Meteen naar de inhoud

Wouter Leentjens

Support lawyer

Wouter Leentjens is als jurist op het gebied van commerciële contracten en litigation verbonden aan MAAK advocaten. Wouter houdt zich onder meer bezig met het opstellen en beoordelen van een breed scala aan nationale en internationale commerciële contracten en voorwaarden. Wouter kan u bijstaan in het beoordelen en opstellen van koopovereenkomsten, distributieovereenkomsten, leveranciersovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, Service Level Agreements, aannemingsovereenkomsten en andere samenwerkingsovereenkomsten.

Wanneer de gemaakte afspraken niet worden nagekomen of contracten op ongeldige wijze worden beëindigd, dan kan Wouter u van advies voorzien en met u en wederpartij om de tafel zitten om tot een buitenrechtelijke oplossing te komen.

Wouter is een toegankelijke, scherpe en oplossingsgerichte jurist. Door zijn ervaring bij rechtsbijstandsverzekeraars heeft Wouter verdere expertise verkregen op onder meer het gebied van aannemingsovereenkomsten, consumentenrecht, goederenrecht, aansprakelijkheidsrecht en procesrecht.

Wouter heeft de nodige proceservaring opgedaan en zal van begin af aan de strijd aangaan om de beste resultaten voor u te behalen. Wouter zal zorgdragen dat u op elk moment van de procedure op de hoogte bent van de risico’s die met procederen gepaard gaan.

Wouter is in 2020 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de richting Burgerlijk Recht. Tijdens zijn studie heeft Wouter zich gericht op aansprakelijkheidsrecht, intellectueel eigendomsrecht en heeft hij vakken gevolgd op het gebied van internationaal privaatrecht en procesrecht.

Na zijn studie is Wouter begonnen bij EIFFEL waar hij werkzaamheden heeft verricht voor Stichting Achmea Rechtsbijstand, Univé Rechtshulp, ARAG, VvAA, Stichting BKR en Jacobs Douwe Egberts. Gedurende zijn jaren bij EIFFEL heeft Wouter het privaatrecht in de breedste zin van het woord ontdekt, waardoor hij over een grote hoeveelheid algemene en gespecialiseerde kennis beschikt.

In 2023 is Wouter in dienst getreden bij MAAK advocaten en sindsdien specialiseert hij zich op het gebied van contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Nieuwsgierig

Betrokken

Loyaal