Advocaat

Marius Schricker

Marius is in het Verenigd Koninkrijk (Buckinghamshire) opgegroeid, en daarna naar Nederland gekomen.

Marius is van Duitse afkomst en heeft, na zijn middelbare schooltijd in Nederland, een half jaar in Duitsland (Neurenberg) gewoond.

Marius heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
In de eindfase van zijn studie heeft hij zich vooral gericht op de gebieden van het intellectueel eigendom, het bestuursrecht en het algemene verbintenissenrecht.
Daarnaast heeft Marius diverse bestuursfuncties bekleed.

Na afronding van zijn Master privaatrecht heeft hij verschillende stages gelopen bij andere advocatenkantoren in Amsterdam en Utrecht op de secties Intellectuele Eigendomsrecht / Informatie Technologie en Ondernemingsrecht.

Als advocaat bij MAAK Advocaten richt Marius zich voornamelijk op zaken betreffende:

  • algemeen verbintenissenrecht
  • bestuursrechten
  • intellectuele eigendom

Marius spreekt vloeiend Engels, Duits en Nederlands.

Heeft u een vraag? Neem vrijblijvend contact op: 020 210 31 38 / 06 81 47 46 65 of marius.schricker@maakadvocaten.nl