Meteen naar de inhoud

Advocaat Licentie­overeenkomst

Advocaat licentieovereenkomst

Bij het aangaan van een licentieovereenkomst zijn de licentiegever en licentienemer vrij om met elkaar afspraken te maken. Onze advocaten contractenrecht stellen regelmatig licentiecontracten op voor licentiegevers en begeleiden licentienemers bij contractonderhandelingen. Wat in ieder geval van belang is bij een licentieovereenkomst is dat u goede afspraken maakt over de duur, de wijze van het gebruik en de vergoeding die voor het gebruik verschuldigd is. Een licentieovereenkomst gaat ook vaker gepaard met andere overeenkomsten en onze advocaat licentieovereenkomsten Remko Roosjen helpt u graag verder hiermee.

Wat zet een advocaat in een licentieovereenkomst?

Allereerst is het van belang dat u weet met wie u zakendoet. De clustervorming die we in het bedrijfsleven tegenkomen, dwingt ertoe goed te kijken wie uw contractspartij is en wie de rechten bezit waar de licentie voor wordt afgegeven. De licentiegever doet er natuurlijk ook verstandig aan goed te weten met wie hij of zij zaken doet. Dit lijkt een open deur, maar toch zien we hier in de praktijk de nodige geschillen over ontstaan. Onze advocaten contractenrecht kunnen u hiermee verder helpen. Vanzelfsprekend is het verder van belangen om de rechten en plichten goed te benoemen. Wat mag de licentienemer precies produceren, verkopen, toepassen? Welke merken mogen worden gebruikt? Deze vragen zien onze advocaten bij licentieovereenkomsten veelvuldig terugkomen.

Advocaat over de schending van een licentiecontract

Stel dat een van de partijen de licentieovereenkomst schendt. De remedies die dan opleven dient u ook goed te faciliteren in het contract. Denk hierbij aan opzegregelingen etc. Wat verder van belang is, is hoe tussen partijen wordt omgesprongen bij inbreuken van derden. De licentienemer is in de regel niet de partij die dan moet en mag optreden, maar wel geraakt wordt. Hierover dient een goede regeling op papier te worden gezet. Schadevergoeding of afdracht van de winst zijn eventueel wel vorderingen die de licentienemer tegen de derde partij in zou kunnen stellen bij een onrechtmatige daad.

Exclusieve licentieovereenkomst op stellen door een advocaat

De exclusieve licentieovereenkomst kan op meerdere manieren worden ingericht door een advocaat. Denkt u bijvoorbeeld aan een bepaald geografisch contractsgebied, een bepaald gedeelte van de technologie, een bepaalde toepassing, een bepaalde sector in de markt etc. Om dit goed vorm te geven en af te bakenen (al dan niet in tijd), kunt u het beste een advocaat contractenrecht mee laten denken over de juiste invulling. Wij hebben veel ervaring met dergelijke exclusieve licentiecontracten.

Product- of technologieverbeteringen tijdens een licentiecontract

In de kern beschikt de licentiegever over de intellectuele eigendomsrechten. Wanneer het gaat om producten (en dit zien we veel in de maakindustrie), ontstaat een zakelijk geschil vooral wanneer het product wordt doorontwikkeld en daaraan rechten moeten worden toegekend. Over de nieuwe technologie kunt u afspraken maken in het licentiecontract.

Geschil over een licentiecontract

Wanneer er een geschil over een licentiecontract ontstaat, is het zaak dat de kern van het geschil snel geadresseerd wordt en de schade wordt beperkt. Komt u er samen niet meer uit dan zal de zaak in de regel aan de civiele rechter moeten worden voorgelegd. Het is in ieder geval van belang dat u in de licentieovereenkomst een forum aanwijst bij geschillen (bijvoorbeeld de bevoegde rechter te Amsterdam) en een rechtskeuze maakt wanneer u met een buitenlandse partij een geschil heeft.

Licentieovereenkomst op laten stellen door een advocaat

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het opstellen van licentieovereenkomsten voor nationale en internationale samenwerkingen. We treden op voor licentienemers en voor licentiegevers. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure voor de civiele rechter, bijvoorbeeld omdat het licentiecontract is geschonden of de overeenkomst onregelmatig is opgezegd, dan kunnen we uw belangen behartigen bij de rechter. Neem hiervoor contact op met Remko Roosjen, advocaat gespecialiseerd in licentiecontracten, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht