Opschorting van een prestatie

Opschorting en de opschortingsbevoegdheid wordt vaak in een adem genoemd bij een geschil omtrent de niet nakoming van verbintenissen. Misverstanden hierover doen zich in de praktijk tamelijk vaak voor.

In deze bijdrage wordt aan de hand van twee voorbeelden een aantal tips gegeven die ondernemers handvatten bieden bij een opschorting. Ook wordt ingegaan op een groot risico dat ondernemers lopen wanneer onterecht worden overgegaan tot opschorting.

Neem contact met ons op

Opschortingsbevoegdheid

Twee voorbeelden waarbij een partij zich op haar opschortingsbevoegdheid kan beroepen:

Vb. 1. Een afnemer heeft al geruime tijd een aantal facturen onbetaald gelaten, maar plaatst wel opnieuw een order bij haar leverancier. De afnemer eist dat de leverancier desondanks levert;

Vb. 2. Een paar jaar later vermoedt diezelfde leverancier – nog voordat hij is overgegaan tot een levering – dat hij op een later moment wellicht over zal moeten gaan tot ontbinding van de overeenkomst, omdat de afnemer in liquiditeitsproblemen dreigt te verkeren. Dit heeft tot gevolg dat hij – indien hij zijn goederen al aan de afnemer zou hebben geleverd – deze goederen weer terug moet vorderen/geleverd krijgen. Hier zit de leverancier natuurlijk niet op te wachten.

Opschorten: wanneer mag het?

In beide voorbeelden mag de leverancier (in beginsel) zijn verplichtingen jegens de afnemer opschorten. Er moet namelijk altijd sprake zijn van:

• een opeisbare vordering op de wederpartij;
• voldoende samenhang tussen de vordering en de verplichting;
• een mogelijke nakoming van de wederpartij;
• een proportionele opschorting;

Waarom mag de leverancier in de voorbeelden ‘in beginsel‘ zijn verplichtingen opschorten?

De bevoegdheid tot opschorting moet niet contractueel zijn uitgesloten. Wanneer dat het geval is, dan mag de leverancier niet overgaan tot opschorting. Vaak wordt in algemene voorwaarden de opschortingsbevoegdheid uitgesloten. Wat niet bij alle ondernemers bekend is, is dat de bevoegdheid ook mag worden uitgebreid of aangepast. Wees hiervan bewust bij het aangaan van een overeenkomst, of bij het (laten) opstellen van algemene voorwaarden.

Gevaar bij onterecht opschorten

Zou de leverancier tòch – ondanks contractuele uitsluiting van de bevoegdheid – overgaan tot opschorting, dan kan de wederpartij vervolgens niet alleen nakoming vorderen van de leverancier, maar ook een fikse schadevergoeding. Samen met de kosten van een procedure, levert dit een goede reden op om als ondernemer niet klakkeloos over te gaan tot opschorting van betaling, levering of welke verplichting op grond van een overeenkomst dan ook.

Meer weten over opschorting?

In deze blog zijn slechts twee voorbeelden weergegeven van situaties waar ondernemers dagelijks tegenaan lopen, uiteraard zijn er nog vele andere scenario’s te bedenken waarbij een ondernemer zich op zijn opschortingsbevoegdheid zou kunnen beroepen, of juist niet.

Bevindt u zich in een dergelijke situatie en twijfelt u over de mogelijke stappen die u op dit punt zou moeten zetten? Schroom niet om uw vragen (vrijblijvend) aan MAAK Advocaten te richten en vul ons contactformulier in. Wij helpen u graag verder.

Neem contact met ons op

Zo kan MAAK u helpen

Wij helpen u graag bij het bereiken van succes. We hebben ervaring met het ontbinden van koopovereenkomsten of het aanvechten daarvan in een procedure. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.