Meteen naar de inhoud

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een cruciaal onderdeel van het Nederlandse rechtssysteem. Het reguleert de verhoudingen tussen individuen, bedrijven en andere entiteiten wanneer zij bepaalde rechten en verplichtingen ten opzichte van elkaar hebben. Hierbij kan men denken aan zowel contractuele als niet-contractuele verplichtingen.

Ontstaan van Verbintenissen

Verbintenissen kunnen op verschillende manieren tot stand komen:

  • Wettelijk: Deze verbintenissen ontstaan direct door de wet (bijvoorbeeld een onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking, of een onverschuldigde betaling).
  • Overeenkomsten: Denk aan koop-, agentuur, franchise-, of distributieovereenkomsten.
  • Natuurlijke Verbintenissen: Hierbij is er sprake van een morele verplichting die juridisch gezien niet direct afdwingbaar is.

Verschillende Soorten Verbintenissen

Verbintenissen zijn er in vele vormen en maten, enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Natuurlijke Verbintenissen: Deze komen bijvoorbeeld voort uit een schenking of een morele verplichting.
  • Voorwaardelijke Verbintenissen: Hierbij hangt het ontstaan van de verplichting af van een toekomstige gebeurtenis, zoals een erfenis na overlijden of de levering van een product na betaling.
  • Toekomstige Verbintenissen: Deze ontstaan op een later moment, bijvoorbeeld de betaling na levering van een dienst of product.

Belangrijke Aspecten van Verbintenissen

Totstandkoming

Verbintenissen kunnen tot stand komen door een rechtshandeling, zoals het ondertekenen van een contract, of door een rechtsfeit, zoals schadevergoeding na een ongeluk.

Kernprincipes

De basis van het verbintenissenrecht is dat een overeenkomst ontstaat door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Als de aanvaarding afwijkt van het aanbod, kan een nieuwe overeenkomst ontstaan, tenzij hier bezwaar tegen wordt gemaakt.

Niet-nakoming en Gevolgen

Als een partij haar verplichtingen niet nakomt, is er sprake van wanprestatie. Dit kan leiden tot schadevergoeding of zelfs tot ontbinding van de overeenkomst via de rechter. Dit is in de wet als volgt gedefinieerd:

Artikel 6:74 BW:

“Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.”

Wilsgebreken

Soms is er sprake van een wilsgebrek (zie onder meer artikel 3:44 BW), waardoor de overeenkomst juridisch gezien nooit tot stand is gekomen. Hieronder vallen zaken zoals bedreiging, dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden.

Verbintenissenrecht is complex

Het verbintenissenrecht is een complex en veelzijdig rechtsgebied dat van essentieel belang is voor de dagelijkse gang van zaken in zowel persoonlijke als zakelijke contexten. Bij MAAK Advocaten zijn we gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van zowel individuen als bedrijven op dit gebied.

Advocaat verbintenissenrecht

Een verbintenissenrecht advocaat kan zowel voor als achter de schermen als specialist optreden en uw belangen behartigen. Deze advocaat helpt je bij het opstellen of nakijken van overeenkomsten en algemene voorwaarden.Bent u op zoek naar een specialist in verbintenissenrecht. Aarzel dan niet contact op te nemen met ons advocatenkantoor.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .