Ga naar de inhoud

AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN VERKOPER BIJ SCHADE AAN EEN product

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de aansprakelijkheid van een verkoper bij schade aan een product. In deze zaak deed de verkoper van een schip waar schade aan was ontstaan door een defect in de airconditioning een beroep op de aansprakelijkheidsbeperking die is opgenomen in artikel 7:24 lid 2 BW. Volgens de verkoper was niet hij, maar de producent aansprakelijk voor deze schade. De Hoge Raad gaat hier niet in mee en licht toe dat schade aan het schip, waarvan de airco een onderdeel vormt niet onder de aansprakelijkheidsbeperking van de verkoper valt. De verkoper kon daarom gewoon voor de schade worden aangesproken. In deze bijdrage gaan onze advocaten productregelgeving dieper in op de zaak en in het bijzonder op de aansprakelijkheid van een verkoper bij schade aan een boot.

Aansprakelijkheid verkoper en Schadevergoeding ex artikel 7:24 BW

Een consumentkoper heeft recht op schadevergoeding ex artikel 7:24 lid 1 BW indien een zaak is afgeleverd die niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. In deze zaak werd een beroep gedaan op dit artikel, toen na levering van het schip een brand ontstond. Al snel werd vastgesteld dat de oorzaak van de brand een elektronisch defect was, dat in of bij het bedieningspaneel van de airco van het schip was ontstaan. Als gevolg van het defect bezat het schip niet de eigenschappen die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten en werd de verkoper aangesproken voor schadevergoeding ex artikel 7:24 BW.

Aansprakelijkheidsbeperking van de verkoper bij schade

In artikel 7:24 lid 2 BW is een aansprakelijkheidsbeperking van de verkoper opgenomen. Uit dit artikel volgt dat de verkoper in beginsel niet aansprakelijk is voor de schade, wanneer de tekortkoming bestaat in een gebrek als bedoeld in afdeling 3 van titel 3 van Boek 6 BW, betreffende productaansprakelijkheid ofwel de aansprakelijkheid van de producent. De producent van een product is op grond van artikel 6:190 lid 1 BW in geval van een veiligheidsgebrek aansprakelijk voor personen- en zaakschade, hierna tezamen gevolgschade. De bedoelde gevolgschade in dit geval betreft de zaakschade ofwel de schade die is ontstaan aan ander product dan het gebrekkige product zelf. Schade aan het gebrekkige product zelf, ook wel transactieschade genoemd, valt buiten het bereik van deze productaansprakelijkheid. Als een product als gevolg van de eigen non-conformiteit is beschadigd, is er sprake van transactieschade. De consument kan dus voor gevolgschade van een gebrekkig product de producent aanspreken en voor transactieschade de verkoper. 

Gebrekkige boot en de beperking van aansprakelijkheid?

Volgens de verkoper gaat de aansprakelijkheidsbeperking van de verkoper uit artikel 7:24 lid 2 BW in dit geval op, omdat er sprake zou zijn van gevolgschade aan het schip. De verkoper meent dat het bedieningspaneel van de airco een andere zaak is dan het schip. Volgens de verkoper is slechts het bedieningspaneel van de airco gebrekkig en niet het schip. Nu het bedieningspaneel van de airco schade heeft toegebracht aan het schip, is er sprake van gevolgschade. Volgens de verkoper is dus niet hij, maar de producent van de airco daarom aansprakelijk voor de schade.

Aansprakelijkheid van een verkoper bij schade aan een product

De Hoge Raad benadrukt dat artikel 7:24 lid 2 BW geen beperking inhoudt van de aansprakelijkheid van de verkoper voor door een veiligheidsgebrek veroorzaakte schade aan de door hem afgeleverde zaak zelf, wat dan transactieschade zou zijn. Alleen de in art. 6:190 lid 1 BW bedoelde schade wordt gekanaliseerd naar de producent. De Hoge Raad is van oordeel dat het bedieningspaneel van de airco onderdeel is van het schip en dat het gebrek in het bedieningspaneel het schip als geheel een gebrekkig product maakt. De brandschade aan het schip is dan ook geen gevolgschade als bedoeld in artikel 6:190 B, maar kan worden beschouwd als transactieschade die in aanmerking komt voor vergoeding door de verkoper.  

Het verweer van de verkoper op de aansprakelijkheidsbeperking uit artikel 7:24 lid 2 BW wordt aldus verworpen en de verkoper van het schip kan daarom op grond van artikel 7:24 BW worden aangesproken voor de schade aan het schip. De Hoge Raad voegt daar nog aan toe dat het antwoord op de vraag of de producent van het bedieningspaneel van de airconditioning jegens de consument aansprakelijk is voor de schade aan het schip daarom in het midden kan blijven.Advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht

ADVOCAAT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van procedures voor de civiele rechter bij non-conformiteit of productaansprakelijkheid. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure, of wilt u meer weten over non-conformiteit of productaansprakelijkheid? Neem dan contact op met Sander van Someren Gréve en Claartje van der Marel of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

+31 (0)20 – 210 31 38
claartje.vandermarel@maakadvocaten.nl

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve is als senior associate werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes. Naast zijn advieswerk bij commerciële transacties, vormt een belangrijk deel van zijn werk het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden.