Meteen naar de inhoud

Herstructurering

Onze advocaten ondernemingsrecht staan u bij de herstructurering van uw onderneming, wanneer uw bedrijf noodgedwongen van koers moet wijzigen. In tijden van COVID-19 en de nasleep daarvan is dit een zeer actueel thema. Ons team wordt geleid door advocaat Remko Roosjen die vele ondernemingen succesvol heeft begeleid bij het herstructuren van de onderneming.

Bij een herstructurering speelt een groot aantal zaken. Hoe wordt omgegaan met bestuurders en aandeelhouders wanneer de kaarten opnieuw geschud worden. Wat betekent een herstructurering voor het personeel van de onderneming en wat moet er gebeuren met de commerciële overeenkomsten met uw leveranciers of afnemers? Afhankelijk van uw voorliggende vragen stellen wij een team van specialisten voor u samen, zodat het belang van uw onderneming optimaal gewaarborgd is.

Een reorganisatieplan zal onderdeel vormen van de nieuwe koers. We zullen dat samen met u inrichten, uitvoeren en waar nodig de juridische sturing geven. We treden namens u in overleg met de belastingdienst, de banken, schuldeisers, de verzekeraars en alle andere handelspartijen en zakelijke relaties met wie u afspraken moet gaan maken. Het belang van de onderneming hierbij voorop.

Advocaten voor de herstructurering van activiteiten en schulden

Onze advocaten voor de herstructurering van activiteiten en schulden kijken daarnaast ook naar aangrenzende zaken die aandacht behoeven. Te denken valt aan vragen rondom bestuurdersaansprakelijkheid, doorstart van ondernemingen, het terugvorderen van eigendommen, de uitwinning van zekerheidsrechten, zaken rondom (het voorkomen van een) faillissement, zoals het aanbieden van een crediteurenakkoord, de pre-pack of advies over de WHOA.

nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan er zonder een akkoord met alle schuldeisers tóch een akkoord worden bereikt en kan er een regeling voor de schulden worden getroffen. De WHOA wordt interessant wanneer een onderneming nu of in de toekomst niet meer haar schulden kan betalen. Het doel van de WHOA is het afwenden van een faillissement die na herstructurering weer gezond is. Daarbij is het ook een beter instrument voor schuldeisers buiten het faillissement om, wanneer een onderneming haar levensvatbaarheid verliest. Het herstructureringsplan moet hierbij goed worden uitgewerkt en getoetst worden op haalbaarheid. Belangrijk is dat schuldeisers niet in een nadeligere positie mogen komen te verkeren dan in een faillissement.

Wat zijn de voordelen van de WHOA?

De WHOA heeft tot voordeel dat wanneer een schuldeiser nu het faillissement aanvraagt, de rechtbank geen faillissement uitspreekt wanneer binnen 4 weken een plan van aanpak op tafel ligt. Daarbij kan een zogeheten afkoelingsperiode worden inroepen en moeten de schuldeisers gedwongen wachten op betaling van hun facturen. Alle contracten kunnen voorts worden opgezegd, zoals bijvoorbeeld het huurcontract (of u spreekt betere condities af). De rechtbank kan dwingen schuldeisers mee te laten werken.

Advocaat gespecialiseerd in herstructureringen

Zoekt u een advocaat gespecialiseerd in herstructureringen of de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), of wilt u weten hoe een reorganisatieplan eruit ziet? Onze advocaten ondernemingsrecht helpen u door het hele traject. Voor verder advies kunt u contact opnemen met onze advocaat ondernemingsrecht.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl