Ga naar de inhoud

Wat zijn de voorwaarden voor het uitoefenen van het retentierecht?

retentierecht

De voorwaarden voor het uitoefenen van het retentierecht zijn: (i) de retentor moet een opeisbare vordering hebben op zijn wederpartij, waarbij de precieze hoogte van de vordering nog niet vast hoeft te staan; (ii) er moet voldoende samenhang bestaan tussen de vordering van de retentor en diens verplichting tot afgifte van de zaak om de opschorting te rechtvaardigen; (iii) de zaak moet in de macht van de retentor zijn gekomen; (iv) de uitoefening van het retentierecht mag niet in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid; (v) de in art. 6:54 BW genoemde omstandigheden mogen zich niet voordoen; en (vi) bij onroerende zaken moet de retentor op een voor derden met een jonger recht voldoende duidelijke/kenbare wijze de feitelijke macht over de zaak uitoefenen. Daarnaast kan het retentierecht ook tegen jonger gerechtigde derden worden ingeroepen, mits de vordering van de schuldeiser was ontstaan en de zaak in zijn macht was gekomen voordat het recht van de derde ontstond.

Advocaat over retentierecht

Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een zaak (roerend of onroerend goed) die hij onder zich heeft, niet af te geven aan de schuldenaar totdat de schuldenaar zijn prestatie of inspanning heeft betaald. Het is een effectief drukmiddel om de schuldenaar tot betaling te bewegen en een langdurige gang naar de rechter te voorkomen.

Vereisten voor retentierecht

Om een beroep te kunnen doen op het retentierecht, moeten de volgende drie cumulatieve vereisten zijn vervuld:

 1. De vordering van de schuldeiser moet opeisbaar zijn, d.w.z. de betalingstermijn moet zijn verstreken.
 2. De schuldeiser moet de feitelijke macht over de zaak uitoefenen.
 3. Er moet een voldoende samenhang bestaan tussen de vordering en de verplichting tot afgifte van de zaak.

Soorten retentierecht

Er zijn twee soorten retentierechten:

 1. Wettelijke retentierechten: Deze zijn vastgelegd in de wet en geven de schuldeiser het recht om de lading achter te houden totdat de betaling voor die specifieke lading is voldaan.
 2. Contractuele retentierechten: Deze moeten worden overeengekomen in een contract of algemene voorwaarden. Hierbij kan de schuldeiser ook betaling vorderen van eerdere, niet-gerelateerde facturen.

Retentierecht in faillissement

In een faillissement behoudt de schuldeiser (retentor) zijn retentierecht, maar de curator kan de achtergehouden zaak opeisen en verkopen. De retentor heeft dan wel een hoge voorrang om uit de opbrengst te worden voldaan, behalve als een andere schuldeiser een hoger recht heeft. Het is belangrijk om vooraf goed juridisch advies in te winnen voordat het retentierecht wordt ingeroepen, om onterechte uitoefening en mogelijke schadevergoedingen te voorkomen.

Effectieve inzet van het retentierecht

Om het retentierecht effectief in te zetten bij uw klanten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Uw vordering op de klant moet opeisbaar zijn, d.w.z. de betalingstermijn moet zijn verstreken.
 2. U moet de feitelijke macht over de zaak van de klant uitoefenen. De zaak moet zich fysiek bij u bevinden, bijvoorbeeld in uw bedrijfspand of vrachtwagen.
 3. Er moet een voldoende samenhang bestaan tussen uw vordering en de verplichting tot afgifte van de zaak aan de klant.

Effectieve inzet van het retentierecht

Zodra aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kunt u het retentierecht als volgt effectief inzetten:

 1. Wettelijk retentierecht: Als het gaat om een specifieke lading of zaak, kunt u deze achterhouden totdat de klant de betaling voor die lading/zaak heeft voldaan. Dit is het wettelijk retentierecht.
 2. Contractueel retentierecht: Indien overeengekomen in een contract of algemene voorwaarden, kunt u een ruimer retentierecht inroepen. U mag dan een lading/zaak achterhouden totdat de klant álle openstaande vorderingen heeft betaald, ook van eerdere, niet-gerelateerde facturen.
 3. Communiceer duidelijk: Informeer de klant schriftelijk dat u het retentierecht inroept en om welke reden. Geef aan welke zaken u achterhoudt en wat de openstaande vordering(en) is/zijn.
 4. Zorg voor veilige opslag: Sla de achtergehouden zaken op een veilige locatie op die onder uw controle valt, zoals uw bedrijfspand of vrachtwagen.
 5. Wees voorzichtig: Roep het retentierecht alleen in als u er zeker van bent dat u aan alle voorwaarden voldoet. Onterechte uitoefening kan leiden tot schadevergoedingen.

Door het retentierecht op deze manier in te zetten, oefent u effectieve druk uit op uw klant om openstaande facturen te voldoen, zonder een langdurige juridische procedure te hoeven starten.

Hoe kan het retentierecht worden gebruikt om langdurige betalingsachterstanden te voorkomen?

Om langdurige betalingsachterstanden bij uw klanten te voorkomen, kunt u het retentierecht op de volgende manieren effectief inzetten:

 1. Contractueel retentierecht opnemen: Neem een contractueel retentierecht op in uw algemene voorwaarden of leveringscontracten. Dit geeft u het recht om goederen/zaken achter te houden totdat álle openstaande facturen, ook van eerdere leveringen, zijn voldaan.
 2. Duidelijke communicatie: Informeer uw klant tijdig en schriftelijk dat u het retentierecht zult inroepen als de betalingsachterstand niet binnen een gestelde termijn wordt voldaan. Communiceer helder over de openstaande vorderingen.
 3. Fysieke controle over de zaken: Zorg ervoor dat u de feitelijke macht over de goederen/zaken van uw klant uitoefent, bijvoorbeeld door ze op te slaan in uw bedrijfspand of vrachtwagen. Dit is een vereiste om het retentierecht te kunnen uitoefenen.
 4. Snel handelen: Roep het retentierecht snel in zodra de betalingstermijn is verstreken en de vordering opeisbaar is.[1][3] Hoe langer u wacht, hoe groter de kans op een langdurige betalingsachterstand.
 5. Voorzichtigheid betrachten: Zorg dat u aan alle vereisten voor het retentierecht voldoet voordat u het inroept, om claims voor schadevergoeding te voorkomen.

Door het retentierecht op deze manier proactief en zorgvuldig in te zetten, oefent u effectieve druk uit op uw klanten om openstaande facturen tijdig te voldoen. Dit helpt langdurige betalingsachterstanden en eventuele juridische procedures te voorkomen.

Contact opnemen met een advocaat gespecialiseerd in retentie

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom de voorwaarden voor het uitoefenen van het retentierecht. Wanneer u juridisch advies wilt inwinnen, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als Nederlands advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .