Meteen naar de inhoud

Jacco Bruinsma

Advocaat verbintenissenrecht

Als advocaat verbintenissenrecht  is Jacco Bruinsma verbonden aan MAAK Advocaten. Jacco is een gedreven advocaat met veel kennis van het nationale en internationale handelsrecht. Cliënten typeren Jacco als toegewijd, bevlogen en betrokken.

In zijn periode bij de Koninklijke Metaalunie heeft Jacco de nodige expertise opgebouwd in het adviseren van ondernemers over contractuele afspraken, aansprakelijkheid en het daarmee benutten van kansen en beheersbaar maken van risico’s. Een belangrijk deel van Jacco’s werk ziet momenteel ook op het bijstaan van ondernemers die noodlottig zijn getroffen door het coronavirus.  

De snelheid van zakendoen in het bedrijfsleven heeft een enorme vlucht genomen. Het nationale en internationale handelsrecht bevat kansen en risico’s tegelijk. De cliënten van Jacco waarderen hem om zijn accurate kennis van het Nederlandse handelsrecht en het slaan van bruggen tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Als advocaat handelsrecht is Jacco ook actief bij het juridisch neerzetten van (startende) ondernemingen, zoals een risicoanalyse op de voornaamste contracten van bedrijven en het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden (zoals algemene verkoopvoorwaarden en inkoopvoorwaarden). Daarnaast begeleidt Jacco spelers uit de industrie bij compliance vraagstukken en het analyseren van zakelijke geschillen – dit voordat deze uitmonden in een civiele procedure. Jacco procedeert ook over deze civielrechtelijke onderwerpen en behandelt Jacco zaken in kort geding, hoger beroep en reguliere bodemzaken bij alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven.

Na een start van zijn carrière binnen de advocatuur als advocaat handelsrecht, heeft Jacco in 2014 de kans aangegrepen om bij de Koninklijke Metaalunie ondernemers binnen de maakindustrie te adviseren in uiteenlopende civielrechtelijke kwesties. Binnen deze functie heeft Jacco de nodige expertise opgedaan ter zake aansprakelijkheden, productveiligheid en de positie van maakbedrijven bij faillissementen van derden. Daarnaast is Jacco sinds 2016 lid van de werkgroep Insolventie van VNO-NCW|MKB-Nederland. In deze werkgroep werkt Jacco mee aan het neerzetten van een gezamenlijk standpunt ten aanzien van nieuwe (concept)wetgeving.

In 2018 heeft Jacco de specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid afgerond. Mede hierdoor is Jacco in staat om ook in complexe zaken de juiste vragen te stellen en de rechtspositie snel en scherp te analyseren. Zo kan snel een praktische en heldere oplossing worden bereikt of de juiste stap worden gezet voor een succesvol vervolg.

Jacco Bruinsma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Integer

Academisch

Tennisser