Meteen naar de inhoud

Procesrecht advocaat

Een civiele zaak starten is in bepaalde gevallen onvermijdelijk. Onderhandelingen kunnen stagneren, of er wordt niet meer gereageerd door de andere partij. Omgekeerd kunt u ook gedagvaard worden, terwijl u vindt dat u de andere partij niets verschuldigd bent. Sterker, het kan zo zijn dat u een tegenvordering heeft die u voor de rechter wilt brengen. Een procesrecht advocaat kent het procesrecht van A tot Z en zal op basis van de informatie die u verstrekt adviseren welke procedure moet worden doorlopen.

Advocaat gespecialiseerd in procesrecht

Een procesrecht advocaat gespecialiseerd in handelsgeschillen kan u bijstaan in een civiele zaak voor de rechter. De advocaat procesrecht zal de communicatie met de (advocaat van de) wederpartij overnemen en u in het gehele traject trachten te ontzorgen. De advocaat waarborgt ook de termijnen voor het indienen van processtukken, zoals een dagvaarding of conclusie van antwoord. Dat laatste is het schriftelijke verweer op de dagvaarding, het processtuk waarmee in de regel een procedure wordt ingeleid.

Het Nederlandse civiele procesrecht

Veel informatie over de wijze waarop het Nederlandse civiele procesrecht werkt is terug te vinden op de website van de rechtspraak (www.rechtrspraak.nl). U vindt daar onder meer informatie over de afzonderlijke gerechten en de griffiekosten. De griffiekosten zijn de kosten die moeten worden betaald aan de rechterlijke macht wanneer een zaak wordt aangebracht. In Nederland zijn dat vaste tarieven die jaarlijks worden geïndexeerd. De hoogte van deze griffiekosten (ook wel griffierecht) is afhankelijk van de partij (natuurlijk persoon, onderneming, of onvermogende) en deels afhankelijk van de hoogte van de vordering , tenminste wanneer een geldbedrag gevorderd gaat worden. Vorderingen van meer dan EUR 100.000 vallen in de hoogste schaal qua te betalen tarieven. Een procesrecht advocaat zal u hierop wijzen.

Procedure starten bij de rechtbank

Een procedure starten bij de rechtbank is de meestvoorkomende start van een civiele zaak. Uw procesrecht advocaat zal u daarin begeleiden. Een procesrecht advocaat kan voor iedere rechtbank in Nederland uw belangen behartigen. Omdat er doorgaans slechts 1x een mondelinge behandeling in een zaak plaatsvindt is de afstand waar uw advocaat is gevestigd minder van belang. Onze advocaten werken door het hele land en zullen ook (wanneer dat kan) persoonlijk bij u (of op ons kantoor) de zaak met u bespreken, voordat de rechtbank wordt benaderd.

Advocaat voor civiele procedures

Procederen is een vak apart. Het vergt enerzijds een grondige kennis van het civiele procesrecht en daarnaast kennis van het recht waar de zaak inhoudelijk over gaat, zoals bijvoorbeeld contractenrecht, ondernemingsrecht of productregelgeving. Onze advocaten bundelen deze expertises en streven een hoge kwaliteit van dienstverlening na. Wilt u kennis maken met een procesrecht advocaat, of advies inwinnen over een lopende kwestie, dan kunt u telefonisch met ons overleggen. Uiteraard zijn we ook beschikbaar voor een persoonlijke ontmoeting. Neem voor meer informatie contact met advocaat Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Procesrecht advocaat | Remko Roosjen