Meteen naar de inhoud

Procesrecht

Procesrecht

Het civiele procesrecht vormt het fundament van ons burgerlijke rechtssysteem en bepaalt hoe geschillen formeel bij de (rechtelijke) civiele instanties worden behandeld. MAAK Advocaten is uw procesrecht specialist als het gaat om het civiele procesrecht. Onze expertise richt zich niet alleen op de toepassing en uitleg van wettelijke bepalingen, maar we kunnen ook putten uit een jarenlange proceservaring. Wij begeleiden en adviseren u over de complexe regels van het civiele procesrecht en wijzen u op kansen, mogelijkheden en risico’s. In deze bijdrage bespreken we een aantal zaken die vaak terugkomen.

Wat houdt burgerlijk procesrecht in?

Wanneer u zich in een juridische procedure bevindt of overweegt er een te starten, is de begeleiding van een deskundige essentieel. Het gaat niet enkel om wat rechtmatig is, maar ook om daadwerkelijk uw recht te halen. Wij, bij MAAK Advocaten, streven ernaar om binnen de juridische grenzen het beste resultaat voor u te behalen. Onze ervaren team heeft door de jaren heen een diepgaande kennis opgebouwd in zowel civiele als bestuursrechtelijke proceszaken (zoals bij de ILT, NVWA of Arbeidsinspectie). Of het nu gaat om incassoprocedures of andere rechtszaken zoals een arbitrageprocedure, bodemprocedure of kort geding, wij staan voor u klaar.

Burgerlijk Procesrecht omvat alle regels betreffende gerechtelijke procedures. Hieronder vallen de manieren waarop geschillen worden opgestart, de procesmethodiek, procedurele tijdlijnen en de formele eisen voor procedurele stukken.

De belangrijkste wetten die het procesrecht ondersteunen zijn:

Daarnaast spelen door de rechtbank opgestelde (rol)reglementen een cruciale rol bij het bepalen van de praktische procedurele aspecten, zoals indieningsvereisten en regels voor het uitstellen van hoorzittingen.

Dankzij onze grondige kennis van het procesrecht vertegenwoordigen we cliënten in civiele zaken bij zowel de rechtbank als in hoger beroep bij het gerechtshof. Ook zijn wij ervaren in specifieke procedures bij de Ondernemingskamer. In fiscale zaken begeleiden wij bezwaar- en beroepsprocedures conform de standaarden van het fiscale procesrecht.

Het belang van bewijs in procesrecht

Binnen het procesrecht zijn er specifieke regels en richtlijnen, ook met betrekking tot de bewijsrechtelijke positie van partijen. Denk bijvoorbeeld aan de bewijslast, maar ook een eventuele omkering daarvan. Wij begrijpen de nuances en eisen van zowel de rechtbank als het gerechtshof. Een goed onderbouwde zaak, ondersteund door de juiste bewijsstukken, de juiste getuigen en/of deskundigen, is cruciaal. Of het nu gaat om schriftelijke documentatie, overzichten of getuigenverklaringen, wij zorgen voor een op maat gemaakte benadering om uw zaak te versterken. Samen met u dienen we de juiste stukken in, bereiden we een getuigenverhoor voor, en wijzen we u op de procedurele kansen die het Nederlandse procesrecht bieden.

Wanneer bewijs in een vroegtijdig stadium moet worden veiliggesteld, dan is er onder Nederlands procesrecht ook de optie tot een zogenoemd conservatoir bewijsbeslag.

Starten van een civiele procedure

Onze procesrecht advocaten zijn in staat om verschillende juridische procedures voor u op te starten.Het is essentieel om de juiste strategie te overwegen voordat een procedure wordt gestart. Wij adviseren en begeleiden u bij elke stap in een civiele zaak (bij de rechter), of het nu gaat om het opstellen van een formele brief, het starten van een procedure met een dagvaarding, of andere noodzakelijke stappen, zoals het leggen van beslag.

Conservatoir beslag

Onze ervaren procesadvocaten begeleiden partijen bij het opheffen en leggen van conservatoir beslag. Bij een vordering kan (waar gepast) beslag worden gelegd op vermogensbestanddelen van de partij waar de vordering op ziet. Denk aan banktegoeden, onroerend goed, aandelen of roerende zaken, zoals auto’s, boten, machines etc. Wanneer conservatoir beslag wordt gelegd, dient binnen een paar weken (doorgaans 2) een zogeheten eis in de hoofdzaak te worden ingesteld, dat kan eend bodemprocedure betreffen, of een kort geding, maar ook bijvoorbeeld de aanvraag van een faillissement.

Kosten en procedure

MAAK Advocaten staat bekend om zijn transparantie. We bespreken vooraf de procedure en de mogelijke kosten. We bieden ook vaste prijsovereenkomsten voor ondernemers, zodat u altijd weet wat u kunt verwachten. Wij waarderen het vertrouwen van onze cliënten en bieden daarom een kosteloos eerste gesprek aan om uw zaak te bespreken. Dit geeft u de kans om ons beter te leren kennen en ons de mogelijkheid om u een eerste inschatting te geven van de kansen van uw zaak.

Bij het aanbrengen van een zaak bij de rechtbank bent u ook griffierechten verschuldigd. Dit zijn de kosten die u maakt bij de rechterlijke instantie. Wanneer een procedure wordt gewonnen, u wordt dus voor het merendeel in het gelijkt gesteld, volgt er vaak een kostenveroordeling voor de andere partij om deze kosten aan u te vergoeden.

Bevoegdheid van de rechtbank in procesrecht

In civiele zaken wordt de bevoegde rechter bepaald op basis van de aard en het financiële belang van de zaak. Wij adviseren u over welke rechter bevoegd is en of het verstandig is om door een advocaat vertegenwoordigd te worden.

Termen binnen het procesrecht

Het procesrecht kent verschillende belangrijke termen:

Wij begeleiden u door elk van deze stappen en zorgen voor helderheid en deskundigheid bij elk aspect van uw zaak.

Kantonrechter versus Rechtbank

Vroeger functioneerde de kantonrechter als een onafhankelijke rechtbank. Tegenwoordig maakt de kantonrechter deel uit van de rechtbank.

Welke rechter een zaak behandelt, hangt af van de aard en financiële inzet:

  • De kantonrechter behandelt geschillen betreffende geldvorderingen tot € 25.000, arbeidsrechtelijke conflicten, huurgeschillen, agentuurzaken en consumentenkoopgeschillen.
  • Zaken met een hoger financieel belang worden naar de rechtbank gestuurd.

Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht is bij de kantonrechter, maar wel bij de rechtbank (behalve wanneer u gedaagde bent in een kort geding bij de voorzieningenrechter).

Inleiding tot Dagvaardingsprocedure

In het civiel recht kunnen zaken beginnen met een dagvaarding of een verzoekschrift. De meerderheid begint met een dagvaarding. Bij een verzoekschrift kunt u denken aan een verzoek tot het leggen van conservatoir beslag.

Een dagvaarding vermeldt de eisen van de eiser, de aangesproken partij en de onderliggende redenen. Doorgaans wordt dit document opgesteld door een ervaren procesadvocaat. Vervolgens overhandigt een gerechtsdeurwaarder de dagvaarding aan de verweerder.

Bodemprocedure Uitgelicht

Na het dagvaarden van een verweerder, wordt de zaak op een voorlopige zitting geplaatst. Tijdens deze sessie wordt een volgende datum vastgesteld waarop de verweerder zijn verdediging kan indienen. Na deze schriftelijke ronde volgt een zitting, tenzij nog een schriftelijke ronde wordt ingelast.

Op bepaalde momenten wordt deze procedure ook gebruikt om te onderzoeken of een minnelijke schikking mogelijk is. Na deze zitting volgt een tussentijds vonnis. Tegen een vonnis in een bodemprocedure staat hoger beroep open. De termijn is 3 maanden na de dag van het gewezen vonnis in eerste aanleg.

De Essentie van een Kort Geding

Voor geschillen die een snelle oplossing vereisen, biedt het kort geding als spoedprocedure bij de voorzieningenrechter verlichting. Dit kan variëren van het voorkomen van het publiceren van een lasterlijk artikel tot het verbieden van een ontruiming.

Een rechter in kort geding wordt als gezegd een voorzieningenrechter genoemd. Tegen een uitspraak in kort geding staat hoger beroep open en die termijn bedraagt 4 weken.

Het Hoger Beroep

Hoger Beroep stelt een zaak in staat om volledig opnieuw te worden beoordeeld door een hogere rechter. Het instellen van hoger beroep is mogelijk tegen de meeste vonnissen, mits het financiële belang hoger is dan € 1.750.

Civiele beroepen vallen onder de bevoegdheid van het hof, en het daaruit voortvloeiende vonnis wordt een arrest genoemd.

Voorlopig getuigenverhoor

Wanneer bepaalde personen kunnen verklaren over feiten in een zaak, dan kan in de overweging om een procedure te gaan starten bij de civiele rechter ook aan de rechtbank om een voorlopig getuigenverhoor worden verzocht. Op deze manier kan na het horen van de getuigen beter worden gekozen om een procedure juist wel of niet te starten, en kan in een voortijdig stadium een verklaring worden afgelegd.

Procesrecht Expertise bij MAAK Advocaten

Bij MAAK Advocaten is onze toewijding aan procesrecht evident door de uitgebreide ervaring van ons team. Onze missie is om ervoor te zorgen dat de belangen van onze cliënten worden beschermd met de hoogste professionele en juridische normen. Neem contact op met een advocaat procesrecht en informeer naar de mogelijkheden.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .