Advocaat over

Incoterms in 2020 bij algemene voorwaarden en distributieovereenkomsten

MAAK Advocaten bedient de maakindustrie proactief op strategische keuzes. Kopers, verkopers, distributeurs, importeurs, exporteurs, vervoerders, maar ook verzekeraars krijgen te maken met (internationale) transporten. Over deze transporten wil je goede afspraken maken over elkaars rechten plichten. Als advocaten contractenrecht sluiten we bij internationale overeenkomsten vaak aan bij de zogeheten Incoterms, zoals in distributieovereenkomsten, maar ook algemene verkoopvoorwaarden (dan wel inkoopvoorwaarden). Met ingang van 1 januari 2020 zijn deze Incoterms aangepast op enkele punten. Als maakbedrijf kan dit op u van invloed zijn. In dit overzichtsartikel bespreken we kort te achtergrond van Incoterms en de meest recente wijzigingen.

Neem contact met ons op

Incoterms: wat houdt het in?

Onze advocaat: de Incoterms (2020) zijn samengevat een internationale standaard die de rechten en plichten weergeeft bij een internationale koop, de transport van goederen en alle perikelen daaromheen in het bijzonder. Deze Incoterms zijn gepubliceerd door de Internationale kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce, afgekort de ICC).

De Incoterms dateren zelfs al van de jaren 30 van de vorige eeuw, maar gezien alle ontwikkelingen binnen de industrie al meerdere malen (7x) aangepast. Met dus de Incoterms 2020 als de laatste wijziging. Er wordt in de Incoterms een onderscheid gemaakt tussen specifieke regels voor de zeevaart en in meer algemene zin, alle vormen van transport. In essentie dienen koper en verkoper afspraken te maken over (i) de contractuele verplichtingen over en weer (ii) wie verantwoordelijk is voor het afsluiten van vergunningen, machtigingen, verzekeringen en andere formaliteiten (iii) wie verantwoordelijk is voor de transport (en met name tot waar) en ten slotte (iv) afspraken over kosten.

Tot voor 1 januari 2020 waren de Incoterms als volgt gepubliceerd bij de ICC:

 • EXW, Ex Works (Af fabriek)

 • FCA, Free Carrier (Vrachtvrij tot vervoerder)

 • CPT, Carriage Paid To (Vrachtvrij tot)

 • CIP, Carriage and Insurance Paid To (Vrachtvrij inclusief verzekering tot)

 • DAT, Delivered At Terminal (Franco terminal): gewijzigd per 1 januari 2020 in DPU.

 • DAP, Delivered At Place (Franco ter plaatse)

 • DDP, Delivered Duty Paid (Franco inclusief rechten)

 • FAS, Free Alongside Ship (Vrij langszij schip)

 • FOB, Free On Board (Vrij aan boord)

 • CFR, Cost and Freight (Kostprijs en vracht)CIF, Cost, Insurance and Freight (Kostprijs, verzekering en vracht)

Ex Works (EXW) is bijvoorbeeld een (bijzonder) verkopersvriendelijke Incoterm, omdat nagenoeg alle verplichtingen liggen bij de koper. Als advocaat zien we dat EXW veel gebruikt wordt in leveringsvoorwaarden binnen de maakindustrie. De Incoterm EXW wordt ook vaak toegepast bij een eerste offerte voor de verkoop van goederen zonder enige kosten inbegrepen. EXW betekent dat een verkoper de goederen gereed heeft voor afhaling op zijn locatie (fabriek, magazijn, fabriek) op de afgesproken datum. Het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper. De kosten zijn vanaf de levering voor rekening van de koper. De koper regelt alle douaneformaliteiten en draagt ook de kosten daarvan Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt.

Advocaat over Incoterms 2020

Wereldwijd gebruiken maakbedrijven de ICC standaarden (Incoterms) om zaken te doen met elkaar. Dat schept over en weer duidelijkheid en voorkomt dat belangrijke zaken over het hoofd worden gezien. De ICC Incoterms ® 2020 regels zijn per 1 januari 2020 in werking getreden. Als advocaat contractenrecht ontvang ik veel vragen of de bij de Incoterms 2020 en de algemene verkoopvoorwaarden of distributieovereenkomsten in relatie tot de Incoterms 2020 nu moeten worden aangepast? Hoewel ook de Incoterms 2010 ook blijven gelden, is het aanbevelenswaardig met de nieuwste regels te werken. Andere maakbedrijven zullen er ook mee gaan werken immers. De Incoterms® 2020 zijn eenvoudiger te gebruiken en zijn iets genuanceerder, die de verantwoordelijkheden van importeurs en exporteurs voor iedere Incoterms  in beeld brengen. Ook is er een inleiding bij de Incoterms die uitleggen ‘hoe te komen tot de beste toepasselijke Incoterm’.

Voornaamste aanpassingen Incoterms 2020

De voornaamste wijzigingen sommen wij hier voor u op:

 • nieuwe veiligheidsvereisten bij vervoer en in de kosten;
 • dekkingsniveaus verzekeringen toegevoegd bij Cost Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP).
 • eigen vervoermiddelen mogelijk bij vervoer van de goederen – bij FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU), and Delivered Duty Paid (DDP).
 • het voorzien in een aantoonbare behoefte in de markt voor on-board bills of lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms regel.
 • formeel: de drie-letter afkorting voor Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in DPU.

Wanneer u hiermee meer informatie over wenst, helpen we u graag verder.

Vragen over een Incoterm in uw contract of algemene voorwaarden?

Weten welke Incoterm voor u het beste geschikt is, zal uw bedrijf succesvol laten contracteren. Wanneer u twijfelt tussen de Incoterms, is het zaak dat u hierover goed wordt geïnformeerd, zeker wanneer uw contractpartij een andere Incoterm met u wenst te bedingen. Wanneer u in algemene voorwaarden verwijst naar een Incoterm, zorg dan dat uw voorwaarden ook altijd gelden en niet door andermans algemene voorwaarden zijn komen te vervallen. Datzelfde geldt voor alternatieve afspraken in een distributieovereenkomst of importeurscontract. Over deze valkuilen en kansen praten we u graag bij.

T: (0)202103138
E: remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Neem contact met ons op

Zo kan MAAK u helpen

Wij helpen u graag bij het bereiken van succes. We hebben ervaring met het ontbinden van koopovereenkomsten of het aanvechten daarvan in een procedure. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.