Ga naar de inhoud

advocaat Transportrecht over de CMR

Het CMR speelt een belangrijke (juridische) rol in het internationale vervoer. Internationale vervoerders (en ook handelspartijen) zien de naam ‘CMR’ dagelijks voorbijkomen op een CMR vrachtbrief. Wanneer een advocaat transportrecht over de CMR spreekt, dient hij te wijzen op de kansen en de valkuilen. Minder bekend onder vervoerders en ontvangers is namelijk de grote invloed van het CMR op hun juridische positie. Vaak komt een partij hier pas achter wanneer zich al een geschil voordoet met een andere speler in het internationale vervoer.

Een gemiste kans, zo stelt Maud van den Berg, onze advocaat aansprakelijkheidsrecht. In deze blog licht Maud eerst toe wat het CMR is en wanneer het CMR van toepassing is. In een tweetal volgende blogs wordt ingegaan op gemiste kansen of ‘game changers’.

Wat is het CMR en wat is daarin geregeld?

Het CMR is een internationaal verdrag dat kortweg gesteld van toepassing is op iedere internationale vervoersovereenkomst voor het vervoer van goederen over de weg. In het CMR worden onderwerpen geregeld zoals: welke partij aansprakelijk is voor ladingschade (aan goederen);
welk rentepercentage in z’n geval door de ontvanger kan worden gevorderd; en
tot op welk moment je betaling van jouw vordering kan afdwingen bij de rechter.

Wanneer is het CMR op mijn bedrijf van toepassing?

Het CMR is van toepassing wanneer de plaats van inontvangstneming van de goederen en de plaats bestemd voor de aflevering, zoals deze zijn aangegeven in de overeenkomst, gelegen zijn in twee verschillende landen. Tenminste één van die twee landen moet dan partij zijn bij het CMR
Waar die partij gevestigd is – en wat de nationaliteit van die partijen betreft – is niet relevant.

De CMR in vergelijking tot het Nederlandse recht

Het CMR betreft zogeheten ‘supranationaal recht’. Dit betekent dat de bepalingen in het CMR in beginsel ‘boven’ de Nederlandse wet- en regelgeving staan. Uiteraard alleen in de gevallen wanneer het CMR van toepassing is op een vervoersovereenkomst.

Verjaringstermijnen onder het CMR

Als het CMR op een vervoersovereenkomst van toepassing is, dan zijn er (in tegenstelling tot de Nederlandse wet) verkorte verjaringstermijnen. De verjaringstermijnen onder het CMR wijken af van de Nederlandse verjaringstermijnen. Uw CMR advocaat kan u daarover goed adviseren. Deze verjaringstermijnen gelden zowel ten aanzien van vorderingen van de vervoerder (doorgaans onbetaald gelaten facturen) als de vorderingen van de ontvanger (schadevergoeding). Als een partij zich niet bewust is van deze verkorte verjaringstermijnen, dan is zij al gauw te laat met het instellen van een vordering in rechte. Dit heeft tot gevolg dat zij bij de rechter geen betaling van haar wederpartij meer kan afdwingen (en evenmin de verjaarde vordering kan verrekenen met een eventuele tegenvordering van haar wederpartij).

Advocaat over de CMR vrachtbrief

Wanneer wij als advocaat over de CMR vrachtbrief spreken met onze cliënten, stellen we vast dat hiervan vaak de (juridische) waarde wordt onderschat. Aantekeningen van de ontvanger, instructies van de verzender of juist voorbehouden gemaakt door de vervoerder dienen allemaal op de CMR vrachtbrief te worden vastgelegd. Als een partij dit nalaat, dan kan dat in een gerechtelijke procedure verstrekkende gevolgen hebben voor haar rechtspositie. Onze advocaten maken u graag wegwijs hierin.

Advocaat gespecialiseerd in CMR

MAAK Advocaten is gespecialiseerd in het transportrecht en het contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Wilt u advies inwinnen over het CMR dan helpt onze advocaat gespecialiseerd in het CMR, Maud van den Berg, u daar graag mee verder. Wilt u weten waar uw onderneming op zou moeten letten bij contracteren- of vervoeren onder het CMR? Of heeft u een geschil met een speler in het internationale vervoer? Ook dan denken we graag met u mee. Wij brengen graag uw juridische positie in beeld, om u vervolgens van een praktisch advies te voorzien en/of uw onderneming bij te staan in een gerechtelijke procedure. Neem gerust contact op met Maud, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Maud van den Berg / advocaat CMR

Maud van den Berg

Maud van den Berg

Advocaat Maud van den Berg is specialist op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en transportrecht. Voor vragen over schade, verzekeringen en internationale verdragen bent u bij Maud aan het juiste adres. Maud adviseert en procedeert in nationale en internationale zaken.