Advocaat over

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is dynamisch en ook binnen de maakindustrie worden voortdurend nieuwe bedrijven opgericht. Ook aandeelhouders en bestuurders treden toe  bij maakbedrijven en verlaten op enig moment weer de onderneming. MAAK Advocaten focust op de sector maakindustrie en adviseert en begeleidt aandeelhouders en bestuurders binnen de industrie. Of het gaat over bedrijfsovername, management buy-in niet-functionerende bestuurders  of aandeelhoudersgeschillen, wij zijn vertrouwd met de juridische facetten ervan.

Neem contact met ons op

Belangrijkste thema’s

U kunt bij ons kantoor terecht voor de volgende zaken op het gebied van het ondernemingsrecht:

• het oprichten en vragen rondom een BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie of vennootschap onder firma
• het begeleiden van management-buy-ins en (of) een management-buy-outs
• (grensoverschrijdende) M&A transacties (fusies en overnames)
• het beoordelen en opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en statuten
• het begeleiden en oplossen van aandeelhoudersgeschillen
• een enquêteprocedure opstarten voor de Ondernemingskamer in Amsterdam
• een procedure opstarten bij het Commercial Court in Amsterdam
• een (spoed) procedure opstarten bij de civiele rechter (ook een kort geding)
• het herstructureren van bedrijven
• het uitkopen van een aandeelhouder
• het opstarten van een joint venture
• het ontslag van een bestuurder
• adviseren en voeren van procedure bij bestuurdersaansprakelijkheid
• advisering van commissarissen, toezichthouders en bestuurders.

Advocaten ondernemingsrecht

Onze advocaten zijn thuis in het ondernemingsrecht. Bij geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders kunnen wij u als advocaat bijstaan. Datzelfde geldt voor bedrijfsovernames. Wij werken veel internationaal en onze buitenlandse advocaten kunnen u daarin mede begeleiden.

Advocaten bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer een bestuurder niet goed functioneert kan deze mogelijk als bestuurder aansprakelijk zijn voor schade. Ondernemers moeten echter wel bedrijfsrisico’s kunnen nemen. Bestuurders maken keuzes namens de vennootschap en daarbij moeten zij vaker diverse belangen tegen elkaar wegstrepen. Wanneer zij dat niet gedecideerd kunnen doen, zou hen dat belemmeren. Het is om die reden dat er een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid geldt voor bestuurders. Een tendens die ook door de Hoge Raad nog altijd wordt aangehouden. Over de aansprakelijkheid van een bestuurder jegens de vennootschap heeft de Nederlandse Hoge Raad geoordeeld dat een bestuurder pas in privé aansprakelijk is voor de onbehoorlijke taakvervulling van de hem opgedragen taak, indien hem een “ernstig verwijt” kan worden gemaakt. Dit arrest is nog steeds actueel. Heeft u daarover vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

De Ondernemingskamer Amsterdam en de enquêteprocedure in Nederland

De Ondernemingskamer is, als bijzondere Kamer van het Gerechtshof Amsterdam, landelijk bevoegd tot het behandelen en beslissen van bepaalde typen ondernemingsrechtelijke procedures en zaken.

Wanneer een bestuurder of aandeelhouder meent dat er argumenten zijn om te twijfelen aan een juist beleid , kan een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer in Amsterdam worden opgestart. Ook kan er met spoed (net als een kort ding) om bepaalde voorzieningen worden verzocht, zoals het schorsen of ontslaan van bestuurders of aandelen laten overdragen aan derden.

Kort samengevat zijn dit de voornaamste zaken waaraan gedacht kan worden bij de Ondernemingskamer:

• verzoeken tot het instellen van een enquête en tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen, verzoeken tot het vaststellen van wanbeleid en tot het treffen van voorzieningen
• vorderingen tot inrichting van de jaarstukken overeenkomstig rechterlijk bevel vorderingen tot overdracht van aandelen door minderheidsaandeelhouders.
• hoger beroep van een vonnis van een rechtbank in een geschillenregeling
• hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen kapitaalvermindering
• hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen fusie
• hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen splitsing
• hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid in verband
met het intrekken van een zogeheten 2:403 BW verklaring (hoofdelijkheidsverklaring)
• verzoeken tot ongegrondverklaring van een bezwaar tegen benoeming lid raad van commissarissen
• verzoeken (aan de voorzitter van de Ondernemingskamer) in geval van fusie van N.V.’s
• verzoeken (aan de voorzitter van de Ondernemingskamer) in geval van splitsing van N.V.’s
• beroep van een ondernemingsraad tegen een adviesplichtig besluit van een ondernemer en verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen
• verzoeken tot naleving van de Wet op de Europese Ondernemingsraden
• verzoeken tot schorsing of ontslag van een commissaris of raad van toezicht

Uitkoop van een aandeelhouder of vennoot in Nederland

Aandelen worden in de regel op enig moment altijd weer verkocht. Onze advocaten adviseren u dan graag over uw mogelijkheden en afhankelijk van uw situatie kan dat een complexe of minder complexe aangelegenheid zijn. De wens kan uiteraard ook bestaan bij zittende aandeelhouders die de andere aandeelhouder willen uitkopen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de neerwaartse betrokkenheid van een aandeelhouders, of omdat een manager met aandelen is blijven zitten en elders actief is geworden. Wanneer belangen uiteen gaan lopen bij aandeelhouders komt een uitkoop steeds meer in beeld. Laat u over management buy-outs, uitstoot- of zogeheten squeeze-out goed informeren, zodat uw positie te allen tijde gewaarborgd blijft.

M&A transacties | fusies en overnames

MAAK Advocaten begeleidt u graag bij het voornemen een bedrijf over de nemen of om overgenomen te worden. Bent u op zoek naar een Management Buy in (MBI) of vanuit strategisch oogpunt op zoek naar uitbreiding, ook dan denken we graag met u mee. Onze team Ondernemingsrecht heeft grote ervaring met nationale en internationale overnames en fusies. Samen met u brengen we de positie in kaart, onderzoeken wij de juridische fitheid van uw onderneming of die van de over te nemen vennootschap (due diligence). We voeren graag verder namens u de onderhandelingen en stellen de overnamecontracten voor u op, waarin uw belangen zo optimaal mogelijk worden gewaarborgd.

Vragen?

Heeft u verdere vragen? Ons team ondernemingsrecht helpt u graag verder in Nederland. Wij hebben de kennis en expertise in huis om u te voorzien van maatwerk. Of het nu gaat om een aandeelhoudersgeschil, een kwestie met een bestuurder of een bedrijfsovername, wij hebben de kennis en expertise in huis om u daarin te begeleiden.

Neem contact met ons op
Heeft u vragen?

Stel ze hier.

Hoe kunnen we u helpen?

Uw naam

Uw e-mail

Uw telefoonnummer

Waarmee we u verder kunnen helpen:

• oprichting BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie of VOF
• management-buy-ins en (of) een management-buy-outs
• fusies en overnames
•  aandeelhoudersovereenkomsten
•  aandeelhoudersgeschillen
• enquêteprocedure Ondernemingskamer
•  uitkoop, uitstoot en squeeze-out aandeelhouder
•  joint venture aangaan
•  ontslag van een bestuurder
•  bestuurdersaansprakelijkheid
•  advisering van commissarissen, toezichthouders en bestuurders.

Zo kan MAAK u helpen

Wij helpen u graag bij het bereiken van succes. We hebben ervaring met het ontbinden van koopovereenkomsten of het aanvechten daarvan in een procedure. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.