Meteen naar de inhoud

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag

Wanneer een vordering niet betaald wordt of er is onzekerheid of u na een procedure schade kan verhalen, is het leggen van conservatoir beslag een sterk middel. In een vroeg stadium versterkt u uw verhaalspositie met conservatoir beslag. Vermogen van uw wederpartij kan worden bezwaard, waarmee u na afloop van de procedure mogelijk een betere verhaalspositie heeft. Onze procesadvocaten stellen voor u het verzoekschrift op voor een conservatoire beslaglegging.

BESLAGLEGGEN DOOR EEN ADVOCAAT

Uiteenlopende redenen kunnen er ten grondslag liggen aan een besluit om een vordering niet bij uw debiteur (meer) te incasseren.  Ook binnen de maakindustrie blijft dit een actueel thema en krijgen we veel vragen van binnen- en buitenlandse ondernemers hierover. Een veelvoorkomende reden om de incasso te staken houdt verband met de verhaalspositie van de debiteur. Algemeen bekend is dat procedures in Nederland tijd in beslag kunnen nemen en de vrees bestaat nogal eens dat (ondanks een positief vonnis van de rechter) van de spreekwoordelijke ‘kale kip’ niet meer valt te plukken. Het leggen van conservatoir beslag  biedt dan uitkomst. Door een verzoek bij de rechter in te dienen tot het vroegtijdig ‘bevriezen’ van vermogensbestanddelen van uw debiteur, kunt u binnen enkele dagen van de Nederlandse voorzieningenrechter een verlof krijgen om dit vermogen van de debiteur te beslaan. In de regel weet u bijvoorbeeld bij een bankbeslag binnen 4 weken of uw beslag doel heeft getroffen (en dus een goed vonnis in een later stadium kan worden geëxecuteerd). Beslagleggen door een advocaat heeft bewezen een effectief middel te zijn.

Europees Bankbeslag bij een buitenlandse partij

Enkele jaren terug, op 18 januari 2017, is de de verordening (EU) Nr. 655/2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken (het “Europese bankbeslag“) in werking treden. Ondanks het Europese bankbeslag, zien wij ook voor buitenlandse partijen uit de maakindustrie nog steeds (grotere) voordelen om toch voor de huidige Nederlandse beslaglegging te (blijven) kiezen. Laat u goed door uw advocaten adviseren welke keuze u moet maken.

Conservatoir beslag op een bankrekening

Er is een behoorlijk aantal situaties denkbaar waarom het beslagleggen door een advocaat zin heeft. Uw debiteur betaalt uw facturen niet meer en /of dreigt bijvoorbeeld failliet te gaan. U vermoedt dat het adagium ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt‘ zal gelden. Ook een andere geldvordering, onrechtmatige publicatie of versterken van de bewijspositie door het leggen van zogenoemd bewijsbeslag (u wilt bijvoorbeeld stukken bemachtigen van uw wederpartij) leent zich voor een beslaglegging door een advocaat. Beslagleggen kan ook een patstelling doorbreken bij moeizame onderhandelingen. Het beslag roept vermoedelijk direct nadelige consequenties in het leven voor uw wederpartij, waardoor deze mogelijk geprikkeld raakt er alsnog met u uit te komen.

Tip: dreig nooit met het leggen van beslag bij uw wederpartij. U vergroot daarmee de kans dat er geschoven wordt met vermogen door uw debiteur en u nul op het rekest krijgt. Daarnaast is beslag vrijwel altijd onnodig als u een vordering tegen een overheidsinstelling heeft of een dusdanig grote partij die goed is voor haar geld (de Shells van deze wereld bijvoorbeeld).

CONSERVATOIR BESLAG LATEN LEGGEN DOOR EEN ADVOCAAT

Voor aanvang bespreekt u met uw advocaat uw vordering. Deze brengt uw rechtspositie in beeld en adviseert u of beslagleggen verstandig is. Uw advocaat stelt een (goed gemotiveerd) verzoekschrift op voor de zogenoemde bevoegde voorzieningenrechter en zal namens u om een verlof verzoeken. Er is een aantal formaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen. Uw advocaat informeert u daar actief over. Meestal daags na dit verzoek, ontvangt u van de voorzieningenrechter bericht of het verlof is verleend. Met dit verlof verzoekt u de deurwaarder vervolgens het beslag daadwerkelijk te gaan leggen. Is dit gebeurd, dan heeft u beslag gelegd. Bespreek goed met de deurwaarder alle vereisten voor een juiste ‘betekening’.

Tip: zorg dat u uw advocaat volledig informeert over het geschil. Als achteraf onverhoopt blijkt dat de beslaglegging onterecht is, bestaat er een risico dat u aansprakelijk wordt gehouden voor de schade, bijvoorbeeld wanneer de productie stagneert of de debiteur anderszins niet over zijn vermogen kon beschikken tijdens het beslag

INSTELLEN EIS IN DE HOOFDZAAK NA CONSERVATOIR BESLAG

In het toegewezen verlof staat vermeld wanneer u uiterlijk een procedure moet opstarten tegen uw wederpartij. Het beslag is (zeker wanneer het als een verrassing komt) indringend voor de debiteur. Mede doordat een conservatoir beslag vóór een vonnis van de rechter over het eigenlijke geschil (in de hoofdzaak) wordt gelegd, dient er daarom – ook in het belang van de debiteur – voortvarend te worden geprocedeerd. Doorgaans zal de termijn veertien dagen zijn. Kortere of langere termijnen bij de rechtbank zijn mogelijk.

Tip: het verdient aanbeveling om het leggen van beslag en het opstellen van de dagvaarding goed met elkaar af te stemmen. Bezit u bijvoorbeeld al alle stukken die uw standpunt ondersteunen?

OPHEFFINGSKORTGEDING BIJ CONSERVATOIR BESLAG

Vaak leidt een geschil tot een procedure bij de rechter als uw wederpartij een andere mening is toegedaan. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat uw debiteur actie onderneemt tegen het gelegde beslag. Dit kan in de vorm van een zogenoemd opheffingskortgeding. Deze procedure heeft tot doel het beslag op te laten heffen. Van belang is dat een verzoek tot opheffing direct aan een rechter kan worden voorgelegd en u in deze (aparte) procedure op zeer korte termijn een zitting heeft bij de rechter. Laat u hierover adviseren. Wanneer het een geldvordering betreft kan de debiteur ervoor kiezen een alternatieve garantie aan te bieden. Dit komt ook vaak tijdens het kort geding aan bod. Het opheffingskortgeding bij conservatoir beslag bereidt u samen met uw advocaat procesrecht voor. Gronden voor opheffing zijn kort en zakelijk weergegeven: het stellen van afdoende zekerheid (bijvoorbeeld door een bankgarantie), een niet-bestaande vordering en (of) het beslag is onredelijk gelegd. Ook kan er in strijd met de waarheid eerder beslag zijn gelegd.

WAT KOST HET LEGGEN VAN CONSERVATOIR BESLAG?

Totdat partijen zelf een regeling hebben getroffen en de beslaglegger de beslagen heeft laten opheffen, dan wel een rechter daartoe heeft besloten, blijft het beslag op het vermogen rusten. Eenmalig betaalt u als verzoekende partij kosten aan de rechtbank om beslag te laten leggen. In 2021 bedraagt dit een bedrag van EUR 667 (zie overzicht op rechtspraak.nl). Daarnaast maakt u een afspraak met uw advocaat over zijn tarieven.

Tip: uw advocaat kan zich na het doornemen van de stukken in veel gevallen een goed beeld vormen van de zaak en inschatten wat een algehele beslaglegging zal kosten. Het is verstandig dit kostenplaatje te bespreken. Wint u uiteindelijk de procedure, dan wordt de wederpartij (al dan niet deels) veroordeeld u in de kosten tegemoet te komen. Dit moet overigens wel worden gevorderd.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN CONSERVATOIR BESLAG

Wordt uw rekening niet betaald of wilt u om een andere oorzaak uw vordering veiligstellen door een beslag: MAAK Advocaten kan u hiermee van dienst zijn. Ook in het geval u aan de andere kant staat en ten onrechte geconfronteerd bent met een beslag op uw vermogen. Ook staan we u graag ter dienst bij overige vragen over een beslaglegging in Nederland en (binnenkort) in andere Europese landen. Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van civiele zaken, waaronder het leggen van conservatoir beslag. Wilt u advies inwinnen over een te starten civiele zaak, het leggen of opheffen van conservatoir beslag,? Neem dan contact op met Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat gespecialiseerd in conservatoir beslag

nv-author-image

Remko Roosjen

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is op het bovenstaande vakgebied? Neemt u dan contact op met Remko Roosjen. U kunt hem telefonisch bereiken op het nummer +31 (0)20 – 210 31 38 of u kunt een e-mail sturen aan remko.roosjen@maakadvocaten.nl. Meer informatie is te vinden op zijn profielpagina.