Meteen naar de inhoud

Remko Roosjen

Advocaat contractenrecht

Remko Roosjen is partner en oprichter van MAAK Advocaten. Als advocaat contractenrecht focust Remko zich onder meer op (internationale) commerciële, IP en IT contracten.  Remko is afgestudeerd in het Nederlandse civiele recht, met als afstudeerrichting het privacyrecht, en heeft aansluitend in het buitenland (Helsinki, Finland) internationaal recht gestudeerd. Later heeft Remko een postdoctorale specialisatieopleiding commercieel contracteren doorlopen en heeft hij zich verder toegelegd op het Nederlandse procesrecht en de (EU) productregelgeving. Remko is een bevlogen, toegankelijke en vastberaden advocaat. 

Cliënten zetten Remko als advocaat voor contracten ook in bij het voeren van onderhandelingen of bij een (potentieel) zakelijk geschil met een business partner. Dit kan gaan over een spaak gelopen samenwerking, de beëindiging van een overeenkomst of een internationaal handelsconflict. Een belangrijk deel van zijn werk ziet daarbij op het voorbereiden en voeren van civiele procedures. Dat doet Remko  voor iedere Nederlandse feitenrechter, de Netherlands Commercial Court, de  Ondernemingskamer te Amsterdam of arbitrage-instituten. 

Remko geniet daarnaast een sterke reputatie in het adviseren over  aansprakelijkheidsvragen bij productregelgeving (CE-markering) , waarbij (EU) richtlijnen, verordeningen en geharmoniseerde normen veelal een wezenlijke rol spelen.

Advocaat overeenkomstenrecht

Toeleveranciers, fabrikanten, distributeurs, engineers, handelsagenten en principalen en internationaal opererende handelsondernemingen behoren tot Remko’s klantenkring.  Deze partijen begeleidt hij bij het inrichten van hun nieuwe bedrijfsstructuren, strategisch te maken keuzes en zakelijke uitdagingen.  

Remko heeft zich als advocaat overeenkomstenrecht verder gespecialiseerd op de sector maakindustrie en de juridische vragen die in de (producerende) keten van toeleverancier tot eindgebruiker leven. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de contractuele kansen optimaal worden benut en risico’s op aansprakelijkheid beheersbaar worden gemaakt? Wat doe je bij een zakelijk conflict of product recall? Vanuit zijn ervaring en expertise bepaalt hij samen met zijn cliënten de in te zetten koers.

Cliënten kiezen voor Remko vanwege zijn sectorgerichte blik, gedreven houding en praktische insteek, ook bij de juridisch complexere zaken. 

Advocaat voor contracten

Als advocaat voor contracten is Remko binnen MAAK verantwoordelijk voor het opmaken van contracten. Om zich te blijven ontwikkelen en kennis te delen, is hij verbonden aan een aantal verenigingen. 
 

Lidmaatschappen

Vereniging voor Distributie, Franchise & Agentuur (DFA)
Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV)

Opleiding

 • Universiteit Nijmegen, Grotius Nationaal en Internationaal Contracteren, postdoctorale specialisatieopleiding (2012-2013)
 • Beroeps- en Stageopleiding Nederlandse Orde van Advocaten (2011)
 • Universiteit Helsinki (Finland), International School of Law (2008)
 • Universiteit van Tilburg, privaatrecht (2007)

Remko Roosjen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgerlijk recht (algemene praktijk)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

ERVAREN ADVOCAAT CONTRACTENRECHT

Remko Roosjen is een ervaren advocaat contractenrecht bij MAAK Advocaten. Remko specialiseerde zich in het nationaal en internationaal contracteren.

Een aantal voorbeelden van algemene voorwaarden en commerciële contracten waar Remko vaker over adviseert en procedeert zijn:

 • algemene verkoopvoorwaarden
 • algemene inkoopvoorwaarden
 • aannemingsovereenkomsten
 • agentuurovereenkomsten
 • automatiseringscontracten
 • bemiddelingsovereenkomsten
  boetebedingen
 • borgtocht
 • bouwovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • design and manufacturing agreement
 • development agreement
 • financieringsovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • geheimhoudingsverklaringen
 • geheimhoudingsovereenkomsten (NDA)
 • huurovereenkomsten
 • Intentieverklaringen
 • IT-contract
 • Inkoopovereenkomst
 • intentieovereenkomst
 • koopovereenkomsten
 • leaseovereenkomsten
 • leenovereenkomsten
 • letter of intent (LOI)
 • leveringsovereenkomst
 • licentieovereenkomsten
 • managementovereenkomsten
 • onderhoudscontracten
 • OEM contract
 • outsourcingovereenkomsten
 • overeenkomsten van opdracht
 • pandovereenkomst
 • royaltyovereenkomst
 • samenwerkingsovereenkomst
 • Service Level Agreement (SLA)
 • vaststellingsovereenkomst (VSO)
 • verkoopovereenkomst
 • verzekeringsovereenkomst

Recht door zee

Dedicated

Vastberaden