Meteen naar de inhoud

Sander van Someren Greve

Advocaat procesrecht

Sander van Someren Gréve is als advocaat commercial & procesrecht werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade en procesrecht. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes.

Advocaat voor procedures

Naast zijn advieswerk bij commerciële transacties, vormt een belangrijk deel van zijn werk als advocaat procesrecht het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden. 

Sander heeft als procesrecht advocaat een ruime expertise opgebouwd in zaken die verband houden met:

 • (EU) productregelgeving | CE-markering
 • transportrecht
 • commercieel contractenrecht en procesrecht, waaronder:
  • de aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen
  • (conservatoire) beslagleggingen
  • de (gevolgen van) ontbinding, opzegging of vernietiging van overeenkomsten
  • executiegeschillen
  • het voeren van procedures in kort geding
  • Verschillende, al dan niet gekwalificeerde, contracten, zoals aanneming van werk, agentuur, SLA, bemiddeling, distributie, franchise, koop en opdracht.

Advocaat Procesrecht en verbintenissenrecht

Sander van Someren Gréve heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgerlijk procesrecht (arbitrage, beslag- en executierecht, litigation)

Verbintenissenrecht (agentuur en distributie)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Advocaat procesrecht

Scherp

Energiek