Ga naar de inhoud

Nieuw landelijk procesreglement kort gedingen bij rechtbanken

Nieuw landelijk procesreglement kort gedingen bij rechtbanken

Per 1 januari 2024 is de eerste versie van het landelijk procesreglement kort gedingen rechtbanken in werking getreden. Dit procesreglement is een samenvoeging van het Landelijk Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie en het Landelijk Procesreglement kort gedingen rechtbanken kanton.

Nieuwe procesreglement 2024 voor kort gedingen

Wijzigingen procesreglement voor kort gedingen

Er heeft een vereenvoudiging plaatsgevonden in de soorten stukken. Het nieuwe procesreglement kent nu twee soorten stukken: processtukken en berichten. Onder de processtukken vallen ook producties (bewijsstukken). Dat is ook expliciet opgenomen in artikel 1.2 (definities).

Processtukken waarop een partij zich wil beroepen, worden in enkelvoud ingediend, tenzij de griffier anders bepaalt (artikel 3.12).

Wat betreft de termijn voor het indienen van processtukken geldt het volgende:

  • een afschrift van de betekende dagvaarding met de bijbehorende producties (bewijsstukken) moet zo spoedig mogelijk worden ingediend, maar uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de mondelinge behandeling, tenzij de griffier anders bepaalt (artikel 5.3). 
  • andere processtukken worden zo spoedig mogelijk ingediend. De 24-uursbepaling is hier opgenomen (artikel 3.18).
  • De aanhouding pro forma is verdwenen. De aanhouding pro forma werd gebruikt om bij schikkingsonderhandelingen aan de rechter schriftelijk te laten weten of partijen nog aan het onderhandelen zijn of dat zij een vonnis wensen. Deze mogelijkheid blijft wel bestaan, zie hiervoor artikel 10.10.

ADVOCAAT PROCESRECHT

Wanneer u advies wilt inwinnen over een procesrechtelijke vraag, zoals het opstarten van een bodemprocedure of kort geding, of heeft u een andere vraag over het Nederlandse procesrecht, dan biedt ons advocatenkantoor in Amsterdam daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law en procesrecht Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .