T: +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl

Expertise

De maakindustrie

De maakindustrie is dynamisch en MAAK Advocaten kent de uitdagingen waar u als ondernemer dagelijks mee te maken heeft. De moderne maakindustrie zoals elektrotechnische industrie, machinebouw en  consumentenproducten sector ontwikkelt zich in een razend tempo. Ook met de komst van het coronavirus zijn nieuwe producten volop in ontwikkeling – denk aan N95 mondkapjes, producten voor desinfectie en alle machines die hiervoor ontwikkeld worden.

Specifieke ontwikkelingen en Industrie 4.0 bieden gerichte kansen voor (MKB-)bedrijven. Ook de rubber-, kunststof- en metaaltoelevering zal de komende jaren doorgroeien en meebewegen met de nieuwe uitdagingen van deze tijd.

Binnen het productie- en distributieproces leven uiteenlopende vragen. Waar moet een goede overeenkomst aan voldoen, wat zijn mijn aansprakelijkheidsrisico’s en welke regelgeving is op mijn situatie toepasselijk? Als ondernemer heeft u behoefte aan juridisch maatwerk en een advocaat met specifieke kennis van de sector.

ERVARING

  • advisering producent over aansprakelijkheidspositie en verantwoordelijkheden bij de aankoop van een nieuw onderdeel voor een productielijn
  • advisering producent over toegenomen invloed afdeling productaansprakelijkheid bij zakelijke vermogensschade
  • advisering fabrikanten | ondernemers over CE-markering, machineveiligheid en de overgang van aansprakelijkheden bij het doorverkopen en (of) samenstellen van machines
  • opstellen zakelijke overeenkomsten, waaronder koop | distributie| franchise en agentuur

DIENSTEN

PRODUCTREGELGEVING

De toepasselijke productregelgeving / vraagstukken rondom CE-markering en productveiligheid is in de maakindustrie van groot belang. Een gevaarlijk ontwerp of onjuist gebruik kan tot ernstige gevolgen en mogelijk tot aansprakelijkheid leiden. Niet alleen voor de werkgever bij ongelukken van werknemers, maar ook voor de fabrikant. Wanneer het machines betreft waarmee gewerkt wordt, zijn op grond van de Machinerichtlijn machinebouwers verplicht om machines zo te ontwerpen dat de machines veilig gebruikt kunnen worden. Afhankelijk van de aard van de machine kan er ook andere regelgeving van toepassing zijn die een CE-markering vereist (bijv. betreffende elektromagnetische comptabiliteit of laagspanning).

Voldoet de machinebouwer niet aan de toepasselijke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen of wordt er geen of ten onrechte een CE-markering aangebracht, dan mag de machine in principe niet in het verkeer worden gebracht. Indien de fabrikant de machine desondanks gaat verhandelen, kan dat tot civiele aansprakelijkheid en bestuursrechtelijke (boete) of zelfs strafrechtelijke consequenties leiden.

MAAK Advocaten kent deze complexe Europese en nationale regels en maakt u graag wegwijs hierin. Ook beschikken wij over een groot netwerk dat u verder kan helpen bij technische en compliance vraagstukken. Denk hierbij ook aan octrooiaanvragen of specialistische kennis over het intellectuele eigendom.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN PRODUCTREGELGEVING

Wanneer u vragen heeft over de op een machine toepasselijke wet- en regelgeving of over vraagstukken rondom CE-markering, dan helpt onze advocaat productveiligheid en regelgeving Martin Krüger u graag verder. Samen met u wordt in beeld gebracht aan welke wet- en regelgeving uw machines moeten voldoen, zodat deze in lijn met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en met de bijbehorende documentatie in het verkeer kunnen worden gebracht. Wanneer u ondersteuning zoekt bij gesprekken met een toezichthoudende instantie of een discussie met een concurrent over het al dan niet voldoen van een machine is ontstaan, kunnen wij u ook daarbij helpen.

COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN

Goede commerciële overeenkomsten en verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ook binnen de maakindustrie onmisbaar. Welke producten gaan er voor een opdrachtgever geproduceerd worden, welke leveringsafspraken gaat u als fabrikant aan? Met welke machines werkt u en zorgt u ervoor dat aansprakelijkheid wordt voorkomen wanneer een productieproces stagneert.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN CONTRACTENRECHT

MAAK Advocaten heeft veel ervaring in het opstellen en beoordelen van commerciële overeenkomsten in de maakindustrie.  Als u een commerciële overeenkomst wilt sluiten of juist wilt opzeggen of ontbinden, dan staat onze advocaat Jacco Bruinsma u graag ter zijde. 

HANDELSGESCHIL IN DE INDUSTRIE EN EEN CIVIELE PROCEDURE

Helaas is niet iedere klant tevreden met de geleverd product of oplage. Discussies – zeker waar de belangen groot zijn – leiden regelmatig tot een civiele procedure over aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals gederfde winst, omdat een product niet tijdig op de markt kan worden gebracht. MAAK Advocaten heeft veel ervaring in dergelijke kwesties en begrijpt de belangen van beide partijen daardoor als geen ander.

Bedrijfsovernames, fusies en of joint ventures

Innovatieve maakbedrijven kunnen soms heel hard als paddenstoelen uit de grond schieten. De bedrijven die succesvol zijn, groeien vaak snel en hard en dat betekent ook dat er vaak binnen een relatieve interesse is om het bedrijf te kopen (al dan niet door een concurrerende onderneming). Bij overnames of fusies kan ook het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst (“SPA”) geheimhoudingsverklaring (“NDA”), een intentieovereenkomst (“LoI”) of het voeren van onderhandelingen van belang zijn.

Advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht

Wanneer u ondernemingsrechtelijke vragen heeft binnen de industrie, kunt u contact opnemen met onze advocaat ondernemingsrecht, Renso van Wieringhen Borski.

Internationale kwestie?

Nederlandse techbedrijven maken voornamelijk klantspecifieke producten. Deze machines worden over de hele wereld geëxporteerd en komen naast de klassieke maaksector vaak ook terecht in andere aanpalende sectoren zoals, Food & Agri, Medisch en Olie- en gaswinning terecht.  Zeker met buurland Duitsland zijn al jarenlang diverse samenwerkingsverbanden gesloten tussen techbedrijven en toeleveranciers.

MAAK Advocaten heeft meerdere advocaten in dienst die zeer goed tot native Duits spreken en kan daardoor overeenkomsten of correspondentie in het Duits met uw Duitse handelspartner eenvoudig lezen en beoordelen.

Neem contact met ons op
Martin Krüger

Martin Krüger

Advocaat / partner productregelgeving

MAAK supports our German and US IT
development and license business
in a perfect and proactive manner.
Thanks for the experience we share since about 3 years

Frank Eickers
CEO at Paradatec GmbH |  Paradatec Inc., US

Jacco Bruinsma

Jacco Bruinsma

Advocaat maakindustrie

Advocatenkantoor Amsterdam

Heeft u vragen over een van bovenstaande onderwerpen in uw industrie? Dan helpen we u graag verder op weg. We hebben een uitstekende reputatie als advocatenkantoor met een duidelijke focus op de maakindustrie. Doordat we de uitdagingen van u en uw concurrenten kennen, kunnen we snel en adequaat maatwerk bieden, zijn we kostenefficiënt en hebben we een voorsprong op de rest. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Onze contactgegevens

T: +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl