Meteen naar de inhoud

Incasso

Incasso

Incasso door een advocaat

Als u te maken heeft met klanten die hun facturen niet betalen, dan is het essentieel om een vertrouwde partner aan uw zijde te hebben. Bij MAAK Advocaten begrijpen we de nuances van de incassoprocedures en hoe belangrijk het is om op een effectieve en respectvolle manier met debiteuren om te gaan. Een consistente cashflow is essentieel voor elk succesvol bedrijf. Onbetaalde facturen kunnen, indien niet aangepakt, een aanzienlijke bedreiging vormen voor de solvabiliteit van een organisatie. Bij MAAK Advocaten geloven we dat effectieve incasso niet alleen gaat over het eisen van betaling – het draait om de juiste benadering, perfecte timing en een toon die samenwerking bevordert. Of uw debiteur nu beweert niet in staat te zijn of niet bereid te zijn om te betalen, een solide strategie kan veel problemen voorkomen.

Het Incassoproces

Opstellen sommatiebrief

Onze ruime ervaring met het efficiënt oplossen van problemen met vorderingen heeft onze incassoprocedure verfijnd. Doorgaans start ons proces met het opstellen van een duidelijke aanmaningsbrief. Deze brief specificeert niet alleen het hoofdbedrag en eventuele verschuldigde rente, maar ook de buitengerechtelijke incassokosten waar u recht op heeft.

Gerechtelijke Procedures: Als Dialoog Niet Werkt

Als aanmaningsbrieven en herinneringen geen resultaat opleveren, blijft onze toewijding onvermoeibaar. We deinzen niet terug voor juridische stappen. Een kort geding kan een snelle en directe manier zijn om een vonnis te krijgen voor een civiele rechtbank voor onbetwiste vorderingen. Met een vonnis gaan we over tot executiemaatregelen, zoals het in beslag nemen van eigendommen, veilen van vastgoed, aandelen, bankrekeningen of het in beslag nemen van voertuigen.

Conservatoir Beslag leggen

Niet elke debiteurensituatie mondt uit in een gerechtelijke procedure. Soms is het dreigen met juridische stappen al genoeg om betaling te verkrijgen. Een dergelijk krachtig instrument is het conservatoir beslag, dat kan worden gelegd op vermogensbestanddelen, zoals huizen of banktegoeden. Vooral als een debiteur overweegt zijn eigendom te verkopen, kan beslag een zeer overtuigend afschrikmiddel zijn. Ook is het grote voordeel dat een dergelijk verzoek bij de voorzieningenrechter ‘ex parte’ gebeurt, hetgeen inhoudt dat de andere partij niet de kans krijg om eerst zijn of haar kant van het verhaal toe te lichten. Na het leggen van beslag is het instellen van een ‘eis in de hoofdzaak’, zoals een kort geding of een bodemprocedure, noodzakelijk. Toch behoudt de debiteur ook het recht om een kort geding te starten om het beslag op te heffen. Onze ervaren incasso-advocaten bij MAAK Advocaten kunnen u door deze complexiteiten leiden en wij treden op voor zowel eisende als gedaagde partijen.

Debiteur Failliet Verklaren

Een andere haalbare optie is het aanvragen van het faillissement van een debiteur. Zo’n stap kan leiden tot een snelle betaling of tot een minnelijke betalingsregeling. Gezien de diepgaande gevolgen van een faillissement – waarbij een debiteur de controle over zijn assets verliest – dient het vaak als een krachtig middel tegen diegenen die hun verplichtingen niet nakomen. Let hierbij op dat naar Nederlands recht een toestand moet ontstaan tot het opgehouden te hebben met betalen en er een pluraliteit van schuldeisers moet bestaan.

Buitenlands Vonnis Executeren

MAAK Advocaten is ook gespecialiseerd in zaken die betrekking hebben op de uitvoering van buitenlandse vonnissen in Nederland. Een buitenlandse rechtelijke beslissing kan niet direct in Nederland worden uitgevoerd zonder te voldoen aan specifieke protocollen, zoals verdragen of EU-wetgeving. Bijvoorbeeld, een rechterlijke beslissing van een Europese lidstaat over een onbetwiste schuld kan worden erkend als een Europese Executoriale Titel (EET). Zo’n vonnis kan direct in alle lidstaten worden uitgevoerd zonder verdere validatieprocedures.

Vertrouw op MAAK Advocaten voor uw Incasso

Of het nu gaat om proactieve kredietbeheerstrategieën of het inzetten van juridische procedures, MAAK Advocaten staat als uw betrouwbare partner. Ons team van toegewijde incasso-advocaten zorgt ervoor dat uw belangen altijd voorop staan.

Onze Belofte: Snelheid en Efficiëntie

Wanneer u voor MAAK Advocaten te Amsterdam kiest, zetten we ons in om resultaten te boeken. Door de jaren heen hebben we een effectieve methodiek ontwikkeld die zowel de behoeften van de schuldeiser respecteert als die van de schuldenaar.

  • Snelle Respons: Wij starten direct na uw opdracht.
  • Hoge Slagingskans: Onze aanpak zorgt voor een hoge betalingspercentage binnen de gestelde termijn.
  • Transparante Communicatie: U wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Onze Procedure in DrieStappen

1. Directe Incasso Aanpak

Zodra u de beslissing neemt om met ons samen te werken, gaan we direct over tot actie. Wachten is geen optie. We initiëren een gestructureerd proces dat is ontworpen om maximale efficiëntie te garanderen.

2. Minnelijke Oplossingen

Ons team van ervaren procesadvocaten in Amsterdam streeft ernaar om zaken in de minnelijke fase op te lossen. We maken gebruik van onze uitgebreide juridische kennis om ervoor te zorgen dat zowel uw rechten als die van de debiteur worden geëerbiedigd.

3. Gerechtelijke Interventie

Als een debiteur niet reageert of weigert te betalen, kunnen we in overleg met u overgaan tot gerechtelijke stappen. Van het opstellen van een dagvaarding tot het vertegenwoordigen in de rechtbank, we zijn er om u bij elke stap te ondersteunen.

Waarom Kiezen Voor MAAK Advocaten?

  • Jarenlange Ervaring: We hebben talloze klanten geholpen bij hun incassobehoeften.
  • Landelijke Dekking: Waar uw debiteur zich ook in Nederland bevindt, we hebben de middelen om te assisteren.
  • Een Team van Specialisten: Onze experts zijn getraind om snel en efficiënt te handelen, terwijl ze een hoog niveau van professionaliteit handhaven.
Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en incasso advocaat geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder incassoprocedures, voor alle rechtbanken in Nederland, arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .