Ga naar de inhoud

Sander van Someren Greve

Advocaat procesrecht & Product Compliance

Sander van Someren Gréve is als advocaat procesrecht & Product Compliance werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade en procesrecht. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes. Naast zijn werk als procesadvocaat voor de Nederlandse civiele rechter, treedt Sander ook op als arbitrage advocaat voor diverse arbitrage-instituten.

Advocaat voor procedures

Sander is een gespecialiseerde advocaten op het terrein van contracten, prodructregelgeving en aansprakelijkheidsrecht. Zowel over compliancevraagstukken, contracten en geschillen rondom samenwerkingen helpt Sander u graag verder. Naast zijn advieswerk over  productregelgeving zoals  vragen over non-conformiteiten, de Verordening voor Medische Hulpmiddelen, de Machinerichtlijn en andere producten Richtlijnen en Verordeningen vormt een belangrijk deel van zijn werk als advocaat procesrecht het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden. Sander treedt op voor de civiel rechter, arbitrage-instituten en bij toezichthoudende instanties, zoals de NVWA, ILT en Arbeidsinspectie.

Sander heeft als gespecialiseerde advocaat een ruime expertise opgebouwd in zaken die verband houden met:

 • (EU) productregelgeving | CE-markering, zoals:
 • Richtlijn Productaansprakelijkheid
 • Verordening voor Medische Hulpmiddelen
 • REACH
 • Rohs
 • Machinerichtlijn,
 • transportrecht
 • commercieel contractenrecht en procesrecht, waaronder:
  • de aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen
  • (conservatoire) beslagleggingen
  • de (gevolgen van) ontbinding, opzegging of vernietiging van overeenkomsten
  • executiegeschillen
  • het voeren van procedures in kort geding
  • Verschillende, al dan niet gekwalificeerde, contracten, zoals aanneming van werk, agentuur, SLA, bemiddeling, distributie, franchise, koop en opdracht.

Advocaat Procesrecht en verbintenissenrecht

Sander van Someren Gréve heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgerlijk procesrecht (arbitrage, beslag- en executierecht, litigation)

Verbintenissenrecht (agentuur en distributie)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Advocaat procesrecht

Product Compliance specialist

Specialist voor civiele en arbitrale geschillen