Ga naar de inhoud

Remko Roosjen

Advocaat voor distributieovereenkomsten

Remko Roosjen is een advocaat gespecialiseerd in het opmaken en beoordelen van distributieovereenkomsten. Als advocaat voor distributieovereenkomsten voert Remko met regelmaat procedures over deze contracten en onderliggende koopovereenkomsten en algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Remko is een toegewijde advocaat die het belang van de cliënt altijd voorop stelt. Cliënten waarderen Remko om zijn grondige kennis van het contractenrecht en zijn snelle wijze van schakelen.

Zowel bij het opmaken van een distributiecontract als bij een geschil over een distributieovereenkomst, zijn terugkerende thema’s voornamelijk:

 • het exclusieve karakter van de samenwerking tussen de principaal en de distributeur
 • de afgesproken handelsvolumes binnen een contractsgebied (en de consequenties van het niet inlijven daarvan)
 • de looptijd van de distributieovereenkomst
 • het non-concurrentiebeding
 • de opzegging van een distributieovereenkomst
 • de ontbinding van een distributieovereenkomst
 • het toepasselijk recht en de bevoegde rechter
 • de aansprakelijkheid van een distributeur
 • het merkgebruik van de fabrikant
 • de leveringsformaliteiten van de desbetreffende producten
 • compliance met de (EU) productregelgeving
 •  de vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie
 • het niet-nakomen van overige contractuele verplichtingen, zoals deugdelijke levering van producten en betaling 


Als advocaat contractenrecht hecht Remko veel waarde aan een persoonlijke relatie. Hij heeft zijn
 sporen ruimschoots verdiend in het voeren van onderhandelingen, juridische advisering en civiele procedures. Het doel is pas bereikt wanneer de cliënt tevreden is met het behaalde resultaat. 

Remko heeft verder veel expertise in zaken met betrekking tot productregelgeving (CE-markering) , waarbij (EU) richtlijnen, verordeningen en geharmoniseerde normen veelal een wezenlijke rol spelen. 

Distributie advocaat

Remko heeft als advocaat voor distributieovereenkomsten nationaal en internationaal opererende principalen en distributeurs voorzien van distributiecontracten op maat. Door zijn gedegen kennis van het Nederlandse contractenrecht en het internationale recht, kan Remko zijn cliënten in de maakindustrie juridisch adviseren over kansen, mogelijkheden en risico’s. 

Remko voert voor iedere overheidsrechter in Nederland procedures bij geschillen over een distributieovereenkomst. Vaak heeft dat te maken met de beëindiging van een distributieovereenkomst, of wanneer er schade wordt toegebracht door een andere partij. Wanneer de zaak spoed heeft, bereidt Remko een kort geding voor bij de voorzieningenrechter. Dat ziet dan vaak op het afdwingen van contractuele prestaties, zoals een vordering tot nakoming, of het respecteren van elkaars merknaam.

Opstellen distributiecontract?

Wilt u een distributiecontract laten opstellen? Onze advocaat voor distributiecontracten helpt u graag verder, ook wanneer het een internationale samenwerking wordt.  

Cliënten kiezen voor Remko vanwege zijn sectorgerichte blik, gedreven houding en praktische insteek, ook bij de juridisch complexere zaken. 

Distributie, franchise en agentuur jurist

Naast distributiecontracten, is Remko ook een gespecialiseerde jurist voor franchise en agentuur.  Tussen deze duurovereenkomsten bestaat de nodige verwevenheid, maar zitten ook belangrijke verschillen. Remko is uitstekend in staat de juiste structuur voor uw organisatie neer te zetten en te adviseren daarover. 

Lidmaatschappen

Vereniging voor Distributie, Franchise & Agentuur (DFA)
Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV)

Opleiding

 • Universiteit Nijmegen, Grotius Nationaal en Internationaal Contracteren, postdoctorale specialisatieopleiding (2012-2013)
 • Beroeps- en Stageopleiding Nederlandse Orde van Advocaten (2011)
 • Universiteit Helsinki (Finland), International School of Law (2008)
 • Universiteit van Tilburg, privaatrecht (2007)

Remko Roosjen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgerlijk recht (algemene praktijk)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Recht door zee

Dedicated

Specialist Contractenrecht