rechtsgebiedenregister

Het rechtsgebiedenregister is door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven en wordt gezien als een belangrijke objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven, zowel in het belang van de advocaat als van de rechtzoekende. Onze advocaten in Amsterdam zijn voor een aantal rechtsgebieden ingeschreven, zodat u precies weet welke advocaat bekwaam is op een specifiek rechtsgebied.

Advocaten Amsterdam

Advocaat mr. M. (Martin) G. Krüger*

Martin Krüger heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  1. Burgerlijk procesrechtLitigation

Advocaat mr. R. (Remko) R.E. Roosjen*

Remko Roosjen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  1. Algemene praktijk Burgerlijk recht
  2. Burgerlijk procesrechtLitigation

Advocaat mr. R. (Renso) van Wieringhen Borski*

Renso van Wieringen Borski heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  1. Burgerlijk procesrechtArbitrage Beslag- en executierecht Litigation
  2. OndernemingsrechtBeroepsaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Fusies en overnames Vennootschappen Verenigingen en stichtingen.

* Op grond van deze registraties zijn bovengenoemde advocaten verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Voor 2020 is de Verordening Covid-19 van toepassing geweest. Dit betekent dat de verplichte 10 PO-punten per geregistreerd rechtsgebied tijdelijk zijn teruggebracht naar 5. Verder zijn de verplichte 20 PO-punten gehalveerd naar 10. Concreet betekent dit dat een advocaat die in 2020 met twee rechtsgebieden staat geregistreerd ten minste 10 PO-punten moet behalen: 5 voor het ene rechtsgebied en 5 voor het andere rechtsgebied.