Meteen naar de inhoud
Single Use Plastics

Op 31 mei 2021 heeft de Europese Commissie de richtsnoeren gepubliceerd voor een geharmoniseerde toepassing van de regels voor Single Use Plastic (SUP) en de toepassing van Richtlijn (EU) 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (de SUP-richtlijn). De richtsnoeren moeten ervoor zorgen dat de nieuwe regels voor plastic wegwerpproducten in de hele EU correct en uniform worden toegepast. Gezien de SUP-Richtlijn vergaande gevolgen kan hebben voor gebruikers en producenten van plastic producten, staan wij kort stil bij de consequenties van de SUP-Richtlijn. Een kort overzicht van enkele vragen en antwoorden over de richtsnoeren kunt u vinden op de website van de Europese Commissie.   Onze advocaat aansprakelijkheidsrecht en advocaat internationaal (proces) recht, Martin Krüger en Sander van Someren Gréve gaan in op het Verbod op Single Use Plastics (SUP).

Single Use Plastics of kunststoffen voor eenmalig gebruik

Belangrijk is vast te stellen, welke soorten materialen onder de toepassing van de SUP-Richtlijn vallen, lees wat de definitie van Single Use Plastics of kunststoffen voor eenmalig gebruik volgens de SUP-Richtlijn is. Volgens artikel 3 van de SUP-Richtlijn wordt met kunststof bedoeld een materiaal bestaande uit een polymeer waaraan mogelijk additieven of andere stoffen zijn toegevoegd, en dat als een structureel hoofdbestanddeel van eindproducten kan worden gebruikt, met uitzondering van natuurlijke polymeren die niet chemisch zijn gewijzigd. De richtsnoeren verduidelijken met name de termen “natuurlijke polymeer” en “chemische wijziging” om een consistente uitvoering in de hele EU te waarborgen. Kunststofproducten voor eenmalig gebruik betreffen producten die geheel of gedeeltelijk van kunststoffen zijn gemaakt en niet werden bedacht, ontworpen of in de handel gebracht om binnen zijn levensduur meerdere cycli te maken door te worden teruggestuurd naar een producent om opnieuw gevuld te worden of opnieuw gebruikt te worden voor het doel waarvoor deze gemaakt waren.

Maatregelen en ingrijpende gevolgen van de SUP-richtlijn

De lidstaten van de EU dienen op grond van de SUP-Richtlijn in nationaal recht onder meer te verbieden dat bepaalde plastic wegwerpproducten nog langer in de EU in de handel kunnen worden gebracht (zie artikel 5 en Annex B SUP-Richtlijn). De lidstaten hebben daarvoor tijd tot 3 juli 2021. In Nederland zal de SUP-Richtlijn worden geïmplementeerd middels het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik. De laatste versie van juni 2020 van het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik is per internetconsultatie voorgelegd aan belanghebbenden zoals producenten, retailers en horecabedrijven. Na afloop van de consultatie is het ontwerp op 12 februari 2021 voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Het uiteindelijke besluit kan daarom nog afwijken, maar gezien de SUP-Richtlijn weinig ruimte biedt, zal deze bijna een-op-een worden overgenomen.

In elk geval zal per 3 juli 2021 een verbod gelden voor het op de markt te brengen van een aantal specifieke kunststofproducten voor eenmalig gebruik. Het is goed dat u rekening houdt met de maatregelen en gevolgen van de SUP-richtlijn. Onze advocaat productregelgeving / CE-markering kan voor u inzichtelijk maken waar u aan moet denken. Met betrekking tot de SUP-richtlijn en het verbod per 3 juli 2021 gaat het om producten waarvoor al betaalbare alternatieven bestaan en in de handel zijn: bijvoorbeeld wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes, ballonstokjes, bekers en voedsel- en drankverpakkingen van geëxpandeerd polystyreen en alle producten van kunststoffen die onder invloed van zuurstof afbreekbaar zijn.

Verder zullen er ook regels moeten komen die bepalen dat bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik of hun verpakking worden voorzien van een merkteken (artikel 7 SUP-richtlijn). Dit merkteken dient consumenten te informeren over de aanwezigheid van kunststoffen in het product en hoe deze na gebruik verwijderd dienen te worden. Het merken van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik moet voldoen aan de voorschriften van de uitvoeringsverordening van de Commissie van 17 december 2020 betreffende geharmoniseerde markeringsspecificaties op kunststofproducten voor eenmalig gebruik die zijn opgenomen in deel D van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904. Deze eis geldt bijvoorbeeld voor maandverbanden, tampons (en inbrenghulzen), vochtige doekjes, tabaksproducten met filters en bekers voor dranken.

Advocaat gespecialiseerd in de productregelgeving en SUP-richtlijn  

MAAK Advocaten beschikt over een ervaren team van advocaten gespecialiseerd in vraagstukken over productregelgeving en wetgeving over verpakking, waaronder de SUP-Richtlijn. Wilt u juridisch advies inwinnen over het verbod op Single Use Plastics, ofwel kunststoffen voor eenmalig gebruik, neemt u dan contact met ons op. Onze advocaten Sander van Someren Gréve of Martin Krüger, advocaat gespecialiseerd in de Richtlijn (EU) 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu, helpen u graag verder.

+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl
sander.vansomerengreve@maakadvocaten.nl

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve is als senior associate werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes. Naast zijn advieswerk bij commerciële transacties, vormt een belangrijk deel van zijn werk het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden.