Ga naar de inhoud

Disclaimer

MAAK ADVOCATEN NV | Advocatenkantoor te Amsterdam

INHOUD

MAAK Advocaten publiceert op haar website over juridische thema’s.  MAAK Advocaten spant zich ertoe in op haar website betrouwbare en up-to-date informatie te verstekken. Er bestaat altijd de kans dat sommige informatie niet (langer) juist is. MAAK Advocaten aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie. Datzelfde geldt voor iedere (in) directe schade welke uit dit gebruik voortvloeit.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan MAAK Advocaten. Zonder schriftelijke toestemming van MAAK Advocaten en indachtig de in de wet bepaalde uitzonderingen, mag niets van de inhoud van de website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

KOPPELING NAAR WEBSITES VAN DERDEN (EXTERNE HYPERLINKS)

Koppelingen (zoals ‘hyperlinks’) naar websites en bronnen van derden worden uitsluitend verstrekt om u als gebruiker te ondersteunen. Hieruit mag echter geenszins worden afgeleid dat MAAK Advocaten de juistheid van de inhoud van deze websites onderschrijft. MAAK Advocaten draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

VRAGEN?

Heeft u vragen over deze disclaimer? Aarzel niet om contact op te nemen met Martin Krüger onder mail@maakadvocaten.nl of telefonisch onder 020-210 31 38.