Ga naar de inhoud

Over MAAK

background-2
Maak kennis met MAAK Advocaten, waar juridische specialisten hoogwaardige dienstverlening leveren aan spelers in de maakindustrie.
 
MAAK Advocaten is een gespecialiseerd kantoor in Amsterdam. Ons team van specialisten focust op de sector maakindustrie. Wij bieden full-service ondersteuning op de juridische uitdagingen uit de sector. Van toeleverancier tot eindgebruiker. Van importeur tot distributeur. En van toezichthouder tot overheidsinstantie. Wij genieten in het bijzonder een sterke reputatie op het gebied van (EU) Product Regulation & ComplianceCommercieel ContractenrechtAansprakelijkheidsrecht en Litigation. Samenwerkingen begeleiden, sparren met andere professionals en het kader van complexe regels praktisch toepassen, is wat ons onderscheidt. Om deze reden kiezen cliënten en adviseurs voor MAAK.

MAAK zet zich sterk in voor kennisdeling met presentaties op jaarcongressen, geaccrediteerde cursussen voor professionals, verzekeraars en juristen, artikelen en video’s op ons eigen platform en het schrijven voor vakbladen. Door onze sterke focus op de industrie verzekeren wij onze cliënten van een klantgerichte, betrokken en constructieve aanpak van zaken.  Ook als het gaat om internationale kwesties.

werkwijze

Visie en missie 

Bij MAAK heerst een open sfeer, waarbij onze specialisten zowel individueel als in teamverband aan zaken werken. Cliënten staan altijd in direct contact met de specialist die de zaak behandelt.  Recent hebben we onze visie, missie en kernwaarden vormgegeven. En wat blijkt? We hebben een team van nieuwsgierige, betrokken en klantgerichte mensen. We zijn allemaal verschillend, maar verbonden door onze missie om complexe juridische vraagstukken tot praktische oplossingen te brengen. 
 

Blogs

Advocaten voor ondernemers

Onze advocaten voor ondernemers zijn specialisten in het handelsrecht. Wij adviseren bedrijven, toezichthouders en andere overheidsinstanties op het gebied van het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en ondernemingsrecht. Onze focus ligt op de maakindustrie. Voordat een product op de markt komt, dient de volledige keten te worden doorlopen. Grondstoffen en halffabrikaten worden door een toeleverancier naar de fabrikant getransporteerd. Vanuit de fabrikant komt het product in de distributieketen en speelt vaak een aantal belangrijke vragen over productregelgeving (CE-markering)  en de wijze waarop het product binnen de EER mag worden verhandeld. Wanneer de fabrikant niet in de EER is gevestigd, zal de importeur/distributeur de partij zijn die moet instaan voor het voldoen aan de essentiële milieu-, gezondheids- en veiligheidseisen. Dat schept verantwoordelijkheden en wij wijzen u graag op het juridisch kader daarvan. 

Wanneer de producten in het verkeer mogen worden gebracht, zullen er ook tussen de fabrikant/leverancier goede contracten moeten komen over de wijze waarop partijen zaken zullen gaan doen en verantwoordelijkheden verdelen. Dat kan onder meer gaan over aansprakelijkheid, zekerheidsrechten, maar ook de duur van de overeenkomst. Ook op het gebied van het transportrecht is het belangrijk dat risico’s in beeld zijn en kansen worden benut. Kortom, binnen de maakindustrie leven veel uitdagingen op verschillende momenten binnen de (producerende) keten Onze advocaten voor ondernemers binnen de industrie zijn vertrouwd met deze onderwerpen en hebben een hoge mate van expertise en ervaring opgebouwd. Innovaties volgen we op de voet en opgedane kennis zetten wij breed in om onze cliënten te ontzorgen, continuïteit te waarborgen en het ondernemerschap niet af te remmen. 

Advocaten
die snel tot de 
kern van de zaak
komen.