Ga naar de inhoud

Martin Krüger

Advocaat NVWA

Martin Krüger is als advocaat NVWA en mede-oprichter verbonden aan MAAK Advocaten.  Hij wordt door cliënten gezien als een analytische, tactische en toegankelijke advocaat, met grondige kennis met betrekking tot discussies met toezichthouders, zoals de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, en Product Compliance & CE-markering. Martin is een uitstekende sparring partner voor bedrijven wanneer er een discussie met de toezichthouder ontstaat, of wanneer op strategisch vlak gekeken moet worden naar de te bepalen koers. Martin geeft leiding aan een Amsterdams team van ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in Product Compliance en aanverwante onderwerpen, zoals zakelijke geschillen en bestuursrechtelijke procedures bij de toezichthoudende instanties, waaronder ook de Arbeidsinspectie en de ILT

Handhaving door de NVWA

Martin is expert (EU) productregelgeving (CE-markering) en adviseert en procedeert over uiteenlopende productgeschillen, zoals vragen die opleven bij een handhaving door de NVWA. Wanneer de NVWA handhavend optreedt, is het van belang dat tijdig wordt opgekomen tegen nadelige besluiten. Gebeurt dat niet, dat kan het zijn dat het maken van bezwaar, of het opstarten van een procedure, een gepasseerd station is. Martin is bekend met NVWA handhavingsbesluiten en heeft de kennis en expertise in huis om adequaat in te springen op dergelijke situaties. 

Bezwaar tegen boete NVWA

Heeft u een boete ontvangen en bent u het daarmee oneens? Het is dan zaak dat u tijdig schakelt en bezwaar maakt tegen de NVWA boete. Doet u dat niet op tijd, dan kan het zijn dat u achter het net vist, en geen procedure meer kan opstarten tegen de boete. Een boetebeschikking van de NVWA ontvangen? Het is dan goed te beseffen dat er termijnen gaan lopen om op te komen tegen (de hoogte van) de boetebeschikking. Martin Krüger kan u hierbij uitstekend adviseren.

Specialist voor zaken bij de NVWA

Martin beschikt over een diepgewortelde kennis van productspecifieke Europese richtlijnen, verordeningen en geharmoniseerde normen en treedt veelvuldig in contact met de NVWA. Hij adviseert o.a. regelmatig over de juridische thema’s rondom voedsel, machines, productielijnen, drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen en elektronische apparatuur.  

U kunt verder onder meer bij ons terecht voor:

• Procedures naar aanleiding van toezicht en handhaving door de autoriteiten
• Verzekeringen en (product)aansprakelijkheid
• ESG-kwesties
• Commerciële contracten (algemene voorwaarden, R&D, distributie, samenwerking)
• Compliance & Productregelgeving
• Transport en logistiek
• Terugroepacties en product recalls
• Labeling en verpakkingen
• Milieu, afval en energie

Advocatenkantoor gespecialiseerd in NVWA zaken

Bent u op zoek naar een advocatenkantoor gespecialiseerd in NVWA zaken? Neem dan contact op met MAAK Advocaten, een Amsterdams kantoor dat grondige kennis heeft van productregelgeving en aanverwante zaken. Onze ervaren advocaten kunnen u uitstekend adviseren in discussies met de NVWA.  Andere vraag? Belt u ons gerust, wij denken graag met u mee.

Wat doet de NVWA? Inzicht in de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, is een overheidsinstantie die toezicht houdt op bedrijven en organisaties. Maar wat houden hun taken en bevoegdheden precies in?

Wat zijn de kerntaken van de NVWA? 

De NVWA borgt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Ook ziet de organisatie toe op de gezondheid van dieren en planten en handhaaft ze de wetten rondom dierenwelzijn en natuur.

Hoe breed zijn de bevoegdheden van de NVWA? 

Inspecteurs van de NVWA mogen zonder toestemming jouw bedrijf betreden. Zij kunnen zich toegang verschaffen tot elke locatie die voor hun onderzoek van belang is. Ze hebben het recht om inlichtingen te vragen en documentatie in te zien.

Hoe gaat de NVWA te werk? 

De NVWA kan steekproeven nemen, audits uitvoeren en in geval van vermoeden van overtredingen boetes uitdelen.

Wat mag de NVWA tijdens een controle?

  • Betreden van eigendom: Ze mogen jouw terrein betreden om hun taken uit te voeren.
  • Inzage in documenten: Administratie mag worden ingezien en soms gekopieerd voor onderzoek.
  • Steekproeven en monsternames: Voor onderzoek mogen zij monsters nemen van producten.

Wat zijn jouw rechten en plichten? 

Je bent verplicht mee te werken aan controles. Echter, als de NVWA de wet overtreedt, kun je bezwaar maken. Raadpleeg bij twijfel altijd een advocaat van MAAK Advocaten.

Wat als je het niet eens bent met de NVWA? 

Je kunt altijd bezwaar maken tegen besluiten van de NVWA. Een advocaat kan je bijstaan om jouw rechten te beschermen.

Voor meer informatie over de bevoegdheden van de NVWA en hoe je hier als ondernemer het beste mee om kunt gaan, neem contact op met MAAK Advocaten. Onze expertise in productregelgeving zorgt ervoor dat jouw bedrijf conform de regels opereert.

Hoe handel je slim tijdens een NVWA-controle?

Jaarlijks houdt de NVWA duizenden inspecties. Controles zijn onvermijdelijk, maar slim handelen kan veel schelen. Ontdek praktische tips hieronder.

Direct contact? 

+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl

Is de NVWA altijd correct in hun toepassing? 

Niet altijd. MAAK Advocaten heeft succesvol zaken verdedigd, waarbij een product recall, terugroepacties en hoge boetes konden worden voorkomen.  

Wat doet de NVWA? 

De NVWA controleert naleving van regels rondom voedsel, consumentenproducten, en dierenwelzijn. Inspecties zijn vaak onaangekondigd en met twee personen.

Tips voor omgang met een NVWA-controle

  • Identificatie en doel controle: Vraag naar legitimatie en het doel. Dit is jouw recht.
  • Voorkom irritatie: Blijf kalm en beleefd. Zo voorkom je dat inspecteurs onnodig diep graven.
  • Stel het antwoorden uit: Begin niet zelf te verklaren. Vraag of je vragen schriftelijk mag ontvangen, zodat je zorgvuldig kunt antwoorden.

Leer over zwijgrecht en hoe te handelen als NVWA onmiddellijke antwoorden eist.

Kritisch op handelen NVWA

MAAK Advocaten waakt ervoor dat de NVWA proportioneel handelt en respecteert jouw rechten. Raadpleeg bij twijfel altijd een gespecialiseerd advocaat.

Samenwerking verplicht Meewerken aan controles is verplicht. Actie ondernemen kan als de NVWA de regels niet volgt.

Boete ontvangen? In dit artikel vind je hoe je kunt reageren op boetes van de NVWA.

Raadpleeg een advocaat MAAK Advocaten staat je bij tijdens controles. Neem contact op tijdens een controle voor direct advies.

MAAK Advocaten heeft veel ervaring met NVWA-controles. Wij staan klaar om jou te ondersteunen. Zie hier voor meer succesvolle zaken tegen de NVWA.

Bel of mail MAAK Advocaten voor vrijblijvend advies. We staan voor je klaar.

Martin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgerlijk recht (algemene praktijk)

– Burgerlijk procesrecht – Litigation

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

NVWA Advocaat

Specialist voor discussies met toezichthouders  

Expert productregelgeving