Meteen naar de inhoud

Handhaving en toezicht door de ILT

Handhaving en Toezicht ILT

Ons advocatenkantoor in Amsterdam begeleidt ondernemers bij de communicatie en geschillen met de de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Handhaving en toezicht door de ILT zijn voor bedrijven niet altijd even duidelijk qua regelgeving, procedures en termijnen. Onze advocaat voor Product Compliance & Aansprakelijkheid zoomt in op een aantal wezenlijke aspecten waar de ILT naar kijkt.

Naleving en toezicht bij handhaving door de ILT

Handhaving en toezicht door de ILT kan soms onduidelijk zijn zijn. De ILT werkt met verschillende methoden rondom de naleving van wet- en regelgeving en het waarborgen daarvan, waaronder toezicht, dienstverlening en opsporing. Als onderdeel van de inzet van de ILT voor een veilige en regelconforme omgeving biedt de ILT dienstverlening aan partijen die onder ILT’s toezicht vallen. Via de diensten streeft de ILT ernaar om deze partijen te ondersteunen en te begeleiden bij het nakomen van hun wettelijke verplichtingen, waardoor een cultuur van naleving wordt bevorderd. Bij ongevallen voert de ILT onderzoek uit om de oorzaken en bijdragende factoren te achterhalen. Om opkomende uitdagingen effectief aan te pakken en risico’s te beperken, streeft de ILT naar samenwerkingsverbanden door middel van convenanten voor interventie.

Discussie met de ILT bij handhaving

Het kan zijn dat u in discussie raakt met de ILT, bijvoorbeeld omdat u de visie over de feiten en/of kwalificatie daarvan niet deelt. Wanneer dat escaleert en de ILT voornemens is om handhavend op te gaan treden, doet u er verstandig aan om een ervaren advocaat te raadplegen met kennis van de procedure en de termijnen.

Handhavingsstrategie ILT

Bij handhaving en toezicht door de ILT, alsmede het kiezen van de interventies, hanteert de ILT een handhavingsstrategie voor alle werkterreinen waarop zij toezicht houden. Als de ILT constateert dat burgers of bedrijven de wet niet naleven, kan de ILT ingrijpen (interveniëren) wanneer dit noodzakelijk is. Het uitgangspunt is om vergelijkbaar in te grijpen bij vergelijkbare overtredingen. DE ILT-inspecteurs moeten de interventie kiezen die het beste aansluit bij de aard van de overtreding, de gevolgen ervan en het gedrag van de overtreder. Soms resulteert dit in het opleggen van een boete, soms het voeren van gesprekken met bedrijfsleiders of de gehele sector.

Opsporing door de ILT

Opsporingsactiviteiten zijn gericht op burgers en bedrijven die systematisch en ernstig regelgeving overtreden op het gebied van transport, infrastructuur, milieu en wonen. Hierbij gaat het vaak om georganiseerde criminaliteit met ondermijnende kenmerken en regelmatig betrokkenheid van internationale (financiële) constructies en handelsstromen.

Dit vereist een integrale aanpak waarbij de ILT samenwerkt met andere overheidsinstanties, zowel nationaal als internationaal. Het opsporingsproces valt onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie, met leiding van een Officier van Justitie. Daarnaast besteedt de ILT aandacht aan kennis- en informatie-uitwisseling tussen toezicht en opsporing binnen de ILT. Op deze manier wordt strafrechtelijke handhaving onderdeel van ILT’s algehele handhavingsaanpak. Opsporing wordt niet gezien als de uiterste interventie, maar onder bepaalde omstandigheden als een optimale interventie. Binnen de handhavingsstrategie van de ILT vormt opsporing een integraal onderdeel van effectieve handhaving. Wanneer u hierover vragen heeft, kunnen onze advocaten u daarover verder adviseren.

Juridisch advies door een ILT Advocaat

Wanneer u juridisch advies zoekt over handhaving en toezicht door de ILT, kunnen de ervaren advocaten van MAAK u bijstaan. Wij hebben de kennis en expertise die u zoekt en jarenlange ervaring met toezichthoudende instanties, zoals de ILT, NVWA of Arbeidsinspectie. Neem gerust contact op en informeer naar de mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.