Meteen naar de inhoud

Dagvaarding

Dagvaarding

Met een dagvaarding wordt in Nederland een procedure ingeleid. Er wordt dan een rechtszaak gestart. Belangrijk om te beseffen is dat vanaf het moment dat de dagvaarding is betekend door een deurwaarder, er termijnen gaan lopen. Hoewel procederen in Nederland en dus starten van een procedure met een advocaat niet in alle gevallen verplicht is, is het wel verstandig om een juridische expert ernaar te laten kijken. Het missen van een bepaalde termijn of het niet goed reageren op de vordering in de dagvaarding kan anders nadelige consequenties hebben. Onze procesrecht advocaten hebben de kennis en ervaring die u zoekt wanneer u met een civiele procedure bij de rechter te maken krijgt

Wat houdt een dagvaarding in?

Een dagvaarding binnen het Nederlandse procesrecht is een juridisch document waarin uw wederpartij zijn of haar vordering heeft geformuleerd. Niet alleen wordt hierin een overzicht gegeven van de relevante feiten en omstandigheden, ook wordt hierin het juridisch kader uitgewerkt, zodat duidelijk is op welke grondslag de vordering gebaseerd is. Naast kosten voor een vordering kunnen bijvoorbeeld ook rente of incassokosten worden gevorderd, dan wel kosten die zijn gemaakt voor bijvoorbeeld een conservatoir beslag.

Wat is betekening van een dagvaarding?

Een dagvaarding wordt door een deurwaarder betekend. Dat betekent dat de dagvaarding wordt uitgereikt aan een partij tegen wie de vordering zich richt. Een betekening kan ook spelen bij een oproeping als getuige, of wanneer er een vonnis is gewezen. De betekening door de deurwaarder is een belangrijk moment, omdat er vanaf dat moment gerechtelijke termijnen gaan lopen, dan wel executoriale maatregelen (bijna) van start gaan. Het is daarom goed om een procesrecht advocaat in te zetten wanneer u hiermee geconfronteerd wordt.

Wat gebeurt er als je een dagvaarding krijgt?

Wanneer een dagvaarding wordt betekend start de civiele procedure. U wordt erover geïnformeerd welke rechter de zaak behandeld en op welk tijdstip de zaak moet zijn aangebracht bij de rechter. We noemen dat de roldatum; op die datum moet de origineel (betekende) dagvaarding bij de rechter zijn ingediend.

In het kader van de beginselen van hoor en wederhoor krijgt u vervolgens een termijn om te reageren op de dagvaarding. Zo kan het zijn dat u het oneens bent met de vordering, of dat u de bevoegdheid van de rechter of het toepasselijke recht wenst te bediscussiëren. Kortom, u er moet een verdediging worden voorbereid. In de regel doet u dat in een zogeheten conclusie van antwoord, waarin u (wanneer dat speelt) ook een tegeneis kan instellen.

Procesadvocaat

Bent u op zoek naar een advocaat met ervaring in het procesrecht? Dan bent u bij de procesrecht specialisten van MAAK aan het juiste adres. Wij bouwen op een jarenlange expertise voor vele rechtbanken en zijn bij uitstek in staat u te wijze op alle processuele uitdagingen en mogelijkheden. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.

Neem contact op met advocaat procesrecht Remko Roosjen en informeer naar de mogelijkheden.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .