Ga naar de inhoud

Geschilbeslechting

Geschilbeslechting

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een uitmuntende juridische kennis op het terrein van geschilbeslechting. Wij hebben een grondige expertise op onder meer het opheffen en leggen van conservatoir beslag, het voeren van een kort geding bij de voorzieningenrechter, of het voeren van een bodemprocedure bij de rechtbank. Ook zijn onze advocaten gespecialiseerd in arbitrageprocedures, bijvoorbeeld bij het ICC of NAI. Daarnaast staan wij onze cliënten bij in procedures in hoger beroep, (voorlopige) getuigenverhoren, of adviseren wij hen in de voorfase bij een potentieel conflict. Alles met maar één doel; de beste oplossing voor onze cliënten.

Procederen in Nederland

In Nederland worden geschillen en procedures gekenmerkt door een rechtssysteem, dat uiteenlopende opties voor conflictresolutie biedt. MAAK Advocaten speelt, als vooraanstaand advocatenkantoor gespecialiseerd in procesrecht, hierin een belangrijke rol.

Ons kantoor heeft experts in het begeleiden van cliënten door het ‘oerwoud’ aan wet- en regelgeving bij civiele procedures. Deze procedures zijn essentieel voor het oplossen van zakelijke en persoonlijke conflicten, waarbij MAAK Advocaten de belangen van hun cliënten behartigt in de rechtbank. Naast kennis van het civiele recht, beschikken we over diepgewortelde kennis van het procesrecht.

Geschilbeslechting: civiele rechter, arbitrage of mediation?

Naast geschillen en procedures voor de civiele rechter, biedt MAAK Advocaten ook expertise in alternatieve geschillenbeslechting zoals arbitrage en mediation. Deze methoden kunnen efficiënte en flexibele oplossingen bieden voor geschillen buiten de reguliere rechtbank, waarbij de focus ligt op het bereiken van een passende oplossing. MAAK Advocaten is bekend met al deze procedures.

Advocatenkantoor gespecialiseerd in het voeren van procedures

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft de ervaring en expertise die u zoekt; of het nu gaat om traditionele of alternatieve vormen van geschillenbeslechting, wij zullen uw belangen optimaal behartigen bij geschillen en procedures. Voor cliënten zijn wij een vertrouwde partner die op zoek zijn naar effectieve juridische ondersteuning. Onze benadering is gericht op het vinden van de beste mogelijke oplossingen voor onze cliënten. Wij zijn pas tevreden wanneer u dat bent.