Over ons

background-2

MAAK Advocaten focust op de maakindustrie. Onze sectorgerichte aanpak stelt ons in staat full service te adviseren op de strategische uitdagingen van organisaties. Onze advocaten kennen de behoeftes van de spelers binnen de (producerende) keten van bedrijven. We volgen de uitdagingen van de sector op de voet en verrijken dagelijks onze know-how door intensief met onze cliënten en relaties op te trekken. We adviseren over nieuwe commerciële contracten, maar begeleiden ook bij zakelijke geschillen. Voor de maakindustrie zijn wij hét go to kantoor van Nederland. 

Blogs

Advocaten voor ondernemers

Onze advocaten voor ondernemers zijn specialisten in het handelsrecht. Wij adviseren bedrijven, toezichthouders en andere overheidsinstanties op het gebied van het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en ondernemingsrecht. Onze focus ligt op de maakindustrie. Voordat een product op de markt komt, dient de volledige keten te worden doorlopen. Grondstoffen en halffabrikaten worden door een toeleverancier naar de fabrikant getransporteerd. Vanuit de fabrikant komt het product in de distributieketen en speelt vaak een aantal belangrijke vragen over productregelgeving (CE-markering)  en de wijze waarop het product binnen de EER mag worden verhandeld. Wanneer de fabrikant niet in de EER is gevestigd, zal de importeur/distributeur de partij zijn die moet instaan voor het voldoen aan de essentiële milieu-, gezondheids- en veiligheidseisen. Dat schept verantwoordelijkheden en wij wijzen u graag op het juridisch kader daarvan. 

Wanneer de producten in het verkeer mogen worden gebracht, zullen er ook tussen de fabrikant/leverancier goede contracten moeten komen over de wijze waarop partijen zaken zullen gaan doen en verantwoordelijkheden verdelen. Dat kan onder meer gaan over aansprakelijkheid, zekerheidsrechten, maar ook de duur van de overeenkomst. Ook op het gebied van het transportrecht is het belangrijk dat risico’s in beeld zijn en kansen worden benut. Kortom, binnen de maakindustrie leven veel uitdagingen op verschillende momenten binnen de (producerende) keten Onze advocaten voor ondernemers binnen de industrie zijn vertrouwd met deze onderwerpen en hebben een hoge mate van expertise en ervaring opgebouwd. Innovaties volgen we op de voet en opgedane kennis zetten wij breed in om onze cliënten te ontzorgen, continuïteit te waarborgen en het ondernemerschap niet af te remmen. 

Advocaten
die snel tot de 
kern van de zaak
komen.