Advocaat

Marius Schricker

Marius houdt zich als advocaat bezig met het adviseren van ondernemers over zakelijke samenwerkingsverbanden (koop, distributie, agentuur, franchise) en het voeren van civiele procedures. De laatste jaren heeft Marius een sterke reputatie opgebouwd in het geven van strategische (proces)adviezen en second opinions. Marius geniet daarnaast expertise in het bestuursrecht en begeleidt bedrijven hier in kwesties met overheidsinstanties, zoals vergunningstrajecten en procedures rondom machineveiligheid.

Zijn specialisme binnen het procesrecht ziet op alle fases binnen een procedure, van een kort geding tot een zogenoemde bodemprocedure of een te voeren hoger beroep. Hierbij hoort ook het leggen van beslag en het voeren van arbitragezaken. In Nederland onderhoudt Marius voor maakbedrijven ook het contact met toezichthouders (zoals de inspectie SZW), notified bodies en andere bedrijven die bij CE-markeringsvraagstukken betrokken zijn.

Marius is in het Verenigd Koninkrijk (Buckinghamshire) opgegroeid en van Duitse afkomst. Vanwege zijn meertaligheid adviseert Marius ook binnen- en buitenlandse maakbedrijven over internationale zakelijke kwesties binnen de producerende keten van fabrikant tot eindgebruiker. Dit kan gaan over een handelsgeschil, maar ook over het opstarten van een internationale samenwerking.

Neem contact op