Meteen naar de inhoud

Privacyrecht

background-2

Het privacyrecht is met de komst van nieuwe technologieën al jaren hot. Data wordt terecht gezien als het nieuwe goud – het is waardevolle informatie en dus veel geld waard.  Tussen bedrijven worden voortdurend automatisch persoonsgegevens gedeeld, gekoppeld en samen gebruikt. Op welke locatie bevinden mensen zich, wat doen ze, wat kopen ze, wat vinden ze interessant? Bij organisaties die automatisch persoonsgegevens verwerken, waarmee we in feite alles tussen het verzamelen en vernietigen bedoelen, is steeds meer bewustwording op dit terrein. De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. MAAK Advocaten maakt organisaties wegwijs in het privacyrecht en ondersteunt bij onder meer het opstellen van een privacybeleid, verwerkersovereenkomsten, verwerkingsregisters en adviseert over het voldoen aan de wettelijke regels.

Blogs

Advocaten Privacyrecht

Onze advocaten privacyrecht hebben veel ervaring met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en volgen de ontwikkelingen op het gebied van het privacyrecht op de voet. Wanneer u internationaal zakendoet en er worden daarbij automatisch persoonsgegevens verwerkt, is het goed dat u zich hierover laat adviseren door een advocaat. Samen met u brengen we de gegevensstromen in beeld en bepalen we de grondslagen voor de verwerking. Er kan toestemming zijn verleend door een individu, maar er kan ook een gerechtvaardigd belang bestaan om persoonsgegevens te verwerken.

Worden er namens uw organisatie persoonsgegevens verwerkt, maar bepaalt u zelf wel het doel en de middelen, dan blijft u verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. Of de partij die namens uw organisatie persoonsgegevens verwerkt zullen onze advocaten voor u in beeld brengen. Is dat het geval, dan is het zaak dat u een verwerkersovereenkomst heeft voor deze verwerkingen. U regelt daar onder meer afspraken over de te zetten stappen bij een datalek, maar ook verdeelt u hierin de aansprakelijkheden. Onze advocaten helpen u graag verder in het privacyrecht.

MAAK supports our
German and US IT develop-
ment and license business
in a perfect and proactive
manner. Thanks for the
experience we share since
about 3 years

Frank Eickers
CEO at Paradatec GmbH | 
Paradatec Inc., US