verlenen voor het leggen van het beslag op de aandelen. Dit verlof wordt verleend door de voorzieningenrechter na een verzoekschrift van de advocaat.
 5. De rechter kan als voorwaarde stellen dat er zekerheid wordt gesteld voor eventuele schade die door het beslag kan worden veroorzaakt.
 6. Na het verkrijgen van het verlof moet de deurwaarder het daadwerkelijke beslag leggen op de aandelen.
 7. Het gevolg van het beslag is dat de aandeelhouder niet meer vrij over de aandelen kan beschikken, zoals door verkoop of overdracht.

Dus naast een geldvordering en vrees voor verduistering, is het verkrijgen van rechterlijk verlof een cruciale voorwaarde om conservatoir beslag op aandelen te kunnen leggen.

Wat zijn de voordelen van een beslag op aandelen?

De voordelen van het leggen van beslag op aandelen zijn:

 1. Het blokkeert de beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar over de aandelen ten opzichte van de beslaglegger (schuldeiser). De aandelen kunnen niet meer worden vervreemd, bezwaard of onder bewind gesteld.
 2. Het beslag omvat ook de baten (dividend e.d.) die de beslagen aandelen voortbrengen. De vennootschap is verplicht deze baten onder zich te houden.[
 3. Het kan druk uitoefenen op de schuldenaar om tot betaling over te gaan, ook al is de daadwerkelijke verkoop van de aandelen een omslachtige procedure. Vaak wordt in zo’n geval alsnog betaald om de verkoop te voorkomen.
 4. Zelfs als de aandelen uiteindelijk worden verkocht, kan dit nog een goede opbrengst genereren, bijvoorbeeld als het gaat om een lege BV in een groter concern waar nog veel belangstelling voor is in de branche.
 5. Het stemrecht op de aandelen blijft tijdens het beslag bij de schuldenaar, waardoor hij de overige rechten verbonden aan de aandelen kan blijven uitoefenen.

Het belangrijkste voordeel is dus dat het een krachtig pressiemiddel is om de schuldenaar tot betaling te bewegen, ook al is de daadwerkelijke verkoop van de aandelen een langdurig traject.

Advocatenkantoor gespecialiseerd in beslagleggingen op aandelen

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom het leggen van beslag op aandelen. Wanneer u juridisch advies wilt inwinnen, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als Nederlands  advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .