Meteen naar de inhoud

Aansprakelijk­heidsrecht

background-2

Onze advocaten zijn specialisten in het aansprakelijkheidsrecht. Niet alles verloopt vlekkeloos. Wanneer er fouten worden gemaakt, rijst de vraag wie daarvoor aansprakelijk is.  Een advocaat aansprakelijkheidsrecht kan u daarover goed adviseren. Ook vragen of er een verzekering is en wat de exacte omvang van de schade is, komen dan in beeld. Wij hebben uitstekende juristen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Het aansprakelijkheidsrecht is tamelijk breed en kent een contractuele en niet-contractuele component. Wanneer ontstaat bijvoorbeeld een vordering uit hoofde van een wanprestatie en wanneer spreken we van een onrechtmatige daad? Ons advocatenkantoor geniet een sterke reputatie op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid, zoals fouten van accountants, deurwaarders, notarissen, artsen en advocaten. Maar ook contractuele aansprakelijkheden wanneer er tekortgeschoten wordt in de nakoming van een overeenkomst, aansprakelijkheid van producenten en importeurs en kwesties met de verzekering. Onze advocaten in Amsterdam helpen u graag verder.

Martin Krüger

Remko Roosjen

Jacco Bruinsma

Maud van den Berg

Blogs

Advocaten aansprakelijkheidsrecht

Onze advocaten aaansprakelijkheidsrecht hebben een uitmuntende kennis op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Alle ruis die bij een overeenkomst ontstaat wanneer deze niet goed verloopt, duiden wij als ‘schade’. Wanneer een partij toerekenbaar tekortschiet, inventariseren onze advocaten welke remedies daartegen kunnen worden ingezet. Denk aan het (gedeeltelijk) ontbinden, vernietigen, wijzigen en opzeggen van de overeenkomst. Daarbij kan ook een schadevergoeding worden gevorderd voor bijvoorbeeld gederfde winsten of voor schade aan een zaak. Samen met u begroten we de schade en kiezen we de vorm van de gevorderde schadevergoeding (bijvoorbeeld betaling van een geldsom. Onze advocaten hebben een grondige kennis van het Nederlandse procesrecht en zullen – wanneer de andere partij niet (goed) reageert – een vordering bij de civiele rechter instellen. We zullen dan namens u een vordering in stellen, zoals een vordering tot schadevergoeding of nakoming van de contractuele afspraken.

Wanneer een partij een onrechtmatige daad pleegt, welke aan hem of haar kan worden toegerekend, is deze partij verplicht de schade die de andere partij daardoor lijdt, te vergoeden.  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een producent gebrekkige producten op de markt heeft gebracht en er in de relatie met de importeur/distributeur schade is ontstaan. Een belangrijk deel van de praktijk van onze advocaten ziet ook op het thema beroepsaansprakelijkheid. Dit kan ook opspelen wanneer een professional niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Deze zorgvuldigheidsplicht brengt onder meer mee dat een professional die een cliënt adviseert in het kader van een door een cliënt te nemen beslissing over een bepaalde kwestie, de cliënt in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen. Ook aansprakelijkheid bij opstallen, gevaarlijke stoffen of aansprakelijkheid voor ondergeschikten zijn terugkerende thema’s voor onze advocaten aansprakelijkheidsrecht

“Wij werken al enkele jaren
samen met MAAK en zijn zeer
tevreden.

Wat opvalt is het snelle advies
en de competente expertise op het
gebied van aansprakelijkheids-
kwesties” –
D. Oberth (DK Trade BV)