Advocaat

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en procesrecht. Door zijn Duitse afkomst en Engelstalige opleidingen kan Martin cliënten in grensoverschrijdende zaken en vraagstukken optimaal bedienen. Martin heeft ruime ervaring met het adviseren van de spelers in de Europese en internationale maakindustrie in de keten van ontwerper, producent, importeur, distributeur, detailhandel en consument. Door zijn begrip voor en ervaring met andere culturen kan Martin zijn cliënten in onderhandelingen met buitenlandse partijen optimaal ondersteunen en geschillen beslechten. Naast zijn werkzaamheden als advocaat verzorgt Martin regelmatig lezingen en workshops.

Zijn focus ligt op vraagstukken omtrent productveiligheid, (Europese en internationale) productregelgeving (bijvoorbeeld CE-markering), productaansprakelijkheid en  Arbowet- en regelgeving. Martin ondersteunt zijn cliënten bij het opstellen van overeenkomsten, zoals algemene voorwaarden, overeenkomsten met leveranciers en koopovereenkomsten, en staat cliënten bij tijdens inspecties door een overheidsautoriteit. Indien geschillen niet buitengerechtelijk kunnen worden opgelost, voert Martin ook gerechtelijke procedures.

Martin spreekt Nederlands, Duits en Engels.

Heeft u een vraag? Neem vrijblijvend contact op: 020 210 31 38 / 06 81 47 46 65 of martin.kruger@maakadvocaten.nl

Neem contact op