Remko Roosjen

Advocaat contractenrecht

Remko werkt sinds 2009 als advocaat contractenrecht en is mede-oprichter van MAAK Advocaten. Remko adviseert en procedeert over allerlei soorten commerciële samenwerkingsverbanden.

Remko is een bevlogen advocaat die snel tot de kern komt en zaken praktisch benadert, steeds met het oog op dat wat voor de ondernemer het belangrijkst is. Wanneer een civiele procedure voor de rechter of conservatoire beslaglegging onvermijdelijk is, zal meteen actie worden ondernomen. Wanneer een schikking tot het meest optimale resultaat leidt, zal hij de onderhandeling voeren en zijn cliënten ontzorgen.

Een belangrijk deel van Remko’s werk gaat over het opstellen en beoordelen van commerciële contracten, bijvoorbeeld zakelijke samenwerkingsvormen (koopovereenkomsten, distributieovereenkomsten, franchisecontracten en agentuurovereenkomsten), NDA’s, LOI’s en algemene voorwaarden. Remko adviseert en procedeert ook bij geschillen tussen handelsondernemingen. Remko treedt daarbij op als procesadvocaat voor de Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven of arbitrage-instituten.

De afgelopen periode heeft Remko zich verder gespecialiseerd op de sector maakindustrie en de juridische vragen die in de (producerende) keten van fabrikant tot eindgebruiker leven. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de contractuele kansen optimaal worden benut en risico’s op aansprakelijkheid beheersbaar worden gemaakt?  Remko heeft daarnaast een bijzondere interesse in vragen over CE-markering en de (uitleg van de) Machinerichtlijn.

Lidmaatschappen

Vereniging voor Distributie, Franchise & Agentuur (DFA)

Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV)

International Association of Young Lawyers (AIJA)

Opleiding

  • Universiteit Nijmegen, Grotius Nationaal en Internationaal Contracteren, postdoctorale specialisatieopleiding 
  • Beroeps- en Stageopleiding Nederlandse Orde van Advocaten
  • Universiteit Helsinki, International School of Law
  • Universiteit van Tilburg, privaatrecht

Rechtsgebiedenregister

Remko Roosjen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten voor het hoofdrechtsgebied Burgerlijk recht (algemene praktijk) geregistreerd. Op grond van deze registratie is Remko verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen dit hoofdrechtsgebied.

Remko Roosjen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgerlijk recht (algemene praktijk)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Recht door zee

Dedicated

Vastberaden