Ga naar de inhoud

Product­regelgeving & ce-markering

background-2

Onze advocaten productregelgeving (CE-markering) zijn gespecialiseerd in (EU) productregelgeving. De productregelgeving bestaat uit complexe voorschriften. De belangrijkste elementen ervan zijn de eisen die gelden voor een milieuvriendelijk productontwerp, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en kwesties van productaansprakelijkheid. Spelers binnen de industrie moeten ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de doorgaans uitgebreide wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het moment dat een product in het verkeer wordt gebracht, of in gebruik wordt genomen.

Niet alleen markttoezicht kan tot (risico’s op) aansprakelijkheid leiden. Niet goed uitgevoerde of ingerichte contracten kunnen ook tot een contractuele aanspraak nopen. Wanneer er sprake is van een gebrekkige zaak, kan dit een voedingsbodem zijn voor een (internationaal) handelsgeschil, of zelfs een product recall. Onze advocaten kennen de toepasselijke Europese richtlijnen, geharmoniseerde normen en nationale regels. Bij een geschil treden we namens u op bij de civiele rechter, Inspectie SZWNederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), of voor een arbitrage-instituut. Onze advocaten productregelgeving adviseren Nederlandse en internationaal opererende organisaties, zoals toeleveranciers, fabrikanten, importeurs, distributeurs en groothandelaren.

Martin Krüger

Sander van Someren Greve

Max Schwillens

Claartje van der Marel

Onze advocaten begeleiden organisaties onder meer ook bij vragen over conformiteitsbeoordelingen of controles op de bestendigheid van de prestaties, CE-markering, materiaalconformiteit (REACH, RoHS, Machinerichtlijn enz.), registraties in het kader van de wetgeving inzake elektrische en elektronische apparatuur en het verpakkingsrecht. Een zwaartepunt van onze activiteiten is het opstellen van contracten in overeenstemming met de productwetgeving. Tegelijkertijd richten wij ons op innovatie binnen de industrie. Denk hierbij aan de circulaire economie, software, IoT, cyberveiligheid en kunstmatige intelligentie.

Blogs

Advocaat productregelgeving (CE-markering)

Meerdere industriële productgroepen mogen enkel worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) wanneer ze over een CE-markering beschikken. Deze CE-markering geeft aan dat het betreffende product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Veel hierover is bijvoorbeeld geregeld in de Machinerichtlijn wanneer het over machines gaat. Wanneer dit niet het geval is, of wanneer de CE-markering ten onrechte is aangebracht, mag het product niet worden verhandeld of in gebruik worden genomen. Gebeurt dit wel, dan kan dat leiden tot aansprakelijkheid van de fabrikant, aansprakelijkheid van de importeur en mogelijk een boeteprocedure bij de Inspectie SZW. In een ongunstiger scenario kan dit zelfs dwingen tot een product recall of een (internationaal) handelsgeschil. Hierbij is het van groot belang dat adequaat actie wordt ondernomen om de schade zoveel mogelijk te beperken

Onze advocaten adviseren over productaansprakelijkheid en productregelgeving (CE-markering), robotisering, schadeclaims en zakelijke contracten. Wij werken onder meer voor toeleveranciers, fabrikanten, engineers en distributeurs. Samen met u bekijken we bijvoorbeeld of uw product geïmporteerd kan worden, of uw productielijn van samengestelde machines in gebruik mag worden genomen, of welke regels voor u van toepassing zijn. Het is soms tamelijk complexe materie, dus u doet er goed aan zich hierin te laten bijstaan door een advocaat productregelgeving. Samen met u brengen we uw positie in kaart en zoeken we naar de beste oplossing. Mocht zich een situatie voordoen dat er een handelsgeschil is ontstaan, dan kunnen onze advocaten voor de civiele rechter uw belangen behartigen. Ook bij de Inspectie SZW kunnen we u vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden van stukken of het bijwonen van een hoorzitting.

Specialisten op 
Ce-markering, 
contracten en 
productregelgeving