Advocaat bij

Opstellen en opzeggen distributieovereenkomst

De advocaten contractenrecht MAAK Advocaten stellen met regelmaat distributieovereenkomsten op. Ook vertegenwoordigt MAAK de belangen van de distributeur of leverancier bij een geschil over een bestaande distributieovereenkomst. Of het nu gaat over een bepaling in de distributieovereenkomst, of over de opzegging van de distributieovereenkomst, als advocaat worden de specialisten van MAAK Advocaten ingezet in een procedure voor de overheidsrechter.

Distributieovereenkomst: onbenoemde overeenkomst

In de distributieovereenkomst staan de voornaamste afspraken vastgelegd tussen de leverancier en de distributeur. In sommige situaties vormt een importeursovereenkomst ook een onderdeel van de distributieovereenkomst. In deze overeenkomst leggen partijen afspraken vast over de duur van de overeenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd), maar ook of de distributeur exclusief bevoegd is om producten te verkopen binnen het afgesproken contractgebied (bijvoorbeeld binnen Nederland, de Benelux of Europa).

Opzegtermijn distributieovereenkomst: bepaalde en onbepaalde tijd

In de distributieovereenkomst regelt u tegen welke termijn en op welke wijze u de distributieovereenkomst opzegt. De opzegtermijn kan in de distributieovereenkomst vastgelegd zijn. Wanneer een distributieovereenkomst voor bepaalde tijd is vastgelegd (bijvoorbeeld een looptijd van 2 jaar), dan is de distributieovereenkomst in de regel niet tussentijds opzegbaar. Uw advocaat kan u adviseren over de contractuele mogelijkheden om toch eerder afscheid van elkaar te nemen. Sluit u een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan is deze distributieovereenkomst in principe opzegbaar. Tegen welke termijn de distributieovereenkomst kan worden opgezegd hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de duur van de distributieovereenkomst, maar ook kan het zo zijn dat er een zwaarwegende grond moet bestaan voor een rechtsgeldige opzegging van de distributieovereenkomst. Er bestaat hierover veel rechtspraak en de advocaten van MAAK staan u hierin graag bij.

Distributieovereenkomst opzeggen (door advocaat)

U doet er verstandig aan om advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat als u een distributieovereenkomst opzegt. Uw advocaat kan u hierin begeleiden en adviseren over uw voornemen tot opzegging van de distributieovereenkomst. Daarnaast kan uw advocaat er zorg voor dragen dat u rechtsgeldig opzegt en de formaliteiten worden vervuld. Aan de andere kant staan we u graag bij als u geconfronteerd wordt met de opzegging van de distributieovereenkomst en uw onderneming hierdoor mogelijk grote schade lijdt. Alle omstandigheden van het specifieke geval spelen een rol of de opzegging rechtmatig is. Het kan zo zijn dat een langere opzegtermijn in acht moet worden genomen, of dat er een zwaarwegende grond moet bestaan. Wanneer de kwestie onverhoopt uitmondt in een civiele procedure (bodemprocedure of kort geding), zal de rechter mede aan de hand van de redelijkheid en billijkheid toetsen of de opzegging rechtsgeldig is. Mogelijk kan er bijkomend een vordering tot schadevergoeding ontstaan.

Neem contact met ons op

Zo kan MAAK u helpen

Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen of opzeggen van een distributieovereenkomst. We hebben specialistische kennis op het gebied van het nationale en internationale contractenrecht en voorzien u van een op uw situatie toegesneden advies. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.