Meteen naar de inhoud

Remko Roosjen

Ervaren advocaat Weens Koopverdrag

Remko Roosjen is advocaat en oprichter van MAAK Advocaten. Als ervaren advocaat Weens Koopverdrag focust Remko zich onder meer op (internationale) commerciële overeenkomsten tussen bedrijven. Remko heeft een uitstekende kennis van het internationale contractenrecht en het Weens Koopverdrag in het bijzonder. Na zijn postdoctorale studie “Nationaal en Internationaal Contracteren” van de Grotius Academie, heeft Remko zich steeds meer toegelicht op het B2B contracten waar het Weens Koopverdrag een rol in speelt. Juist door zijn kennis en expertise van dit recht, is Remko in staat partijen optimaal te adviseren bij commerciële contracten of zakelijke geschillen in een vroegtijdig stadium op te lossen. 

Weens Koopverdrag insluiten of uitsluiten?

Bij het opmaken en beoordelen van commerciële contracten kijkt Remko altijd naar toepasselijke inkoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden, waaronder geleverd wordt. Bij grensoverschrijdende zaken, speelt het Weens Koopverdrag dan een belangrijke rol. Vaak zien we hier dat het Weens Koopverdrag of niet genoemd wordt, of wordt uitgesloten. De reden voor de uitsluiting is vaak omdat men er onbekend mee is. 

Het Weens Koopverdrag uitsluiten in algemene inkoopvoorwaarden zien we vaak terug. Dat begrijpelijk, omdat een afnemer er vaak belang aan hecht makkelijker een overeenkomst te willen ontbinden. Voor fabrikanten en andere leveranciers, kan het van wezenlijk belang zijn het Weens Koopverdrag (CISG) in te sluiten. De gronden voor ontbinding (wezenlijke tekortkoming) en de klachtplicht zijn strenger ingestoken dan het Nederlandse recht.Het Weens Koopverdrag is van toepassing tussen internationaal opererende ondernemingen, mits zij het Weens Koopverdrag expliciet uitsluiten.

Ontbinding onder het Weens Koopverdrag

Ontbinding en het Weens Koopverdrag is anders geregeld dan in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Er moet anders dan in het Nederlandse recht sprake zijn van een ‘wezenlijke tekortkoming’. Dat is een verhoogde norm en wordt dus minder snel toegewezen wanneer een afnemer onder de contractuele afspraak uit wenst te komen.  

Advocaat CISG

Toeleveranciers, fabrikanten, distributeurs, engineers, handelsagenten en principalen en internationaal opererende handelsondernemingen behoren tot Remko’s klantenkring.  Deze partijen hebben in de regel allemaal te maken met het Weens Koopverdrag of zouden daar in ieder geval op moeten zetten. 

Remko begeleidt bij het inrichten van hun nieuwe bedrijfsstructuren, strategisch te maken keuzes en zakelijke uitdagingen. Daarbij wordt ook steeds de afweging gemaakt of het Weens Koopverdrag als zodanig moet worden ingesloten.  

Remko heeft zich als ervaren advocaat Weens Koopverdrag verder gespecialiseerd op de sector maakindustrie en de juridische vragen die in de (producerende) keten van toeleverancier tot eindgebruiker leven. Hoe werkt de klachtplicht? Wat doe je bij een zakelijk conflict of een situatie van overmacht? Vanuit zijn ervaring en expertise bepaalt hij samen met zijn cliënten de in te zetten koers.

Cliënten kiezen voor Remko vanwege zijn internationale netwerk, kennis van het contractenrecht, gedreven houding en praktische insteek, ook bij de juridisch complexere zaken. 

Advocaat Weens Koopverdrag

Als advocaat is Remko binnen MAAK verantwoordelijk voor het opmaken van contracten. Om zich te blijven ontwikkelen en kennis te delen, is hij verbonden aan een aantal verenigingen. 
 

Lidmaatschappen

Vereniging voor Distributie, Franchise & Agentuur (DFA)
Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV)

Opleiding

 • Universiteit Nijmegen, Grotius Nationaal en Internationaal Contracteren, postdoctorale specialisatieopleiding (2012-2013)
 • Beroeps- en Stageopleiding Nederlandse Orde van Advocaten (2011)
 • Universiteit Helsinki (Finland), International School of Law (2008)
 • Universiteit van Tilburg, privaatrecht (2007)

Remko Roosjen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgerlijk recht (algemene praktijk)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

ERVAREN ADVOCAAT CONTRACTENRECHT

Remko Roosjen is een ervaren advocaat contractenrecht bij MAAK Advocaten. Remko specialiseerde zich in het nationaal en internationaal contracteren.

Een aantal voorbeelden van algemene voorwaarden en commerciële contracten waar Remko vaker over adviseert en procedeert zijn:

 • algemene verkoopvoorwaarden
 • algemene inkoopvoorwaarden
 • aannemingsovereenkomsten
 • agentuurovereenkomsten
 • automatiseringscontracten
 • bemiddelingsovereenkomsten
  boetebedingen
 • borgtocht
 • bouwovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • design and manufacturing agreement
 • development agreement
 • financieringsovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • geheimhoudingsverklaringen
 • geheimhoudingsovereenkomsten (NDA)
 • huurovereenkomsten
 • Intentieverklaringen
 • IT-contract
 • Inkoopovereenkomst
 • intentieovereenkomst
 • koopovereenkomsten
 • leaseovereenkomsten
 • leenovereenkomsten
 • letter of intent (LOI)
 • leveringsovereenkomst
 • licentieovereenkomsten
 • managementovereenkomsten
 • onderhoudscontracten
 • OEM contract
 • outsourcingovereenkomsten
 • overeenkomsten van opdracht
 • pandovereenkomst
 • royaltyovereenkomst
 • samenwerkingsovereenkomst
 • Service Level Agreement (SLA)
 • vaststellingsovereenkomst (VSO)
 • verkoopovereenkomst
 • verzekeringsovereenkomst

Internationaal georiënteerd

Contractenrecht specialist

Expert Weens Koopverdrag