Meteen naar de inhoud

Félique Kouthoofd

Advocaat Product Compliance & Regulation

Félique Kouthoofd is als Product Compliance & Regulation advocaat aan MAAK Advocaten verbonden. Een belangrijk deel van het werk van Félique ziet op het adviseren van marktdeelnemers binnen de maakindustrie op het gebied van complexe (Europese) productregelgeving, CE-markeringsvraagstukken, algemene en productaansprakelijkheid en (industriële) overeenkomsten.

Félique treedt op voor nationale en internationaal opererende maakbedrijven, zoals fabrikanten, importeurs, distributeurs, resellers, overheidsinstanties en toezichthouders. Zij adviseert bedrijven in uiteenlopende branches binnen de maakindustrie, van automotive en machines tot medische apparatuur, bouwproducten, elektrische en elektronische producten en consumentenproducten.

Als sparring partner ondersteunt Félique ook legal counsels, managers, veiligheidsadviseurs en bedrijfseigenaren op het gebied van productregelgeving. Félique analyseert of bedrijven voldoen aan toepasselijke dan wel toekomstige (EU) regelgeving en adviseert over nieuwe juridische ontwikkelingen en uitdagingen in de markt.

Bij zakelijke geschillen tussen maakbedrijven treedt Félique op als procesadvocaat voor overheidsrechters, inspecties of arbitrage-instituten. Denk hierbij aan het voeren van een kort geding, hoorzittingen en bodemprocedures. Daarnaast voert Félique 0nderhandelingen binnen of (nog) buiten het bestek van een procedure.

Félique studeerde aan de Radboud Universiteit Nederlands recht, met als afstudeerrichting ondernemingsrecht.

Zij heeft zich gefocust op het aansprakelijkheids-, verzekerings- en het merkenrecht.

Product compliance specialist

Proactief

Analytisch