Meteen naar de inhoud

Afval en verwerking

background-2

Afval en verwerking zijn thema’s die steeds actueler worden binnen de maakindustrie. De maatschappelijke behoefte aan een circulaire economie en een duurzame verwerking van afval neemt toe. Ook op het gebied van de productregelgeving is er veel aandacht voor dit onderwerp en zien we dat een toename aan regels en kaders. De milieuvriendelijke levering van elektriciteit, warmte en water en de verwijdering van reststoffen in allerlei producten zien we in onze praktijk terug. Onze advocaten worden steeds meer ingezet bij compliance vraagstukken die leven binnen de producerende keten en de nuts- en afvalverwerkingsindustrie.

Onze advocaten productregelgeving adviseren de sector maakindustrie, waaronder recyclingbedrijven, bouwondernemingen en de transportsector over kwesties rondom de afval- en productregelgeving. Wij adviseren en vertegenwoordigen toeleveranciers, fabrikanten en afvalbeheerbedrijven in kwesties van het afvalrecht, het transport, de handel en de tussenhandel in afval, alsook het grensoverschrijdend vervoer van afval. Wij stellen contracten en adviseren over de toepasselijke wet- en regelgeving. Onze adviesdiensten zijn gericht op het creëren van meer rechtszekerheid voor maakbedrijven en te wijzen op productregelgeving.

Blogs

“Maak is een uitstekend kantoor
dat landelijk opereert. Zeker als
sparringpartner een kantoor dat
snel schakelt en meedenkt!” –
Robert Huisman (ABN AMRO)