Productregelgeving & ce-markering

background-2

Onze advocaten productregelgeving (CE-markering) zijn gespecialiseerd in (Europese) productregelgeving. Wanneer nieuwe producten binnen de EER in het verkeer worden gebracht (of in gebruik worden genomen) spelen de essentiële milieu-, gezondheids- en veiligheidseisen een rol. Of geïmporteerde producten, of bijvoorbeeld nieuwe productielijnen, daaraan (moeten) voldoen dient juridisch te worden getoetst. Wanneer er sprake is van een gebrekkige zaak, kan dit een voedingsbodem zijn voor een een (internationaal) handelsgeschil, of zelfs een product recall. Onze advocaten kennen de toepasselijke Europese richtlijnen, geharmoniseerde normen en nationale regels. Bij een geschil treden we namens u op bij de civiele rechter, Inspectie SZW of voor een arbitrage-instituut.

Blogs

Advocaat productregelgeving (CE-markering)

Meerdere industriële productgroepen mogen enkel worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) wanneer ze over een CE-markering beschikken. Deze CE-markering geeft aan dat het betreffende product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Wanneer dit niet het geval is, of wanneer de CE-markering ten onrechte is aangebracht, mag het product niet worden verhandeld of in gebruik worden genomen. Gebeurt dit wel, dan kan dat leiden tot aansprakelijkheid van de fabrikant, aansprakelijkheid van de importeur en mogelijk een boeteprocedure bij de Inspectie SZW. In een ongunstiger scenario kan dit zelfs dwingen tot een product recall of een (internationaal) handelsgeschil.

Onze advocaten adviseren over productaansprakelijkheid en productregelgeving (CE-markering). Samen met u bekijken we bijvoorbeeld of uw product geïmporteerd kan worden, of uw productielijn van samengestelde machines in gebruik mag worden genomen, of welke regels voor u van toepassing zijn. Het is soms tamelijk complexe materie, dus u doet er goed aan zich hierin te laten bijstaan door een advocaat productregelgeving. Samen met u brengen we uw positie in kaart en zoeken we naar de beste oplossing. Mocht zich een situatie voordoen dat er een handelsgeschil is ontstaan, dan kunnen onze advocaten voor de civiele rechter uw belangen behartigen. Ook bij de Inspectie SZW kunnen we u vertegenwoordigen. 

Specialisten op 
Ce-markering, 
contracten en 
productregelgeving