Meteen naar de inhoud

Martin Krüger

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

Martin Krüger is als advocaat aansprakelijkheidsrecht en mede-oprichter verbonden aan MAAK Advocaten.  Hij wordt door cliënten gezien als een analytische, tactische en toegankelijke advocaat.

Martin is expert (EU) productregelgeving (CE-markering) en adviseert en procedeert over uiteenlopende aansprakelijkheidsvraagstukken en handelsgeschillen binnen de maakindustrie. Hij beschikt over een diepgewortelde kennis van productspecifieke Europese richtlijnen, verordeningen en geharmoniseerde normen. Hij adviseert o.a. regelmatig over de juridische thema’s rondom machines, productielijnen, drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen en electronische apparatuur.  

Martin wordt verdere door cliënten benaderd voor internationale samenwerkingen of koopcontracten. Door zijn Duitse afkomst (Heidelberg), heeft Martin een bijzondere aandacht voor de zakelijke betrekkingen tussen Nederlandse organisaties en partijen uit de DACH-landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland).  

Martin wordt al jaren gezien als een autoriteit voor de spelers van de maakindustrie. Doordat Martin als advocaat aansprakelijkheidsrecht een sterk begrip heeft van het snijvlak van legal en techniek, is hij voor het merendeel van zijn cliënten al jaren een vaste sparring partner en huisadvocaat. Hij heeft een jarenlange ervaring met het adviseren van de spelers in de Europese en internationale maakindustrie in de keten van ontwerper, toeleverancier, producent, importeur, distributeur, detailhandel en eindafnemer. Zijn focus daarbij ligt op vraagstukken omtrent productveiligheid, (Europese en internationale) productregelgeving (bijvoorbeeld CE-markering), productaansprakelijkheid en  Arbowet- en regelgeving. Martin ondersteunt zijn cliënten ook tijdens inspecties door een overheidsautoriteit.

Wanneer er sprake is van een zakelijk geschil, treedt Martin als procesadvocaat op in een procedure voor de civiele rechter of een arbitrage-instituut.  

Naast zijn werkzaamheden als advocaat verzorgt Martin regelmatig lezingen op landelijke congressen en workshops voor ondernemingen en verzekeraars.

Martin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgerlijk recht (algemene praktijk)

– Burgerlijk procesrecht – Litigation

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Tactisch

Scherp  

Dedicated