Meteen naar de inhoud

Een koopovereenkomst voor een machine of een productielijn luistert nauw. Waaraan moet de machine voldoen, hoeveel volume moet hij kunnen genereren en hoe zit het wanneer een machine niet functioneert en er schade wordt geleden. Kortom, een machine op maat kopen, een zogenoemde speciaalmachine, kent de nodige juridische aandachtspunten. Omdat er dan sprake is van machinebouw, kent deze overeenkomst aspecten van de in de wet geregelde overeenkomsten van Koop, Aanneming van Werk en Opdracht. Onze advocaten voor machines zijn vrijwel dagelijks bezig met deze overeenkomsten bezig en kunnen u graag verder helpen.

EEN KOOPOVEREENKOMST OPSTELLEN DOOR EEN ADVOCAAT

Een koopovereenkomst opstellen door een advocaat gespecialiseerd in de juridische thema’s bij de machinebouw is doorgaans een verstandige zet. Hij of zij kan namelijk beoordelen welke onderwerpen van de in de wet geregelde overeenkomsten van belang zijn. Als wettelijke bepalingen in uw nadeel zijn, kan hier meestal van worden afgeweken in een uitgebreide overeenkomst. Ook kan een advocaat u begeleiden in het goed en duidelijk opschrijven van de vereisten waar de speciaalmachine aan moet voldoen. Zo wordt voorkomen dat de machine wel aan de voorwaarden van het contract voldoet, maar uiteindelijk toch niet naar wens is.

GESCHIL BIJ DE KOOPOVEREENKOMST VAN EEN MACHINE

Recent is door meerdere rechters nogmaals bevestigd dat feitelijke aflevering van een speciaalmachine niet voldoende is. De overeenkomst is bij machinebouw pas correct nagekomen na deugdelijke oplevering van de machine op maat. Een geschil bij de koopovereenkomst van een machine ligt dan op de loer. Een koopcontract van een machine op maat zal als gezegd ook een lijst van eisen moeten bevatten waaraan deze voldoet. Bij een machine op maat is vereist dat de machine op locatie wordt geïnstalleerd en in bedrijf wordt gesteld. Om zeker te zijn dat de machine goed functioneert, adviseren wij bij de koop van een machine op maat om een uitgebreide keurings- en acceptatietest overeen te komen en te doorlopen. De oplevering van de machine op maat is juridisch gezien een belangrijk moment. Vaak is de betaling van de slottermijn hieraan gekoppeld en gaat vanaf dat moment de garantietermijn lopen. Recent oordeelde een rechter daarnaast dat schade vanwege niet goed functioneren van de machine alleen verschuldigd is over de periode na oplevering. Dit onderstreept het belang om duidelijke afspraken te maken over het uiterlijke moment van oplevering.

Bij de ingebruikname van de machine op maat komen vaak kleine kinderziektes bovendrijven of blijkt dat de machine anders afgesteld moet worden voor een optimale werkwijze. Niet zelden leidt dit na oplevering tot discussies tussen de machinebouwer en koper over het tijdsbestek waarbinnen dit aangepast moet worden of over de kosten hiervan. Om een geschil bij de koopovereenkomst van een machine te voorkomen adviseren wij om ook daarover duidelijke afspraken te maken. Vaak is het aan te bevelen om bij een machine op maat kopen een zogenoemde inregel en afstelperiode af te spreken tussen de feitelijke levering en de oplevering. In deze periode kan de machine proefdraaien en de koper ervaring op doen met de machine, zodat beide partijen gericht de keurings- en acceptatietest kunnen doorlopen en kunnen vaststellen of de machine inderdaad kan worden opgeleverd.

ADVOCAAT VOOR DE MACHINEBOUW

Heeft u vragen over een overeenkomst inzake machinebouw of heeft u behoefte aan specifiek juridisch advies in Nederland met betrekking tot een machine op maat kopen? Onze ervaren advocaat voor de machinebouw, Jacco Bruinsma, helpt u graag verder.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Jacco Bruinsma | Advocaat aansprakelijkheidsrecht

Jacco Bruinsma

Jacco Bruinsma

Jacco Bruinsma is als advocaat aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht aan MAAK Advocaten verbonden. Jacco heeft een grondige kennis van de maakindustrie door zijn tijd bij de Metaalunie. Hij is specialist voor de sector voor commerciële overeenkomsten, advies of zakelijke geschillen.