Expertise

Aansprakelijkheidsrecht

De advocaten aansprakelijkheidsrecht van MAAK Advocaten zijn vertrouwd met het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht. MAAK advocaten streeft ernaar om ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium actief te informeren over aansprakelijkheidsrisico’s bij nieuwe projecten en deze waar mogelijk beheersbaar te maken. Als sparring partner of juridisch adviseur meedenken met de ondernemer is in de optiek van MAAK uitdagend en nuttig te gelijk. Een goede juridische analyse vooraf en het maken van goede afspraken en voorwaarden, dragen bij aan de professionalisering, risicobeheersing en daarmee het succes van uw onderneming. Is er al (product)schade of dreigt er winstderving, dan kunnen de advocaten van MAAK uw belangen behartigen in een procedure. Dat geldt ook als u bijvoorbeeld schade lijdt door een gebrekkige advisering van een adviseur, verzekeraar of tussenpersoon. Voor geschillen over toerekenbare tekortkomingen bij een overeenkomst en de vraag naar de (omvang van een) schadevergoeding bij een onrechtmatige daad, bent u bij de specialisten van MAAK Advocaten aan het juiste adres.

Ervaring
 • procedure over beroepsaansprakelijkheid tegen verzekeringstussenpersoon over de wijze van advisering
 • procedure over B2B schade door het in het verkeer brengen van een gebrekkige machine
 • het aansprakelijk stellen van een curator van een failliet bedrijf
 • redigeren van algemene in- en verkoopvoorwaarden voor het beperken van aansprakelijkheidsrisico’s voor een multinational voor de in- en verkoop van agrarische producten
 • advisering over de nieuwe rol van de ondernemer als fabrikant bij het substantieel wijzigen van de productielijn
 • adviseren en onderhandelen over de juridische positie en verantwoordelijkheden bij een meerpartijen samenwerking
Diensten
  • advisering aansprakelijkheidsrisico’s bij nieuwe projecten
  • opstellen in- en verkoopvoorwaarden
  • opstellen zakelijke overeenkomsten
  • onderhandelen over risicoverdeling
  • opstarten civiele procedure
  • adviseren over het uitvoeren van een product recall en de bijbehorende aansprakelijkheidsrisico’s
Neem contact met ons op