Meteen naar de inhoud

BREXIT en de overgang van CE-markering naar UKCA-markering

BREXIT en de overgang van CE-markering naar UKCA-markering

BREXIT en de overgang van CE-markering naar UKCA-markering blijft actueel. Op 24 augustus 2021 is gepubliceerd dat de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk de termijn verlengen voor de overgang van de CE-markering naar de UKCA-markering tot 1 januari 2023. Bedrijven die vanuit de Europese Unie producten met een CE-markering naar het Verenigd Koninkrijk exporteren mogen na de BREXIT daardoor een jaar langer producten met een CE-markering in het Verenigd Koninkrijk verkopen.

Onze advocaten productregelgeving en CE-markering in Amsterdam hebben rondom de BREXIT veel partijen bij de overgang van CE-markering naar het UKCA-systeem ondersteund. Voor exporteurs naar het Verenigd Koninkrijk is deze extra termijn goed nieuws, omdat deze partijen hierdoor nog een jaar langer de tijd hebben om hun producten met CE-markering te verkopen en hun productetiketten te wijzigen. De maatregel beantwoordt ook de vraag vanuit de sector om extra tijd voor de overgang na de BREXIT.

De verlenging van de overgangstermijn geldt op voorwaarde dat de Britse en EU-productvereisten identiek zijn. De regel geldt ook voor producten die door een door de EU erkende aangemelde instantie (Notified Body) zijn beoordeeld. Partijen die voor het verstrijken van de overgangstermijn de UKCA-markering al willen aanbrengen, staat het vrij om dat te doen waarbij wel de voorwaarde geldt dat hun producten voldoen aan de toepasselijke Britse regelgeving.

Onze advocaten productregelgeving | CE-markering en handelsrecht lichten hierna voor een beter begrip de achtergrond van de BREXIT en de overgang van CE-markering naar UKCA-markering nader toe.

BREXIT – invloed op het EU systeem van productregelgeving (CE-markering)

Zoals bekend heeft het Verenigd Koninkrijk de interne markt van de EU op 31 december 2020 verlaten. De BREXIT heeft ook invloed op het EU systeem van productregelgeving | CE-markering. Het systeem van CE-markering en EU productregelgeving is namelijk na de BREXIT niet meer langer van toepassing in het Verenigd Koninkrijk.

BREXIT EN DE United Kingdom Conformity Assessed (UKCA)

Het Verenigd Koninkrijk heeft ter vervanging het United Kingdom Conformity Assessed (UKCA) systeem geïntroduceerd, wat vanaf 1 januari 2021 geleidelijk ingevoerd is ter vervanging van de CE-markering in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de CE-markering tijdelijk geldig blijft om de overgang te vergemakkelijken. Op 24 augustus 2021 hebben de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk besloten om de overgangsperiode naar de UKCA-markering van 1 januari 2022 met een jaar tot 1 januari 2023 te verlengen.

Wat betekent de UKCA-markering?

De UK Conformity Assessed-markering is een verplichte markering op een product om aan te geven dat het in overeenstemming is met de Britse wetgeving. Het systeem is in de kern vergelijkbaar met het systeem van de CE-markering binnen de EU. De fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de UKCA-markering op het product, wat hetzelfde principe is als voor de CE-markering, maar dan voor de Britse markt.

Blijft de CE-markering geldig voor producten die in het VK in de handel worden gebracht?

Voor de meeste producten die in het Verenigd Koninkrijk op de markt worden gebracht, blijft de CE-markering door de verlenging van de overgangsperiode geldig tot 31 december 2022. Voor specifieke productgroepen zoals medische hulpmiddelen en bouwproducten kunnen uitzonderingen gelden en is nadere informatie gepubliceerd op de gov.uk website.

Wat zijn de verschillen tussen UKCA en CE-markering?

Veel van de verschillen die voortkomen uit de BREXIT en de overgang van CE-markering naar UKCA-markering zijn van administratieve aard en houden verband met het feit dat UKCA alleen in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is en alleen informatie in het Engels vereist. Dit vereenvoudigt sommige aspecten, zoals de plaats waar de technische informatie moet worden bewaard en welke taal van toepassing is.

Andere verschillen houden verband met de scheiding tussen de Britse instanties vergelijkbaar met de Notified Bodies onder het systeem van CE-markering en het EU-systeem van Notified Bodies.

Overeenstemmingen tussen het systeem van CE-markering en UKCA-markering

Het bestaan wel veel overeenstemmingen tussen het systeem van CE-markering en UKCA-markering. Veel facetten zijn hetzelfde; het toepassingsgebied van de betrokken producten, de technische voorschriften (essentiële eisen, normen) en de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures zullen aanvankelijk allemaal gelijk zijn. Als uw product zowel in de EU als in het VK wordt verkocht, zal ook het technisch dossier om aan te tonen dat het aan deze eisen voldoet, hetzelfde zijn.

Kan ik zowel de CE-markering als de UKCA-markering op mijn product aanbrengen?

Ja, mits ze aan de bijbehorende eisen voldoen. Het is in de markt al gebruikelijk om meerdere conformiteitskeurmerken / markeringen op internationaal verkochte producten te zien.

