Meteen naar de inhoud

Advocaten Product compliance

background-2

Specialisten voor Product Compliance 

Onze advocaten gespecialiseerd in productregelgeving (CE-markering) zijn deskundig op het gebied van (EU) productregelgeving. Deze regelgeving omvat complexe voorschriften, waarvan de belangrijkste aspecten zijn: eisen voor milieuvriendelijk productontwerp, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, en productaansprakelijkheid. Industriële spelers moeten erop toezien dat zij voldoen aan de vaak uitgebreide wettelijke voorschriften die gelden wanneer een product op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt genomen.

Het risico op aansprakelijkheid kan niet alleen voortkomen uit markttoezicht, maar ook uit slecht opgestelde of uitgevoerde contracten, wat kan leiden tot contractuele claims. Een gebrekkig product kan de basis vormen voor een (internationaal) handelsgeschil of zelfs een productterugroeping. Onze advocaten zijn bekend met de relevante Europese richtlijnen, geharmoniseerde normen en nationale wetgeving. In geval van geschillen vertegenwoordigen zij u bij de civiele rechter, de Inspectie SZW, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), of een arbitrage-instituut. Onze advocaten in productregelgeving adviseren Nederlandse en internationaal opererende organisaties, waaronder toeleveranciers, fabrikanten, importeurs, distributeurs en groothandelaars.

Martin Krüger

Sander van Someren Greve

Max Schwillens

Claartje van der Marel

Onze advocaten begeleiden organisaties onder meer ook bij vragen over conformiteitsbeoordelingen of controles op de bestendigheid van de prestaties, CE-markering, materiaalconformiteit (REACH, RoHS, Machinerichtlijn enz.), registraties in het kader van de wetgeving inzake elektrische en elektronische apparatuur en het verpakkingsrecht. Een zwaartepunt van onze activiteiten is het opstellen van contracten in overeenstemming met de productwetgeving. Tegelijkertijd richten wij ons op innovatie binnen de industrie. Denk hierbij aan de circulaire economie, software, IoT, cyberveiligheid en kunstmatige intelligentie.

Blogs

Advocatenkantoor gespecialiseerd in Product Compliance

Verschillende industriële productgroepen mogen alleen worden verhandeld binnen de Europese Economische Ruimte (EER) als ze voorzien zijn van een CE-markering. Deze markering toont aan dat het product voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Veel van deze regels zijn bijvoorbeeld opgenomen in de [Machinerichtlijn](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0042) als het om machines gaat. Als producten niet aan deze eisen voldoen of als de CE-markering onterecht is gebruikt, mogen ze niet worden verhandeld of in gebruik worden genomen. Als dit toch gebeurt, kan dit leiden tot aansprakelijkheid voor de fabrikant of importeur en mogelijk tot een boeteprocedure bij de Inspectie SZW. In het ergste geval kan dit resulteren in een verplichte terugroeping van het product of een (internationaal) handelsgeschil. Het is cruciaal dat er snel gehandeld wordt om de schade te beperken. Onze advocaten adviseren over productaansprakelijkheid en productregelgeving (CE-markering), robotisering, schadeclaims en zakelijke contracten. We bedienen onder meer toeleveranciers, fabrikanten, ingenieurs en distributeurs.

We onderzoeken samen met u bijvoorbeeld of uw product geïmporteerd mag worden, of uw productielijn van samengestelde machines in gebruik mag worden genomen, of welke specifieke regelgeving op u van toepassing is. Deze materie kan complex zijn, dus het is verstandig om u hierin te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat in productregelgeving. Samen brengen we uw situatie in kaart en zoeken we naar de beste oplossingen. Mochten er handelsgeschillen ontstaan, dan kunnen onze advocaten u vertegenwoordigen voor de civiele rechter of bij de Inspectie SZW, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van documenten of het bijwonen van een hoorzitting.

Specialisten op 
Ce-markering, 
contracten en 
productregelgeving