Max Schwillens

Advocaat overeenkomstenrecht

Onze advocaat procesrecht Max Schwillens is gespecialiseerd in het voeren van civiele  procedures bij de rechter, het voeren van onderhandelingen en het beslechten van geschillen in arbitrages. Max is analytisch sterk en heeft een grondige kennis van het Nederlandse en internationale procesrecht. Hij geniet een ruime ervaring onder meer Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven, de Ondernemingskamer te Amsterdam en arbitrageinstituten. Wanneer het belang van de zaak dat vraagt, legt Max conservatoir beslag of voert hij een procedure in hoger beroep. 

Een zakelijk geschil kan bij iedere organisatie voorkomen. In een veelvoorkomend geval liggen vragen over de wijze waarop een zakelijke overeenkomst moet worden uitgelegd, of de wijze waarop een prestatie is uitgevoerd,  ten grondslag aan het dispuut.  Een procedure kan tot ingrijpende gevolgen leiden en het is voor cliënten in de regel altijd een bewogen periode voor alle betrokkenen. Max is een toegankelijke advocaat procesrecht die samen met zijn cliënten de te voeren strategie afstemt. Wanneer het belang van de zaak dat vraagt, zal Max aansturen op het voeren van schikkingsonderhandelingen, of het voortzetten van een civiele procedure. Het belang van de cliënt is daarin leidend. Heeft u grote spoed bij een zaak, dan kan Max uw belangen behartigen in een procedure in kort geding

Naast het civiele recht treedt Max ook op voor partijen die een geschil hebben met de toezichthouder, zoals bijvoorbeeld de ILT en de Inspectie SZW. Wanneer er een last onder dwangsom wordt opgelegd, boetes of een organisatie zelfs buiten bedrijf wordt gesteld, ondersteunt Max organisaties richting de toezichthoudende instantie.  Max heeft een goed begrip van de Machinerichtlijn en CE-markering en treedt veel op voor bedrijven binnen de producerende keten, zoals toeleveranciers, fabrikanten (waaronder machinebouwers) en overheidsinstanties. 

Advocaat Max Schwillens spreekt Nederlands en Engels en heeft een goede basiskennis van de Duitse taal.

Max heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgerlijk recht (algemene praktijk)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Enthousiast.

Energiek.

Secuur.