(Geharmoniseerde) normen na de BREXIT

Het British Standards Institution (BSI) houdt tot nu toe nadrukkelijk vast aan de EN en internationale normenstelsels. De (geharmoniseerde) normen zullen na de BREXIT in ieder geval voorlopig de beste praktijk voor zowel CE- als UKCA-markering blijven. In de Britse regelgeving worden ze “aangewezen normen” genoemd en om te beginnen zullen de lijsten van geharmoniseerde en aangewezen normen dezelfde zijn. Het is onwaarschijnlijk dat het BSI een EN-norm zal intrekken, maar de lijst van aangewezen normen in het VK zal in de loop van de tijd waarschijnlijk iets anders worden, aangezien andere Britse autoriteiten de toepasselijke normen kunnen beïnvloeden en op deze manier (geharmoniseerde) normen die hun niet bevallen niet meer van toepassing kunnen zijn.

Certificaten van aangemelde instanties | Notified Bodies na de BREXIT

De accreditaties van Britse aangemelde instanties zullen worden ingetrokken en hun CE-markering zal niet langer geldig zijn voor producten die na 31 december 2020 in de EU op de markt worden gebracht. Dat heeft ook invloed op de certificaten van aangemelde instanties | Notified Bodies na de BREXIT. Veel Britse aangemelde instanties | Notified Bodies dragen bijgevolg hun certificaten over aan in de EU gevestigde aangemelde instanties en dit betekent meestal dat productmarkeringen en conformiteitsverklaringen moeten worden gewijzigd.

Britse instanties die onmiddellijk vóór 31 december 2020 aangemelde instanties | Notified Bodies waren, worden automatisch Britse erkende instanties maar hun certificaten blijven alleen geldig voor producten die in het VK op de markt worden gebracht en voor producten die vóór die datum van een CE-markering zijn voorzien en in de EU op de markt zijn gebracht.

Effect van de BREXIT op de positie van fabrikanten en importeurs

Een onmiddellijk effect van de BREXIT op fabrikanten en importeurs bestaat bij de volgende aspecten:

BREXIT – consequenties voor importeurs

Reeds vanaf 1 januari 2021 heeft de BREXIT consequenties voor importeurs. Vanaf 1 januari 2021 moeten importeurs van producten die in het VK in de handel worden gebracht namelijk in het VK gevestigd zijn. Zij kunnen gedurende 18 maanden aan hun verplichtingen inzake productetikettering voldoen door informatie te vermelden op documenten die het product vergezellen.

BREXIT – consequenties voor gemachtigde

De BREXIT heeft ook consequenties voor gemachtide. Gemachtigde die reeds voor 1 januari 2021 in de EER waren gevestigd, zullen in het VK erkend blijven. Gemachtigde die na 31 december 2020 zijn gevestigd, moeten wel in het VK zijn gevestigd.

Nieuwe verantwoordelijkheid voor partijen onder de productregelgeving

De BREXIT zorgt ook voor nieuwe verantwoordelijkheden voor partijen onder de productregelgeving. In de EU gevestigde partijen die producten uit het VK binnenbrengen om in de EU op de markt te brengen, worden een “importeur” onder de productregelgeving met een grotere verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de producten. Momenteel worden deze entiteiten onder de productregelgeving gezien als “distributeurs” met beperkte verantwoordelijkheid voor het controleren van verklaringen, instructies en markeringen. Als importeur moeten zij ook controleren of de producten een adequaat technisch dossier hebben, wat een belangrijke extra verplichting is, en hun naam en adres op het product vermelden.

Verordening (EU) 2019/1020 ten aanzien van markttoezicht

Los van de BREXIT is op 16 juli 2021 de nieuwe Verordening (EU)2019/1020 ten aanzien van marktoezicht. Verordening (EU)2019/1020 bevat belangrijke wijzigingen in de verplichtingen van fabrikanten, die ook gevolgen hebben voor fabrikanten in het VK en andere niet in de EU gevestigde fabrikanten die producten op de interne EU-markt willen verkopen. Deze verordening is ingevoerd om de interne EU-markt beter te beschermen tegen niet-conforme producten en om lacunes in het handhavingssysteem te voorkomen, met name gezien het toenemende aantal producten dat online direct te koop wordt aangeboden aan eindgebruikers binnen de EU. Verordening (EU)2019/1020 bepaalt dat fabrikanten die buiten de EU zijn gevestigd een vertegenwoordiger binnen de EU moeten hebben en deze binnen de EU gevestigde verantwoordelijke marktdeelnemer een van de volgende moet zijn

  • een importeur
  • een door de fabrikant aangewezen gemachtigde
  • een “fulfilment service provider” die het product afhandelt, als geen van andere bestaat

CONTACT OPNEMEN MET EEN ADVOCAAT CE-MARKERING | BREXIT

Wilt u contact opnemen met een advocaat CE-markering | BREXIT of advies inwinnen over de BREXIT en de overgang van CE-markering naar UKCA-markering voor uw bedrijf? Of heeft u behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van de conformiteitsbeoordelingsprocedure (door een notified body / aangemelde instantie), het opstellen van de technische documentatie, het aanbrengen van de CE-markering, het opstellen van de EU-conformiteitsverklaring, een discussie met de toezichthouder / inspectie of een geschil met een klant of toeleverancier of andere vraagstukken over productregelgeving & CE-markering of de bijbehorende contracten? MAAK Advocaten beschikt over een ervaren team van advocaten in Amsterdam met een sterke focus op de spelers in de maakindustrie. Onze advocaten CE-markering | BREXIT kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen of aanpassen van handelscontracten of geschillen daarover. Neem dan contact op met onze advocaat aansprakelijkheidsrecht en CE-markering Martin Krüger in Amsterdam.

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.