Ga naar de inhoud

Dat speelgoed veilig is voor kinderen om mee te spelen is vanzelfsprekend van groot belang. Ten aanzien van het ontwerpen, produceren of verhandelen van speelgoed gelden daarom strenge veiligheidseisen. Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed (‘Richtlijn’) gaat over de veiligheid van speelgoed en is voor bedrijven in de maakindustrie van belang. In deze bijdrage zullen advocaat en specialist productregelgeving & CE-markering Sander van Someren Gréve en Claartje van der Marel ingaan op de veiligheidseisen voor speelgoed.

Richtlijn 2009/48/EG en CE-markering bij speelgoed

Onder de definitie van speelgoed in de zin van de Richtlijn vallen producten die zijn ontworpen of bestemd voor kinderen tot 14 jaar bij het spelen. Veel producten vallen echter niet onder speelgoed in de zin van de Richtlijn, bijvoorbeeld  fietsen met een zadelhoogte van meer dan 435 millimeter of vuurwerk.

De Richtlijn is gericht aan de fabrikant, gemachtigde, importeur en distributeur en brengt mee dat deze marktdeelnemers verplicht zijn de eisen uit de Richtlijn toe te passen, voordat het speelgoed in de Europese Economische Ruimte (‘EER’) op de markt mag worden gebracht. In Nederland is de Richtlijn geïmplementeerd in het Warenwetbesluit speelgoed 2011. Als u speelgoed op de markt brengt in Nederland, geldt het Warenwetbesluit speelgoed 2011 dus ook voor u.

Voordat het speelgoed op de markt wordt aangeboden, moet het worden voorzien van een CE-markering. Over Richtlijn 2009/48/EG en CE-markering bij speelgoed schreef onze advocaat productregelgeving & CE-markering Martin Krüger al eerder een blog, na een arrest van het Gerechtshof over het ontbinden van een koopovereenkomst en het ontbreken van CE-markering op speelgoed.

Essentiële veiligheidseisen voor speelgoed

De Richtlijn bevat de essentiële veiligheidseisen voor speelgoed. Zo mag het speelgoed en de chemische stoffen die het kan bevatten geen gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van gebruikers of derden. Hierbij moet rekening worden gehouden met het gebruik dat gezien het gedrag en de leeftijd van kinderen kan worden verwacht. Daarnaast gelden er bijzondere veiligheidseisen waar het speelgoed aan moet voldoen. Deze veiligheidseisen zien op de ontvlambaarheid, hygiëne, radioactiviteit en fysische, mechanische, chemische en elektrische eigenschappen van het speelgoed. In verschillende normen zijn specifieke eisen over de veiligheid van speelgoedartikelen en manieren waarop deze kunnen worden getest uitgewerkt. Deze normen kunt u onder andere raadplegen bij het Nederlandse normalisatie-instituut (NEN).

Waarschuwing op speelgoed

Als het voor de veiligheid nodig is, moet het speelgoed worden voorzien van een waarschuwing. De waarschuwing op speelgoed moet een beperking (bijvoorbeeld een minimumleeftijd) aan de gebruikers ervan stellen. Voor bepaalde categorieën speelgoed zijn bovendien specifieke waarschuwingen nodig. Zo moet op speelgoed dat gevaarlijk kan zijn voor kinderen van jonger dan 3 jaar worden vermeld dat het speelgoed niet geschikt is voor kinderen jonger dan 3 jaar. Dit mag in de vorm van een zin en/of een pictogram.

De waarschuwing moet op het speelgoed zelf, op een etiket daarop of op de verpakking ervan te worden aangebracht. Daarnaast dient deze duidelijk zichtbaar, makkelijk leesbaar, in begrijpelijke taal en nauwgezet te worden vermeld. Waarschuwingen die in strijd zijn met het gebruik waarvoor het speelgoed bestemd is, mogen niet worden aangebracht.

De advocaten productregelgeving & CE-markering van MAAK Advocaten in Amsterdam adviseren en ondersteunen u graag bij het bepalen welke vereisten in uw specifieke situatie van toepassing zijn en hoe u aan deze vereisten kunt voldoen.

Markttoezichthouder bij speelgoed

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is in Nederland de markttoezichthouder bij speelgoed en ziet erop toe dat fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs de Richtlijn naleven. Heeft u als bedrijf te maken met een handhavingskwestie door de NVWA, dan adviseren en ondersteunen onze advocaten productregelgeving & CE-markering u graag.

Advocaat gespecialiseerd in productregelgeving & CE-markering

De advocaten van MAAK Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring in het ondersteunen van bedrijven in de maakindustrie bij uiteenlopende productregelgeving & CE-markering gerelateerde vraagstukken. Wilt u juridisch advies inwinnen over de toepasselijkheid van de Richtlijn, de essentiële veiligheidseisen die op het speelgoed van toepassing zijn of de verplichtingen die voor u als fabrikant, gemachtigde, importeur of distributeur gelden? Of heeft ondersteuning nodig bij een handelsgeschil met een andere marktdeelnemer of een discussie met de NVWA? Neem dan contact op met Sander van Someren Gréve of Claartje van der Marel of met een van onze andere advocaten productregelgeving & CE-markering in Amsterdam.

T: +31 (0)20 – 210 31 38

E: sander.vansomerengreve@maakadvocaten.nl

Contactpersoon: Sander van Someren Gréve en Claartje van der Marel | Advocaat en specialist productregelgeving & CE-markering

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve is als senior associate werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes. Naast zijn advieswerk bij commerciële transacties, vormt een belangrijk deel van zijn werk het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden.